Normalització

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Proposta escollida

(Per determinar. Si voleu estar al fil de les discussions, apunteu-vos a la llista de correu de OSM en català.)

Criteris d'avaluació

Es presenta una llista de punts a tenir en compte a l'hora d'escollir una proposta. No es pretén opinar aquí sinò donar una llista que es pot ampliar per que tothom independentment del seu coneixement de OSM pugui decantar-se per una proposta atenent als criteris que consideri més importants. Afegiu aquí el que considereu important a tenir en compte, per poder valorar com puntua cadascuna en cada apartat. Feu-ne una descriptció del criteri i perquè el considereu important, tant a favor com en contra. Si trobeu que en falta algun, no us talleu i afegiu-lo! Si trobeu que algun criteri necessita ampliació o desenvolupar-se, aporteu. Procureu no posar-hi opinions, sinò fets i enllaços a la documentació perquè cadascú pugui valorar.

Estètic

El renderitzador de OSM presenta les vies amb colors diferents segons la seva classificació i cada proposta resultarà en un mapa diferent visualment.

Enrutament

Segons la classificació de les vies, el programari d'enrutament produirà un itinerari diferent per al mateix trajecte, ja que tindrà en compte la classificació de les vies per calcular quina és la ruta més eficient/ràpida/curta o qualsevol que sigui el criteri que el programari prengui o li indiquem.

 • Hi ha recomanacions d'enrutament per a programari basat en l'etiquetatge a la wiki d'OSM.
 • Un etiquetatge no apropiat pot provocar situacions conflictives si es fa servir programari d'enrutament/GPS amb mapes lliures. Per exemple, guiar al conductor d'un vehicle pesat per una carretera que tot i estar classificada administrativament com a "nacional" no tingui les condicions més adeqüades en la realitat.

Per afegir-ne més

Afegiu, expliqueu, amplieu i contribuïu els criteris que considereu importants.

 • Tant els punts que veieu en favor.
 • Com els que hi trobeu contra.
 • No oblideu enllaçar a documents que suportin cada punt!

Propostes de normalització

Proposta A

Proposta de Yopaseopor: És una proposta també "ordinal". Les etiquetes que es fan servir estan en un ordre determinat "d'importància".Això vol dir que qualsevol carretera ha de tenir per ordre de preferència aquestes etiquetes:

Proposta autopista / autovia / carretera de doble carril | >100 km/h

Implica que si es pot agafar 100 en la majoria de trams és perquè el traçat és acceptable i els enllaços són a diferent nivell.Imprescindible doble carril.

 • 1-highway=motorway
 • 2-ref
 • 2b-int_ref
 • 2c-name
 • 3-lanes
 • 4-oneway=yes
 • 4b-turn:lanes:forward=
 • 4c-width (4 per cada carril)
 • 5-maxspeed
 • 6-hgv=

Proposta autovia / carretera | >80 km/h i voral 1.5

Implica que si es pot superar 80 és una via ràpida, independentment del nombre de carrils que tingui.A més si li afegim bons vorals ens trobarem segurament amb carreteres de traçat nou,bon manteniment i enllaços en la majoria de cassos a diferent nivell,etc. Vies d'alta capacitat.

 • 1-highway=trunk
 • 2-ref
 • 2b-int_ref
 • 2c-name
 • 3-lanes
 • 4-oneway=yes
 • 4b-turn:lanes:forward=
 • 4c-width (4 per cada carril)
 • 5-maxspeed
 • 6-hgv=

Proposta carretera primer ordre | <80 km/h i voral <1.5

 • 1-highway=primary
 • 2-ref
 • 2b-int_ref
 • 2c-name
 • 3a-lanes:forward
 • 3b-lanes:backward
 • 4a-oneway=
 • 4b-turn:lanes:forward=
 • 4c-turn:lanes:backward=
 • 4d-width (4 per cada carril)
 • 5-maxspeed
 • 6-hgv

Proposta carretera segon ordre | >70 km/h en la majoria del recorregut,delimitació de doble sentit i amb voral

 • 1-highway=secondary (voral de la mida que sigui)
 • 2-ref
 • 2b-name
 • 3a-lanes:forward
 • 3b-lanes:backward
 • 4a-oneway=
 • 4b-turn:lanes:forward=
 • 4c-turn:lanes:backward=
 • 4d-width (4 per cada carril)
 • 5-maxspeed

Proposta carretera tercer ordre | sense voral i <70 km/h en la majoria del seu recorregut

 • 1-highway=tertiary (sense voral)
 • 2-ref
 • 2-name
 • 3-lanes (depenent de si està delimitat o no)
 • 4-width (4 per cada carril, si no està delimitat,total de la carretera)

Proposta altres carreteres

 • 1-highway=unclassified
 • 2-name
 • 3-lanes (depenent de si està delimitat o no)
 • 4-width (4 per cada carril, si no està delimitat,total de la carretera)

Proposta carrer (claus a tenir en compte de més a menys importància)

 • 1-highway=residential (carrers d'on sigui) / living_street =residencials / pedestrian=peatonals (per places i àrees de gran vorera mireu més abaix) / service (en el moment en que es passa per sobre de la vorera -accesos a benzineres ,ramals dels accessos dins un centre comercial ,aparcaments,etc.Els laterals de circulació viària "normal" i vies de servei que podem trobar a qualsevol carretera/autopista seran residential o x_link -
 • 2-name
 • 3a-oneway
 • 3b-lanes:forward
 • 3c-lanes:backward
 • 4-width (amb voreres i tot si s'inclouen dins el carrer de forma genèrica)
 • 5-sidewalks
 • 6a-parking:lanes:
 • 6b-parking:condition:
 • 7-cicleway
 • 8-access
 • 9-surface

Proposta trams peatonals de plaça i grans trams de vianants

 • 1-highway=pedestrian
 • 2-area=yes
 • 3-name

Contemplació de l'ús de "traffic_island" , en combinació amb "monument" i "garden" per les fantàstiques rotondes amb escultures similars a les de l'aeroport de Castelló de magnífic gust que poblen les nostres carreteres:P

Altres

Tanmateix exhorto a fer una proposta de camins i corriols (el treball del Jan no me'l puc treure del cap) amb les característiques bàsiques que necessitem saber d'un camí.Una cosa així?

 • 1-track
 • 2-tracktype
 • 3-width
 • 4-smoothness (seria aquesta la clau a fer servir per indicar l'estat del camí?)
 • 5-surface
 • 6-access

Proposta B

Idea de Jan Esquerra. Una categorització de baix cap a dalt.

 • tertiary: uneix pobles petits entre sí i aquests amb altres carreteres més importants
 • secondary: uneix pobles grans, ciutats petites entre sí, i amb altres carreteres més importants
 • primary: uneix ciutats entre sí, i aquestes amb carreteres més importants,
 • trunk: la més important de totes que no reuneix les característiques per ser autopista/autovia, uneix grans ciutats, vertebra el territori

Proposta C

Catalunya

Usant el Catàleg de Carreteres de Catalunya publicat a http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Serveis%20i%20tramits/Biblioteca%20i%20documentacio/Mobilitat/Publicacions/Carreteres/Cataleg%20de%20carreteres%20de%20Catalunya/cataleg_carreteres_2009.pdf s'estableixen diversos criteris funcionals que seran els que farem servir per etiquetar:

Clasificació
Denominació Matrícula Carretera convencional Vía ràpida (sense encreuaments a nivell,2carrils=motorroad) Autovia o autopista
BT-Xarxa bàsica transeuropea  E-9   E-9 
 C-16 

highway=trunk
 E-9 
 C-16 

highway=trunk
2carrils: motorroad=yes
 E-15 
 AP-7 

highway=motorway
BP-Xarxa bàsica primària estructurant  C-31   C-31 
highway=trunk
 C-31 
highway=trunk
2carrils: motorroad=yes
 C-31  highway=motorway
BS-Xarxa bàsica secundària  C-15 
 C-15 
 C-15 
 C-15 

highway=primary
 C-15 
 C-15 

highway=primary
2carrils: motorroad=yes
 C-15  highway=motorway
C-Xarxa comarcal  C-451 
 BV-2115 
 C-451  highway=secondary highway=secondary
motorroad=yes
-
L-Xarxa local  B-120 
 BP-2121 
 BV-2113 
 B-120  highway=tertiary  GIV-6303  highway=tertiary
2carrils motorroad=yes
-
AL-Altres xarxes highway=unclassified
highway=tertiary
- -


només si es:

A (Autopista o Autovia)o PD Carretera preferent de doble calçada, seria motorway

si és:

CD Carretera convencional de doble calçada ,no seria motorway

Proposta D

Basar-se en la Classificació tècnica del Catàleg de Carreteres de Catalunya del 2012 publicat a http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Departament/Normativa%20i%20documentacio/Documentacio/Territori_mobilitat/Carreteres/documentacio%20tecnica/Cataleg%20de%20carreteres%20de%20Catalunya%202012/Cataleg_carreteres_2012.pdf

highway=motorway A Autopista (A)

highway=trunk PD Carretera preferent de doble calçada

highway=primary PU Carretera preferent de calçada única

highway=secondary CD Carretera convencional de doble calçada

highway=tertiary CU Carretera convencional de calçada única

highway=unclassified CT Calçada lateral