Friesland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Provincie in Noord Nederland. Since 1997 the official name is Fryslân.

Friesland, the Netherlands
latitude: 53.085, longitude: 5.782
Browse map of Friesland 53°05′06.00″ N, 5°46′55.20″ E
Edit map
External links:
Use this template for your city

Friesland is a Province in the Netherlands at latitude 53°05′06.00″ North, longitude 5°46′55.20″ East.

Todo

Leeuwarden:

 • woonwijken:
  • Blitsaerd
  • Zuiderburen
  • Techum

Franeker:

 • woonwijk tegen A7, ten noorden van PZ
 • industriegebied ten zuiden van v Harinxmakanaal

Harlingen:

 • uitbreiding zeehaven

Bolsward:

 • Vogelbuurt (achter boudewijn flat)

Sneek:

 • Industriegebied langs stadsrondweg noord
 • controle (nalopen met GPS) van Vliestroom, Oosterom, etc.

Joure:

 • Wyldehorne uitbreiding noordoost kant - klaar
 • uitbreiding industrie gebied langs A7 richting Sneek

Heerenveen:

 • IBF wegenplan langs A7 richting Drachten

Gorredijk:

 • botenbuurt oostkant (skutsje, boeier, enz) - 80% klaar, waterpartijen nog te doen

Wolvega:

 • industrieterrein zuidwest
 • industrieterrein in ontwikkeling
 • Van de Valk + ontwikkeling woonwijk erachter Lindewyk - 60% klaar
 • uitbreiding rondweg zuidwest - klaar

Oosterwolde:

 • invulling woonwijk ten noorden van de Nanningaweg

Algemeen:

Wie mapt waar