Category:Cs:Klíče:information

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Klíče s českým popisem ve skupině Information.

Keys with Czech description in Information group.