NO:EveryTrail

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

EveryTrail er eit program for mobile einingar som iPhone og Android-baserte mobiltelefonar. Det kan brukast til å lage GPS-spor med.

Konfigurering av EveryTrail på iOS (iPhone)

For å lage spor av høg kvalitet til OSM, bør programmet stillast inn. Gjer så her:

  1. Opne programmet
  2. Gå til «More» > «Settings» > «GPS Settings»
  3. Sett «GPS Distance Threshold til iallfall 5 meter
  4. Sett «GPS Accuracy Threshold» til iallfall 50 meter
  5. Skru på «GPS Signal Strength Indicator»