NL:Overzicht Nederlandse Verkeersborden

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

In veel discussies op het OpenStreetMap Forum "users: Netherlands" wordt gevraagd hoe bepaalde Nederlandse verkeersborden en -situaties vertaald worden in OpenStreetMap. Op deze pagina proberen we een compleet overzicht te geven van alle Nederlandse verkeersborden en vanuit die verzameling de vertaalslag te maken naar Way's, Nodes en tags. Verkeersborden traffic_sign kun je mappen op een losse node (naast of op een way) of op een way. Op de engelstalige wiki vindt je meer over deze tag traffic_sign. De implicaties van verkeersborden mogen uiteraard ook gemapt worden. Daarvoor dient dit overzicht. Let er op dat deze wiki in ontwikkeling is (2014-01-24) en dus niet compleet is. Mocht je deze wiki willen aanpassen let er dan vooral op dat de definities en hierarchie van vervoersmiddelen in de nederlandse wetgeving afwijken van de in OSM gebruikte definities.

In het overzicht hieronder heeft ieder bord een eigen code, bestaand uit een letter en één of meer cijfers. Bij borden met één cijfer zien we in het praktische gebruik in de Nederlandse OSM community, dat vaak gebruikt wordt gemaakt van een voorloop-nul. Het bord A1 wordt dan als A01 getagd (feitelijk als NL:A01). Hierover is nog geen consensus bereikt en de discussie in het forum moet hierover mogelijk een beslissing brengen.

A: Snelheid

Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
A1 A1 Maximumsnelheid, verboden harder te rijden dan de aangegeven snelheid, in dit geval niet harder dan 50 kilometer per uur. Way maxspeed=* Omdat dit bord voor het traject geldt t/m een A2 bord of een ander A1 bord krijgen alle ways binnen het traject de genoeme tag.
A2 A2 Einde maximumsnelheid Way maxspeed=* Dit bord geeft altijd aan dat de maximum snelheid wijzigt. De basis maximumsnelheid wordt hersteld of een ander A1-bord geeft aan dat een nieuwe snelheidsbeperking van kracht wordt.
Niet gebruikt of nog niet beschreven
A3 A4 A5

B: Voorrang

Niet gebruikt of nog niet beschreven
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

C: Geslotenverklaring

Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
C1 C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. NodeWay vehicle=no & horse=no & traffic_sign=NL:C1
C2 C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee NodeWay oneway=yes OF oneway=-1 & traffic_sign=NL:C2 Als de tekenrichting van de "way" afwijkt van de "eenrichting" dan oneway=-1 .
C3 C4 Eenrichtingsweg NodeWay oneway=yes OF oneway=-1 & traffic_sign=NL:C3 Als de tekenrichting van de "way" afwijkt van de "eenrichting" dan oneway=-1 .
C4 C4 Eenrichtingsweg NodeWay oneway=yes OF oneway=-1 & traffic_sign=NL:C4 Als de tekenrichting van de "way" afwijkt van de "eenrichting" dan oneway=-1 .
C5 C5 Inrijden toegestaan NodeWay traffic_sign=NL:C5
C6 C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen NodeWay motor_vehicle=no & motorcycle=yes & moped=yes & mofa=yes & traffic_sign=NL:C6 Let er op dat de andere kant van de weg niet gesloten kan zijn, tag dan oneway:motor_vehicle=yes
C7 C7 Gesloten voor vrachtauto's NodeWay hgv=no & traffic_sign=NL:C7
C7a C7a Gesloten voor autobussen NodeWay psv=no & traffic_sign=NL:C7a
C7b C7b Gesloten voor autobussen en vrachtauto's NodeWay psv=no & hgv=no & traffic_sign=NL:C7b
C8 C8 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h NodeWay traffic_sign=NL:C8
C9 C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen NodeWay moped=no & bicycle=no & traffic_sign=NL:C9
C10 C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen NodeWay traffic_sign=NL:C10
C11 C11 Gesloten voor motorfietsen NodeWay motorcycle=no & traffic_sign=NL:C11
C12 C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen NodeWay motor_vehicle=no & moped=yes & mofa=yes & traffic_sign=NL:C12
C13 C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor NodeWay mofa=no & moped=no &traffic_sign=NL:C13
C14 C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor NodeWay bicycle=no & traffic_sign=NL:C14
C15 C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. NodeWay bicycle=no & moped=no & traffic_sign=NL:C15
C16 C16 Gesloten voor voetgangers NodeWay foot=no & traffic_sign=NL:C16
C17 C17 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven NodeWay maxlength=10 & traffic_sign=NL:C17[10] Lengte in meters. Scheidingsteken is punt (.) .
C18 C18 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven NodeWay maxwidth=2.3 & traffic_sign=NL:C18[2.3] Breedte in meters. Scheidingsteken is punt (.) .
C19 C19 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven NodeWay maxheight=3.1 & traffic_sign=NL:C19[3.1] Hoogte in meters. Scheidingsteken is punt (.) .
C20 C20 Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven NodeWay maxaxleload=4.8 & traffic_sign=NL:C20 Maximaal toegestaane aslast in tonnen. Scheidingsteken is punt (.)
C21 C21 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven NodeWay maxweight=4.5 & traffic_sign=NL:C21[4.5] Maximaal toegestaan gewicht in tonnen. Scheidingsteken is punt (.) .
Niet gebruikt of nog niet beschreven
C22 C23-1 C23-2C23-3

D: Rijrichting

Niet gebruikt of nog niet beschreven
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

E: Parkeren en stilstaan

Niet gebruikt of nog niet beschreven
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E8A E8B E9 E10 E10-C7 E10-E1 E10-E10 E10-G7E11 E12 E13

F: Overige geboden en verboden

Niet gebruikt of nog niet beschreven
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9F10

G: Verkeersregels

Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
G1 G1 Autosnelweg NodeWay highway=motorway. Gebruik bij een oprit/afrit highway=motorway_link &

traffic_sign=NL:G1

G2 G2 Einde autosnelweg Node traffic_sign=NL:G2
G3 G4 autoweg NodeWay highway=trunk. Gebruik bij een oprit/afrit highway=trunk_link & traffic_sign=NL:G3
G4 G4 Einde autoweg Node traffic_sign=NL:G4
G5 G5 Woonerf NodeWay highway=living_street & traffic_sign=NL:G5
G6 G6 Einde woonerf Node traffic_sign=NL:G6
G7 G7 Voetpad NodeWay highway=footway & traffic_sign=NL:G7 Wandelpaden ZONDER dit bord in bv bosgebieden veelal highway=path of highway=track
G8 G8 Einde voetpad Node traffic_sign=NL:G8
G9 G9 Ruiterpad NodeWay highway=bridleway & traffic_sign=NL:G9 Ruiterpaden ZONDER dit bord maar wel met bestemming "paardrijden" zijn veelal highway=path of highway=track en krijgen als extra tag nog horse=designated
G10 G10 Einde ruiterpad Node traffic_sign=NL:G10
G11 G11 Verplicht fietspad NodeWay highway=cycleway & moped=no & traffic_sign=NL:G11
G12 G12 Einde verplicht fietspad Node traffic_sign=NL:G12
G12a G12a Fiets/Bromfietspad NodeWay highway=cycleway & moped=designated & traffic_sign=NL:G12a
G12b G12b Einde Fiets/Bromfietspad Node traffic_sign=NL:G12b
G13 G13 Onverplicht fietspad NodeWay highway=cycleway & mofa=no & traffic_sign=NL:G13
G14 G14 Einde Onverplicht fietspad Node traffic_sign=NL:G14Niet gebruikt of nog niet beschreven

H: Bebouwde kom

J: Waarschuwing

K: Bewegwijzering

L: Informatie

BV: Bebakening

BF: Bewegwijzering (brom)fietsers

AB: algemene objectbewegwijzering

TB: toeristische en recreatieve bewegwijzering

S: symbolen in verkeersborden

KL: kabels en leidingen

OB: Onderborden bij verkeersborden

Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
Niet gebruikt of nog niet beschreven

VR: verkeersregelingen

ES: elektrische matrixsignalering

SB: straatnaamborden

PL: pijlen