Guangzhou Metro

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Line Opening Year Terminus Stations Length (km) Relation
1
(Yellow)
1997, 1999 Guangzhou East Xilang 17 18.5 Relation 443986 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx)
2
(Blue)
2002 Sanyuanli Xiaogang 8 18.3 Relation 443992 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx)
2 (8)
(Teal)
2003, 2005 Xiaogang Wanshengwei 9 Relation 443998 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx)
3
(Orange)
2005, 2006 Guangzhou East Panyu Square 19 36 Relation 444000 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx)
Tianhe Coach Terminal Tiyu Xilu
4
(Green)
2005, 2009 Chebeinan Jinzhou 14 43.8 Chebeinan
5
(Red)
2009 Jiaokou Wenchong 24 31.9 Jiaokou