Rautahat

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

District Roads in Rautahat (32)

ref Relation km OSM km DoLIDAR route
32DR001 Relation 7713652 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 8 8 Katahariya-Santapur Dostiya (Bara Border)
32DR002 Relation 7713676 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 2 2 Bairganiya (Shitalpur)-Tengraha
32DR003 Relation 7713684 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 25 27 Auraiya-Laxminiya-Rampur Khap-Narkatiya Guthi - Shitalpur Bairganiy
32DR004 Relation 7713818 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 22 29 Prempur Gonahi Pokhari-Karkach Karmahiya-Katahariya-Hathiyahi-Jangalsahiya-Kanakpur-MHW
32DR005 Relation 7714588 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 23 23 Gaur (Tikuliya) -Banjaraha-Auraiya-Dumariya-Basantapatti-Inarwari-Pataura-(Boudhatol)
32DR006 Relation 7714634 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 3 4 Kopawa-Pipariya Paroha-Ajagabi-Pataura
32DR007 Relation 7714637 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 5 7 Rajpur-Akolwa-Dumariya-Latmari
32DR008 Relation 7714640 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 2 2 Basantapatti-Tejapakad
32DR009 Relation 12 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 12 12 Gamhariya Birta (BHW)-Praswa Chowk-Rangapur
32DR010 Relation 7714689 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 18 19 Dhangadhi (Bishrampur)-Balchanpur-Laxminiya
32DR011 Relation 7714692 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 1 1 Bhasedewa VDC road
32DR012 Relation 7714727 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 7 7 Garuda-Pipariya Dostiya VDC
32DR013 Relation 7714728 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 8 8 Jhajh Pool (BHW)-Bagahi-Pipra Pokhariya-Katahariya
32DR014 Relation 7714834 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 8 9 Bhelhi (Sukdev Chowk-Garuda Rd)-Karuniya-Debahi
32DR015 Relation 7714731 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 9 9 Sukdev Chowk (BHW)-Khesrahiya-Dipahi-Dharhari-Shivnagar (BHW)
32DR016 Relation 7714851 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 5 4 Jayanagar Chowk (BHW)-Dharhari-Prempur Gonahi
32DR017 Relation 7714861 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 3 3 Sukdev Chowk (BHW)-Jingadiya Belbichawa
32DR018 Relation 7714868 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 2 2 Bhagwanpur (BHW)-Pipra Bhagwanpur
32DR019 Relation 7714878 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 11 11 Sahid Smirti Park (MHW)-Judibela-Paurai
32DR020 Relation 7714881 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 2 2 Basantapur (BHW)-Santapur Matiaun
32DR021 Relation 7714903 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 9 9 Samanpur-Narkatiya-Raghunathpur-Birtachowk
32DR022 Relation 7714909 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 8 8 Garuda-Samanpur
32DR023 Relation 7714935 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 10 10 Sakhuawaba Chowk-Mithuawa-Bisunpurwa Manpur-Garud
32DR024 Relation 7714938 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 5 5 Sukhadev chowk- Pipara-Bhalohiya
32DR025 7714951} 5 5 Bagmati Bandha-Matsari-Panchrukhi-Rajpur Tulsi
32DR026 Relation 7714966 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 4 4 Badarwaha-Saruatha (BHW)
32DR027 Relation 7714960 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 2 2 Basatpur Tola (Hajmaniya))-Basatpur-Bagmati
32DR028 Relation 7715029 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 3 3 Gaur-Mudwalwa-Rajdevi
32DR029 Relation 7715030 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 5 5 Gaur-Laxmipur Belbichwa-Brahmpuri-Rajdevi Mandir
32DR030 Relation 7715081 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 7 7 Madhopur-Binagara-Bariyarpur-Malahi
32DR031 Relation 7715047 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 3 3 Dharampur-Gadho Bhagawanpur
Total 237 250