Template:Cs:RestrictionsValues

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Možné hodnoty omezení:

 • yes - přístupný. Veřejnost má oficiální, zákonem povolené právo vstupu/vjezdu.
 • private - soukromý. Pouze s povolením vlastníka pro každý vjezd nebo každé vozidlo.
 • no - veřejnosti nepřístupný. Zvažte přidání jiné značky, kterou určíte, kdo tedy má právo vstupu/vjezdu (např. pokud je povolen vjezd pouze určitým druhům vozidel, nebo typům dopravy, např. foot=yes nebo bicycle=permissive, atd.).
 • permissive - povolen. Vstup veřejnosti povolen do té doby, než majitel rozhodne jinak a využije svého práva vstup/vjezd zakázat.
 • destination - povoleno pouze, máte-li platný sociální nebo obchodní důvod pro návštěvu destinace. Například silnice pouze pro rezidenty, návštěvníky a zásobování.
 • agricultural - pouze pro zemědělské stroje
 • use_sidepath - může být použito pouze v zemích, kde jsou cyklisté povinni použít cyklostezku a udává povolení přístupu pro paralelní cestu. Viz bicycle=use_sidepath.
 • delivery - pouze pro zásobování daného prvku
 • designated - upřednostňovaná nebo vyhrazená (ale nikoliv povinná) trasa pro určitý druh vozidel. Často značená dopravní značkou. Pro povinně používané cyklostezky značené zvláštní cestou použijte bicycle=use_sidepath.
 • dismount - povoleno pro některá vozidla (nebo zvířata), pouze pokud sesednete. Hlavně se používá pro cyklisty: použijte bicycle=dismount, pokud cyklista nesmí na kole jet (např. přes hřbitov), ale smí kolo vést. Viz Bicycle#Bicycle_Restrictions(en).
 • discouraged - nedoporučováno. Máte sice právo sem jet, ale vjezd se oficiálně nedoporučuje, např. nákladní vozidla v sice jimi průjezdných, ale hodně úzkých pruzích.
 • forestry - pouze pro lesnické stroje
 • customers - pouze pro platící zákazníky daného prvku. Pokud přístup není povolen komukoliv, kdo je ochoten zaplatit, pak použijte spíše access=private. Kluby pouze pro členy se obecně značí jako "private".