Sk:Beginners Guide 1.4.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

 Contents:

Sk:Beginners' Guide
1.1 - Zbieranie údajov
1.1.1 - GPS
1.1.2 - Yahoo! mapy, Landsat and NPE mapy
1.2 - Nahratie dát na server
1.2.1 - Uložiť súbory do GPX
1.2.2 - Nahratie údajov
1.2.3 - Stiahnutie do JOSM
1.3 - Vytvorenie/úprava OSM dát
1.3.1 - JOSM
1.3.1.1 - Prvé základné cesty
1.3.1.2 - Čo dobré vedieť
1.3.2 - Potlatch
1.4 - Pomenovať údaje a označiť podrobnosti
1.4.1 - Pridávanie tagov
1.4.2 - Uploadovanie zmien
1.5 - Vyrenderovať mapu!
1.5.1 - Osmarender

Nahranie zmien do OSM

Pokiaľ používate editor Potlatch, zmeny sa nahrajú buď po kliknutí na tlačítko Save alebo sa nahrávajú tak, ako kreslíte. To závisí od toho, či ste pri spustení Potlatchu klikli na Edit with save alebo na Edit live.

Pokiaľ používate nejaký z offline editorov priamo v počítači (napr. JOSM), mali by ste po dokončení zakresľovania zmien zosynchronizovať svoje údaje so serverom:

  1. Ešte raz stiahnite rovnakú oblasť, ktorú ste práve editovali. Vďaka dôjde ku kontrole, či nedošlo na rovnakom území nepracoval medzičasom aj niekto iný.
  2. Ak sú Vaše zmeny v konflikte so zmenami, ktoré boli medzičasom nahrané na server, vyberte tie správne.
  3. Nahrajte Vaše zmeny na server

  • Otázka: Ako často mám nahrávať zmeny a synchronizovať sa?
  • Odpoveď: Čím dlhšie pracujete bez uloženia, tým väčšia je šanca, že na tom istom mieste bude pracovať niekto iný a dôjde ku konfliktu. V prípade mestských oblastí je vhodné nahrávať zmeny každých pár minút, v prípade vidieckych oblastí je možný aj dlhší interval.

Menu | Prechádzajúca | Nasledujúca