Sk:bicycle parking Cyklokoalicia import

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Cyklostojany od Cyklokoalície - import

Cyklokoalícia je občianske združenie podporujúce rozvoj mestskej cyklistiky v Bratislave a rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku.

Licencia

V marci 2017 sme dostali od Cyklokoalície e-mailom súhlas s importom databázy cyklostojanov v Bratislave (60 ks). E-mailom nám dodali CSV dump z ich databázy.

Vstupné dáta

CSV dump obsahuje stĺpce:

 • standId - číslo
 • standName - skrátený popis veľkými písmenami
 • standDescription - popis miesta, niekedy aj s detailami, väčšina po anglicky, zvyšok po slovensky
 • standPhoto - http link na obrázok na whitebikes.info
 • serviceTag - prázdne
 • placeName - rovnaká hodnota ako standName
 • longitude, latitude - desatinné číslo popisujúce pozíciu

Súradnice budú použité na umiestnenie stojanu, alebo na nájdenie existujúceho stojanu v OSM databáze. standName, standDescription a standPhoto bude použitý na upresnenie miesta. standPhoto bude použitý na definovanie typu stojanu.

Tag ref:cyklokoalicia bude vyplnený hodnotou "<standId> <standName>" (napr. "11 DREAM")

Import

Veľká časť importovaných stojanov už môže byť v databáze OSM. Samotný import sa preto bude opierať o kontrolu človekom.

Podľa fotografií odkazovaných z dumpu niektoré stojany nie sú stojanmi, ale sú to napríklad zábradlia kde býva uzamknutý bicykel whitebikes. V tomto prípade bude zábradlie označené bicycle_parking=informal + barrier=fence + fence_type=railing a podobne.

Jednotlivé kroky:

 • konverzia CSV dump súboru do formátu ktorý sa dá načítať v JOSM
 • pozície stojanov z dumpu budú porovnané s pozíciami stojanov v OSM a budú pridané buď chýbajúce značky, alebo vytvorené nové stojany. Pridávané budú tieto značky:
  • amenity = bicycle_parking
  • bicycle_parking = *
  • ref:cyklokoalicia = <identifikátor>, bude vyplnený hodnotou "<standId> <standName>" (napríklad "11 DREAM").
  • note = <detaily> pokiaľ dump obsahuje dôležité detaily

Dedikovaný užívateľ

Import i jeho aktualizácie budú vykonávané pod užívateľom cyklokoalicia_bot. Heslo k tomuto účtu obdržia členovia OSM komunity, ktorí o pomoc s importom prejavia záujem.

Changesety budú označené nasledovnými značkami:

 • source = cyklokoalicia
 • comment = cyklokoalicia_import (by <OSM_meno_človeka_robiaceho_import>)