Sv:Tag:highway=rest area

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Tillgängliga språk
Public-images-osm logo.svg highway = rest_area
Wentworth terrain.jpg
Description
Rastplats längs bilväg
Used on these elements
may be used on nodes
should not be used on ways
may be used on areas
use on relations unspecified
Useful combination
Status: De facto

Beskrivning

En plats vid sidan av en bilväg för rast och vila. Oftast med bord och bänkar för medhavd matsäck. Ska inte förväxlas med highway=services vilken beskriver ett till svenska förhållande svåröversatt område inkluderande affär, bensinstation, duschar och annan service. Alla egenskaper vid en highway=rest_area anges separat, t.ex. amenity=fuel, amenity=waste_basket, amenity=toilets, osv.

Rastplatser i Sverige har oftast ett officielt namn, varför name=* bör anges.

I engelskspråkiga länder kallas rastplatser utöver rest area även för rest stops och turnout.

Vägskylt (Sverige)

1 9 2 6.svg

Se även