User talk:Gnonthgol

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Et spørsmål: Er det noe sted hvor vi norske chatter sammen slik at vi kan unnviker å rette på hverandre og eller utveksler fortolkninger om forskjellige steder?

Me har hovudsaklig kart@nuug.no listen. Ellers dersom det berre er noko kort kan du henvende deg til irc://#osm-no@irc.oftc.net/ (webapp) der det er ein del som henger. Gnonthgol 16:12, 10 October 2012 (BST)

Cleaning up the wiki

Please take part in this discussion :) --★ → Airon 90 12:58, 12 November 2012 (UTC)