Pl:Spotkania/Łódź (2013-04)

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska

Temat na forum Etherpad

Data i miejsce

 • 13 kwietnia 2013 (sobota)
 • Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Sala Rady Wydziału

Program

Formalne walne zebranie członków (godz. 10-13) (Protokół)

 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej (liczącej głosy w głosowaniach tajnych)
 • Podsumowanie poprzedniego roku
 • sprawozdanie finansowe za rok finansowy 2012 (skarbnik)
 • sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej
 • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2012 r. i złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi
 • Głosowania
 • nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu w 2012
 • nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2012
 • Dyskusja i ew. głosowanie nad zmianami w statucie:
 • propozycja: Zarząd w trakcie kadencji może dokonywać zmian (w tym kooptować) w swoich składach w ilości do 1/3 składu.
 • uzasadnienie: po raz kolejny mamy "martwą duszę" w Zarządzie, zapis taki pozwalałby zastąpić nieaktywnego członka osobą, która była następna w kolejności pod względem uzyskania liczby głosów
 • minus: przy takiej zmianie trzeba zmieniać wpis w KRS, ale myślę, że lepiej mieć taką możliwość w statucie
 • propozycja: zmienić statut w taki sposób, że dwa podpisy są potrzebne tylko w sprawach majątku i reprezentacji przed sądem
 • uzasadnienie: wymóg dwóch podpisów utrudnia formalności związane ze składaniem wniosków o dane i pełnieniu niektórych funkcji Skarbnika
 • Wybór władz na kadencję 2013/2014 (w głosowaniach tajnych)
 • zarząd
 • komisja rewizyjna
 • Omówienie planu działań w następnym roku
 • Wolne wnioski

Dyskusje/prelekcje (godz. 13-18)

 • konflikt z GUGiKiem, stan aktualny, dalsze kroki
 • inne kwestie prawne korzystając z obecności prawnika? (do godziny 15? tu gdzieś posiłek)
 • prezentacja nawigacji w wozach strażackich (od godziny 15)
 • być może prezentacja maximapa.pl
 • 1% podatku, ZLOP
 • balrog gada (podsumowanie importów adresów i dostępności danych, zdjęcia z powietrza poraz kolejny?, wiadomości powitalne do nowych użytkowników)
 • Sergiusz opowiada o masstracks?
 • turn:lanes - omówienie schematu
 • importy danych od Lasów Państwowych (sq9nit)
 • inne tematy, które wynikną w trakcie

Uczestnicy

Osoby reflektujące na nocleg piątek-niedziela proszone o dopisanie tutaj
 1. User icon 2.svg Zbigniew_Czernik (on osm, edits, contrib, heatmap)
 2. User icon 2.svg Dotevo (on osm, edits, contrib, heatmap)
 3. User icon 2.svg gsapijaszko (on osm, edits, contrib, heatmap)
 4. User icon 2.svg Yarl (on osm, edits, contrib, heatmap)
 5. User icon 2.svg glamenda (on osm, edits, contrib, heatmap)
 6. glamendy osoba tow.
 7. User icon 2.svg balrog-kun (on osm, edits, contrib, heatmap)
 8. User icon 2.svg Jajcuś (on osm, edits, contrib, heatmap)
 9. User icon 2.svg kendzi (on osm, edits, contrib, heatmap)
 10. User icon 2.svg pbm (on osm, edits, contrib, heatmap)
 11. User icon 2.svg antblant (on osm, edits, contrib, heatmap)
 12. User icon 2.svg DarGrze (on osm, edits, contrib, heatmap)
 13. User icon 2.svg pbabik (on osm, edits, contrib, heatmap)
 14. User icon 2.svg Polimerek (on osm, edits, contrib, heatmap)
 15. User icon 2.svg wajak (on osm, edits, contrib, heatmap)
 16. User icon 2.svg rewelator (on osm, edits, contrib, heatmap)
 17. User icon 2.svg SQ9NIT (on osm, edits, contrib, heatmap)
 18. User icon 2.svg jendrusk (on osm, edits, contrib, heatmap)
 19. User icon 2.svg geobral (on osm, edits, contrib, heatmap)
 20. User icon 2.svg poktam (on osm, edits, contrib, heatmap) - z powodu choroby reszty rodziny niestety nie dojadę.
 21. User icon 2.svg ppece (on osm, edits, contrib, heatmap)
 22. DrJolo
 23. User icon 2.svg rjachow (on osm, edits, contrib, heatmap)

Zobacz też