Cs:Road signs in the Czech Republic

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Svislé dopravní značky (Vertical signs)

Výstražné dopravní značky (Warning signs)

Dopravní značka Kód Název Anglicky Související značky
A 1a A 1a Zatáčka vpravo Right turn N/A
A 1b A 1b Zatáčka vlevo Left turn N/A
A 2a A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo Double turn, first to the right N/A
A 2b A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo Double turn, first to the left N/A
A 3 A 3 Křižovatka Intersection N/A
A 4 A 4 Pozor, kruhový objezd Beware, roundabout junction=roundabout
A 5a A 5a Nebezpečné klesání Dangerous descent incline=*, highway=incline, highway=steep_incline
A 5b A 5b Nebezpečné stoupání Dangerous ascent incline=*, highway=incline, highway=steep_incline
A 6a A 6a Zúžená vozovka (z obou stran) Narrowed road (both sides) narrow=yes, traffic_calming=choker
A 6b A 6b Zúžená vozovka (z jedné strany) Narrowed road (one side) narrow=yes, traffic_calming=choker
A 7a A 7a Nerovnost vozovky Rough road
A 7b A 7b Pozor, zpomalovací práh Beware, speed bump traffic_calming=bump
A 8 A 8 Nebezpečí smyku Slippery road
A 9 A 9 Provoz v obou směrech Traffic in both directions oneway=no
A 10 A 10 Světelné signály Traffic signals highway=traffic_signals
A 11 A 11 Pozor, přechod pro chodce Beware, pedestrian crossing highway=crossing
A 12 A 12 Děti Children
A 13 A 13 Zvířata Animals
A 14 A 14 Zvěř Wildlife
A 15 A 15 Práce Work
A 16 A 16 Boční vítr Side wind
A 17 A 17 Odlétávající štěrk Loose chippings
A 18 A 18 Padající kamení Falling rocks
A 19 A 19 Cyklisté Cyclists
A 20 A 20 Letadla Aircraft
A 21 A 21 Pozor, tunel Beware, tunnel tunnel=*
A 22 A 22 Jiné nebezpečí Another danger
A 23 A 23 Kolona Congestion
A 24 A 24 Náledí Ice
A 25 A 25 Tramvaj Tram
A 26 A 26 Mlha Fog
A 27 A 27 Nehoda Accident N/A
A 28 A 28 Nebezpečná krajnice Dangerous verge
A 29 A 29 Železniční přejezd se závorami Railway crossing with gates railway=level_crossing
A 30 A 30 Železniční přejezd bez závor Railway crossing without gates railway=level_crossing
A 31a A 31a Návěstní deska (240 m) Advanced sign (240 m)
A 31b A 31b Návěstní deska (160 m) Advanced sign (160 m)
A 31c A 31c Návěstní deska (80 m) Advanced sign (80 m)
A 32a A 32a Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný Warning cross for single-rail railway crossing
A 32b A 32b Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný Warning cross for multi-rail railway crossing
A 33 A 33 Pohyblivý most Moveable bridge bridge=*

Značky upravující přednost (Priority signs)

Dopravní značka Kód Název Anglicky Související značky
P 1 P 1 Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací Intersection with a minor road
P 2 P 2 Hlavní pozemní komunikace Priority road
P 3 P 3 Konec hlavní pozemní komunikace End of priority road
P 4 P 4 Dej přednost v jízdě! Give way!
P 5 P 5 Dej přednost v jízdě tramvaji! Give way to tram!
P 6 P 6 Stůj, dej přednost v jízdě! Stop, give way! Nepoužívejte highway=stop, značí se tím v USA specifické v Evropě nepoužívané přednosti na křižovatkách (Wikipedia-16px.png všechny vjezdy na křižovatky mají značku STOP(en)).
P 7 P 7 Přednost protijedoucích vozidel Give way to traffic from the opposite direction priority=*
P 8 P 8 Přednost před protijedoucími vozidly Priority over traffic from the opposite direction priority=*

Zákazové dopravní značky (Prohibitory signs)

Dopravní značka Kód Název Anglicky Související značky
B 1 B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) No entry (in both directions) vehicle=no
B 2 B 2 Zákaz vjezdu všech vozidel No entry oneway=yes
B 3a B 3a Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku No entry for motor vehicles except motorcycles without side-car motorcar=no
B 3b B 3b Zákaz vjezdu osobních automobilů No entry for automobiles motorcar=no
B 4 B 4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů No entry for trucks hgv=no
B 5 B 5 Zákaz vjezdu autobusů No entry for buses bus=no
B 6 B 6 Zákaz vjezdu traktorů No entry for tractors agricultural=no
B 7 B 7 Zákaz vjezdu motocyklů No entry for motorcycles motorcycle=no
B 8 B 8 Zákaz vjezdu jízdních kol No entry for bicycles bicycle=no
B 9 B 9 Zákaz vjezdu potahových vozidel No entry for animal-powered vehicles carriage=no
B 10 B 10 Zákaz vjezdu ručních vozíků No entry for hand carts
B 11 B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel No entry for motor vehicles motor_vehicle=no
B 12 B 12 Zákaz vjezdu vyznačených vozidel No entry for marked vehicles access=*
B 13 B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez No entry for vehicles heavier than the specified limit maxweight=*
B 14 B 14 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez No entry for vehicles which immediate weight per axle is over the specified limit maxaxleload=*
B 15 B 15 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez No entry for vehicles wider than the specified limit maxwidth=*
B 16 B 16 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez No entry for vehicles higher than the specified limit maxheight=*
B 17 B 17 Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez No entry for vehicles or vehicle combinations longer than the specified limit maxlength=*
B 18 B 18 Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad No entry for vehicles transporting dangerous goods hazmat=no
B 19 B 19 Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody No entry for vehicles carrying goods capable of water pollution
B 20a B 20a Nejvyšší dovolená rychlost Maximum allowed speed maxspeed=*
B 20b B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti End of speed limit maxspeed=*
B 21a B 21a Zákaz předjíždění No overtaking overtaking=*
B 21b B 21b Konec zákazu předjíždění End of overtaking prohibition overtaking=*
B 22a B 22a Zákaz předjíždění pro nákladní automobily Overtaking prohibited for trucks overtaking=*
B 22b B 22b Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily End of overtaking prohibition for trucks overtaking=*
B 23a B 23a Zákaz zvukových výstražných znamení Sound signals prohibited N/A
B 23b B 23b Konec zákazu zvukových výstražných znamení End of sound signals prohibition N/A
B 24a B 24a Zákaz odbočování vpravo No right turn Relation:restriction, restriction=no_right_turn
B 24b B 24b Zákaz odbočování vlevo No left turn Relation:restriction, restriction=no_left_turn
B 25 B 25 Zákaz otáčení No U-turn Relation:restriction, restriction=no_u_turn
B 26 B 26 Konec všech zákazů End of all prohibitions access=*
B 27 B 27 Povinnost zastavit vozidlo No driving through without stopping barrier=*
B 28 B 28 Zákaz zastavení Stopping prohibited V obou směrech: parking:lane:both=no_stopping /

Vlevo: parking:lane:left=no_stopping / Vpravo: parking:lane:right=no_stopping

B 29 B 29 Zákaz stání Parking prohibited V obou směrech: parking:lane:both=no_parking /

Vlevo: parking:lane:left=no_parking / Vpravo: parking:lane:right=no_parking

B 30 B 30 Zákaz vstupu chodců No entry for pedestrians foot=no
B 31 B 31 Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti No entry for animal riders horse=no
B 32 B 32 Jiný zákaz Other prohibition N/A
„SMOG“ Traffic prohibition in smog zones
„Průjezd zakázán“ Only destination traffic allowed vehicle=destination
B 33 B 33 Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem No entry for motor vehicles with trailer
B 34 B 34 Nejmenší vzdálenost mezi vozidly Minimum distance between vehicles N/A

Příkazové dopravní značky (Mandatory signs)

Dopravní značka Kód Název Anglicky Související značky
C 1 C 1 Kruhový objezd Roundabout junction=roundabout
C 2a C 2a Přikázaný směr jízdy přímo Mandatory direction straight ahead Relation:restriction, restriction=only_straight_on
C 2b C 2b Přikázaný směr jízdy vpravo Mandatory right turn Relation:restriction, restriction=only_right_turn
C 2c C 2c Přikázaný směr jízdy vlevo Mandatory left turn Relation:restriction, restriction=only_left_turn
C 2d C 2d Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo Mandatory direction straight ahead or right turn Relation:restriction, restriction=no_left_turn
C 2e C 2e Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo Mandatory direction straight ahead or left turn Relation:restriction, restriction=no_right_turn
C 2f C 2f Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo Mandatory right or left turn Relation:restriction, restriction=no_straight_on
C 3a C 3a Přikázaný směr jízdy zde vpravo Turn right here Relation:restriction, restriction=only_right_turn
C 3b C 3b Přikázaný směr jízdy zde vlevo Turn left here Relation:restriction, restriction=only_left_turn
C 4a C 4a Přikázaný směr objíždění vpravo Pass by on the right-hand side N/A
C 4b C 4b Přikázaný směr objíždění vlevo Pass by on the left-hand side N/A
C 4c C 4c Přikázaný směr objíždění vlevo a vpravo Drive around N/A
C 5a C 5a Sněhové řetězy Snow chains
C 5a C 5b Sněhové řetězy – konec Snow chains – end
C 6a C 6a Nejnižší dovolená rychlost Minimum allowed speed minspeed=*
C 6b C 6b Konec nejnižší dovolené rychlosti End of minimum allowed speed minspeed=*
C 7a C 7a Stezka pro chodce Footpath highway=footway
C 7b C 7b Konec stezky pro chodce End of footpath highway=footway
C 8a C 8a Stezka pro cyklisty Cycleway highway=cycleway
C 8b C 8b Konec stezky pro cyklisty End of cycleway highway=cycleway
C 9a C 9a Stezka pro chodce a cyklisty Footpath and cycleway highway=cycleway, foot=designated, bicycle=designated, (segregated=no)
C 9b C 9b Konec stezky pro chodce a cyklisty End of footpath and cycleway
C 10a C 10a Stezka pro chodce a cyklisty Footpath and cycleway highway=cycleway, foot=designated, bicycle=designated, (segregated=yes)
C 10b C 10b Konec stezky pro chodce a cyklisty End of footpath and cycleway
C 11a C 11a Stezka pro jezdce na zvířeti Path for riders on animals highway=bridleway
C 11b C 11b Konec stezky pro jezdce na zvířeti End of path for riders on animals highway=bridleway
C 12a C 12a Přikázaný jízdní pruh Mandatory lane
C 12b C 12b Konec přikázaného jízdního pruhu End of mandatory lane access=*
C 13a C 13a Rozsviť světla Turn on the lights N/A
C 13b C 13b Rozsviť světla – konec Turn on the lights – end N/A
C 14a C 14a Jiný příkaz Another order N/A
C 14b C 14b Konec jiného příkazu End of another order N/A
C 15a C 15a Zimní výbava Winter equipment
C 15b C 15b Zimní výbava – konec Winter equipment – end

Informativní dopravní značky (Information signs)

Provozní (Traffic)

Dopravní značka Kód Název Anglicky Související značky
IP 1a IP 1a Okruh Beltway
IP 1b IP 1b Změna směru okruhu Beltway direction change
IP 2 IP 2 Zpomalovací práh Speed bump traffic_calming=bump
IP 3 IP 3 Podchod nebo nadchod Underpass or bridge highway=footway, tunnel=yes, bridge=yes
IP 4a IP 4a Jednosměrný provoz One-way traffic  oneway=yes
IP 4b IP 4b Jednosměrný provoz One-way traffic oneway=yes
IP 5 IP 5 Doporučená rychlost Recommended speed recommended_speed=*
IP 6 IP 6 Přechod pro chodce Pedestrian crossing highway=crossing
IP 7 IP 7 Přejezd pro cyklisty Bicycle crossing highway=crossing, bicycle=yes
IP 8a IP 8a Tunel Tunnel tunnel=yes
IP 8b IP 8b Konec tunelu End of tunnel
IP 9 IP 9 Nouzové stání Emergency stopping highway=emergency_bay
IP 10a IP 10a Slepá pozemní komunikace Dead-end road noexit=yes
IP 10b IP 10b Návěst před slepou pozemní komunikací Advanced sign before a dead-end road noexit=yes
IP 11a IP 11a Parkoviště Parking amenity=parking
IP 11b IP 11b Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) Parking (perpendicular or angle) amenity=parking
IP 11c IP 11c Parkoviště (podélné stání) Parking (parallel) amenity=parking
IP 11d IP 11d Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé) Parking (perpendicular or angle parking on footway) amenity=parking
IP 11e IP 11e Parkoviště (stání na chodníku podélné) Parking (parallel parking on footway) amenity=parking
IP 11f IP 11f Parkoviště (částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé) Parking (perpendicular or angle parking partially on footway) amenity=parking
IP 11g IP 11g Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) Parking (parallel parking partially on footway) amenity=parking
IP 12 IP 12 Vyhrazené parkoviště Reserved parking
IP 13a IP 13a Kryté parkoviště Covered parking amenity=parking, parking=underground, parking=multi-storey
IP 13b IP 13b Parkoviště s parkovacím kotoučem Parking with a parking disc amenity=parking, maxstay=*
IP 13c IP 13c Parkoviště s parkovacím automatem Parking with a parking meter  amenity=parking, fee=yes
IP 13d IP 13d Parkoviště P + R P + R parking amenity=parking, park_ride=*
IP 13e IP 13e Parkoviště K + R K + R parking amenity=parking, maxstay=5 minutes
IP 14a IP 14a Dálnice Motorway highway=motorway
IP 14b IP 14b Konec dálnice End of motorway highway=motorway_link, highway=trunk
IP 15a IP 15a Silnice pro motorová vozidla Semi-motorway motorroad=yes
IP 15b IP 15b Konec silnice pro motorová vozidla End of semi-motorway highway=motorway_link, highway=trunk
IP 15c IP 15c Mýtné Toll toll=yes
IP 15d IP 15d Konec mýtného End of toll toll=no
IP 16 IP 16 Uspořádání jízdních pruhů Driving lanes layout lanes=*
IP 17 IP 17 Uspořádání jízdních pruhů Driving lanes layout lanes=*
IP 18a IP 18a Zvýšení počtu jízdních pruhů Increasing number of driving lanes lanes=*
IP 18b IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů Decreasing number of driving lanes lanes=*
IP 18c IP 18c Jízdní pruh pro pomalá vozidla Lane for slow vehicles
IP 19 IP 19 Řadicí pruhy Line-up lanes
IP 20a IP 20a Vyhrazený jízdní pruh Reserved lane
IP 20b IP 20b Konec vyhrazeného jízdního pruhu End of reserved lane
IP 21 IP 21 Omezení v jízdním pruhu Restriction in lane
IP 22 IP 22 Změna místní úpravy Change of local organization N/A
IP 23a IP 23a Objíždění tramvaje Driving around a tram N/A
IP 23b IP 23b Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo) Driving around a tram (driving on the left along the tramway) N/A
IP 24 IP 24  Únikový pruh Emergency strip
IP 25a IP 25a Zóna s dopravním omezením Restricted zone access=*
IP 25b IP 25b Konec zóny s dopravním omezením End of restricted zone access=*
IP 26a IP 26a  Obytná zóna Residential area highway=living_street
IP 26b IP 26b Konec obytné zóny End of residential area  highway=living_street
IP 27a IP 27a Pěší zóna Pedestrian area highway=pedestrian
IP 27b IP 27b Konec pěší zóny End of pedestrian area highway=pedestrian
IP 28 IP 28 Nejvyšší dovolené rychlosti Maximum allowed speeds N/A
IP 28a IP 28a Zpoplatnění provozu Paid roads N/A
IP 29 IP 29 Střídavé řazení Alternating merging N/A
IP 30 IP 30 Státní hranice National boundary  boundary=administrative, admin_level=2
IP 31a IP 31a Měření rychlosti Speed measurement Relation:enforcement, enforcement=maxspeed, maxspeed=*
IP 31b IP 31b Konec měření rychlosti End of speed measurement

Směrové (Directional)

Dopravní značka Kód Název Anglicky Související značky
IS 1a IS 1a Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem) Direction board for highway access (with one destination) Relation:destination sign
IS 1b IS 1b Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli) Direction board for highway access (with two destinations) Relation:destination sign
IS 1c IS 1c Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem) Direction board for highway access (with one destination) Relation:destination sign
IS 1d IS 1d Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli) Direction board for highway access (with two destinations) Relation:destination sign
IS 02a IS 2a Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem) Direction board for semi-highway access (with one destination) Relation:destination sign
IS 02b IS 2b Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli) Direction board for semi-highway access (with two destinations) Relation:destination sign
IS 02c IS 2c Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem) Direction board for semi-highway access (with one destination) Relation:destination sign
IS 02d IS 2d Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli) Direction board for semi-highway access (with two destinations) Relation:destination sign
IS 3a IS 3a Směrová tabule (s jedním cílem) Direction board (with one destination) Relation:destination sign
IS 3b IS 3b Směrová tabule (s dvěma cíli) Direction board (with two destinations) Relation:destination sign
IS 3c IS 3c Směrová tabule (s jedním cílem) Direction board (with one destination) Relation:destination sign
IS 3d IS 3d Směrová tabule (s dvěma cíli) Direction board (with two destinations) Relation:destination sign
IS 4a IS 4a Směrová tabule (s jedním místním cílem) Direction board (with one local destination) Relation:destination sign
IS 4b IS 4b Směrová tabule (s dvěma místními cíli) Direction board (with two local destinations) Relation:destination sign
IS 4c IS 4c Směrová tabule (s jedním místním cílem) Direction board (with one local destination) N/A
IS 4d IS 4d Směrová tabule (s dvěma místními cíli) Direction board (with two local destinations) Relation:destination sign
IS 5 IS 5 Směrová tabule k jinému cíli Direction board for another destination Relation:destination sign
IS 6a IS 6a Návěst před křižovatkou Advanced sign before an intersection highway=motorway_junction, ref=*
IS 6b IS 6b Návěst před křižovatkou Advanced sign before an intersection highway=motorway_junction, ref=*
IS 6c IS 6c Návěst před křižovatkou Advanced sign before an intersection highway=motorway_junction, ref=*
IS 6d IS 6d Návěst před křižovatkou Advanced sign before an intersection highway=motorway_junction, ref=*
IS 6e IS 6e Návěst před křižovatkou Advanced sign before an intersection highway=motorway_junction, ref=*
IS 6f IS 6f Návěst před křižovatkou Advanced sign before an intersection highway=motorway_junction, ref=*
IS 6g IS 6g Návěst před křižovatkou Advanced sign before an intersection highway=motorway_junction, ref=*
IS 7a IS 7a Výjezd Exit highway=motorway_junction
IS 7b IS 7b Výjezd Exit highway=motorway_junction, ref=*
IS 8a IS 8a Dálková návěst Long-distance advice N/A
IS 8b IS 8b Dálková návěst Long-distance advice N/A
IS 9a IS 9a Návěst před křižovatkou Advanced sign before an intersection N/A
IS 9b IS 9b Návěst před křižovatkou Advanced sign before an intersection N/A
IS 9c IS 9c Návěst před křižovatkou Advanced sign before an intersection N/A
IS 9d IS 9d Návěst před křižovatkou Advanced sign before an intersection N/A
IS 9e IS 9e Návěst před křižovatkou Advanced sign before an intersection N/A
IS 10a IS 10a Návěst změny směru jízdy Advanced sign before a change in the driving direction N/A
IS 10b IS 10b Návěst změny směru jízdy Advanced sign before a change in the driving direction N/A
IS 10c IS 10c Návěst změny směru jízdy Advanced sign before a change in the driving direction N/A
IS 10d IS 10d Návěst změny směru jízdy s omezením Advanced sign before a change in the driving direction with a restriction N/A
IS 10e IS 10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo Advanced sign recommending how bicycles should turn left N/A
IS 11a IS 11a Návěst před objížďkou Advanced sign before a diversion N/A
IS 11b IS 11b Směrová tabule pro vyznačení objížďky Direction board marking a diversion N/A
IS 11c IS 11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky Direction board marking a diversion N/A
IS 11d IS 11d Směrová tabule pro vyznačení objížďky Direction board marking a diversion N/A
IS 12a IS 12a Obec Municipality traffic_sign=city_limit, boundary=administrative, admin_level=8, place=*, name=*
IS 12b IS 12b Konec obce End of municipality traffic_sign=city_limit, boundary=administrative, admin_level=8, place=*, name=*
IS 12c
IS 12c
IS 12c Obec v jazyce národnostní menšiny Municipality in a minority language name=*
IS 12c
IS 12c
IS 12c Konec obce v jazyce národnostní menšiny End of municipality in a minority language name=*
IS 13 IS 13 Blízká návěst Vicinity advice N/A
IS 14 IS 14 Hranice územního celku Boundary of an administrative region boundary=administrative, admin_level=*
IS 15a IS 15a Jiný název Another name name=*
IS 15b IS 15b Jiný název Another name name=*
IS 16a IS 16a Dálnice Highway highway=motorway, ref=*
IS 16b IS 16b Silnice I. třídy First-class road highway=primary, ref=*
IS 16c IS 16c Silnice I. třídy First-class road highway=primary, ref=*
IS 16d IS 16d Silnice II. třídy Second-class road highway=secondary, ref=*
IS 17 IS 17 Silnice pro mezinárodní provoz Road for international traffic int_ref=*
IS 18a IS 18a Kilometrovník Milestone N/A
IS 18b IS 18b Kilometrovník Milestone N/A
IS 19a IS 19a Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem) Direction board for bicycles (with one destination)
IS 19b IS 19b Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli) Direction board for bicycles (with two destinations)
IS 19c IS 19c Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem) Direction board for bicycles (with one destination)
IS 19d IS 19d Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli) Direction board for bicycles (with two destinations)
IS 20 IS 20 Návěst před křižovatkou pro cyklisty Advanced sign before an intersection for bicycles
IS 21b IS 21b Směrová tabulka pro cyklisty Direction board for bicycles
IS 21c IS 21c Směrová tabulka pro cyklisty Direction board for bicycles
IS 21d IS 21d Konec cyklistické trasy End of bicycle route
IS 22a IS 22a Označení názvu ulice Street name label name=*
IS 22b IS 22b Označení názvu ulice Street name label name=*
IS 22c IS 22c Označení názvu ulice Street name label name=*
IS 22d IS 22d Označení názvu ulice Street name label name=*
IS 22e IS 22e Označení názvu ulice Street name label name=*
IS 23 IS 23 Kulturní nebo turistický cíl – návěst Culture or tourist destination – advanced sign N/A
IS 24a IS 24a Kulturní nebo turistický cíl Culture or tourist destination N/A
IS 24b IS 24b Kulturní nebo turistický cíl Culture or tourist destination N/A
IS 24c IS 24c Komunální cíl Municipal destination N/A

Jiné (Other)

Dopravní značka Kód Název Anglicky Související značky
IJ 1 IJ 1 Policie Police amenity=police
IJ 2 IJ 2 Nemocnice Hospital amenity=hospital
IJ 3 IJ 3 První pomoc First aid
IJ 4a IJ 4a Zastávka Stop
IJ 4b IJ 4b Zastávka Stop
IJ 4c IJ 4c Zastávka autobusu Bus stop highway=bus_stop
IJ 4d IJ 4d Zastávka tramvaje Tram stop railway=tram_stop
IJ 4e IJ 4e Zastávka trolejbusu Trolleybus stop highway=bus_stop
IJ 5 IJ 5 Informace Information tourism=information
IJ 6 IJ 6 Telefon Phone amenity=telephone
IJ 7 IJ 7 Čerpací stanice Fuel station amenity=fuel
IJ 8 IJ 8 Opravna Repair shop shop=car_repair
IJ 9 IJ 9 Stanice technické kontroly Technical inspection station
IJ 10 IJ 10 Hotel nebo motel Hotel or motel tourism=hotel, tourism=motel
IJ 11a IJ 11a Restaurace Restaurant amenity=restaurant
IJ 11b IJ 11b Občerstvení Restaurant amenity=fast_food
IJ 12 IJ 12 WC WC amenity=toilets
IJ 13 IJ 13 Místo pro odpočinek Resting site tourism=picnic_site
IJ 14a IJ 14a Tábořiště pro stany Tent camp tourism=camp_site
IJ 14b IJ 14b Tábořiště pro obytné přívěsy Caravan camp tourism=caravan_site
IJ 14c IJ 14c Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy Tent and caravan camp tourism=camp_site, tourism=caravan_site
IJ 15 IJ 15 Dopravní vysílání Traffic broadcasting N/A
IJ 16 IJ 16 Silniční kaple Road chapel amenity=place_of_worship
IJ 17a IJ 17a Truckpark Truckpark
IJ 17b IJ 17b Truckpark Truckpark

Dodatkové tabulky (Additional panels)

Dopravní značka Kód Název Anglicky Související značky
E 1 E 1 Počet Count N/A
E 2a E 2a Tvar křižovatky Intersection layout N/A
E 2b E 2b Tvar křižovatky Intersection layout N/A
E 2c E 2c Tvar křižovatky Intersection layout N/A
E 2d E 2d Tvar dvou křižovatek Layout of two intersections N/A
E 3a E 3a Vzdálenost Distance N/A
E 3b E 3b Vzdálenost Distance N/A
E 4 E 4 Délka úseku Segment length N/A
E 5 E 5 Celková hmotnost Total weight
E 6 E 6 Za mokra When wet
E 7a E 7a Směrová šipka Directional arrow N/A
E 7b E 7b Směrová šipka Directional arrow N/A
E 8a E 8a Začátek úseku Beginning of a segment N/A
E 8b E 8b Průběh úseku Continuation of a segment N/A
E 8c E 8c Konec úseku End of a segment N/A
E 8d E 8d Úsek platnosti Area of validity N/A
E 9 E 9 Druh vozidla Type of vehicle N/A
E 10 E 10 Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou Layout of an intersection of a road with a railway track N/A
E 11 E 11 Bez časového poplatku Without time-based fee toll=no
E 11a E 11a Bez mýtného Without toll toll=no
E 11b E 11b Bez časového poplatku a mýtného Without time-based fee and toll toll=no
E 12 E 12 Jízda cyklistů v protisměru Bicycles in the opposite direction cycleway=opposite, cycleway=opposite_lane
E 12b E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen Bicycles in the opposite direction allowed cycleway=opposite, cycleway=opposite_lane
E 12c E 12c Povolený směr jízdy cyklistů Allowed directions for bicycles Relation:restriction
E 13 E 13 Text Text N/A
„JEN ZÁSOBOVÁNÍ“ Supplies only access=delivery
„MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“ Except supplies access=delivery
„JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ Traffic service only access=delivery, psv=*
„MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ Except traffic service access=delivery, psv=*
Jediné vozidlo 80 t „JEDINÉ VOZIDLO x t“ Maximum weight for one vehicle is x t. maxweight:total=*