User:Henriko

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

OpenStreetMap user: henriko

From Sweden - Åmål

Personal webpage: henriko.se

"Sliter som en rondellhund"

Mina egna ofta använda OSM-relaterade länkar:

Dokumentation

Map Features
sv:Map Features
Sv:Map Features/Examples highway
WikiProject Sweden
Potlatch/Keyboard_shortcuts
Use "Numeric /" to select an other hidden way!

"Kvalitetsverktyg"

OSM Inspector (Diverse kontroller)
Kleptogs Coastline Error Page
Map compare (Jämföra kartor sida vid sida)
Transparent map comparasion (Jämföra kartor på varandra)
ITO! osm mapper (Visa objekt av en viss typ, eller av en viss användare, etc.) (Kräver konto)
oobrien.com (Orienteringskarta)
Karta "för blinda"
Hike and bike map Bara en lite annan renderare
MApSurfer.NET Nån renderare skriven i .NET, dvs skitseg.
POI tools
XC Ski Trail Map Karta över skidspår
kttml.org Kartvisare med blixtsnabb zoom.
OSM-3D (3D-vy, kräver Java)

"Basfakta"

Vägverket Info om vägar FUNGERAR ENDAST I INTERNET EXPLORER! WTF!!!
Informationskartan GIS Västra Götaland
Lantmäteriets historiska kartor KRÄVER NÅN SPECIELL DJÄVLA BINÄR-PLUGIN! WTF!!!

Navigation

openrouteservice.org
OpenStreetMap routing service
CloudMade Directions

Övrigt

Bing Aerial Imagery Analyzer
Filmen! OSM 2008 A Year of Edits
Tagwatch (Länksamling med blandad kvalitet och tillgänglighet)
ODBL coverage Karta som visar licens-status för vägar och gator