WikiProject Croatia/DrzavneCeste

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Državne ceste

Državne ceste se označavaju kao PRIMARY.

Više o označavanju cesta u Hrvatskoj možete nači na stranici klasifikacija cesta. Popis E mreža nalazi se na E-road network routes.


Popis državnih cesta

Državne ceste su popisane prema ODLUCI O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA (NN 66/2015).

Ref Int ref Relacija Status Opis Duljina (km) Komentar
D1 E71 Relation 338993 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin – Brnaze – Split (D8) 421.2 Na pojedinim dionicama označena kao brza cesta.
D2 Relation 255413 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) – Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek – Vukovar – G. P. Ilok (gr. R. Srbije) 347.5 Na pojedinim dionicama označena kao brza cesta.
D3 Relation 1208486 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Goričan (gr. R. Mađarske) – Čakovec – Varaždin – Breznički Hum – Zagreb – Karlovac – Rijeka (D8) 218.4
D5 E661 Relation 1207855 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica – V. Zdenci – Daruvar – Okučani – G. P. St. Gradiška (gr. BiH) 123.1
D6 Relation 309721 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) – Ribnik – Karlovac – Brezova Glava – Vojnić – Glina – Dvor – gr. BiH 134.5
D7 E73 Relation 303198 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Duboševica (gr. R. Mađarske) – Beli Manastir – Osijek – Đakovo – G. P. Sl. Šamac (gr. BiH) 115.2
D8 Relation 338709 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Pasjak (gr. R. Slovenije) – Šapjane – Rijeka – Zadar – Split – G. P. Klek (gr. BiH) – G. P. Zaton Doli (gr. BiH) – Dubrovnik – G. P. Karasovići (gr. Crne Gore) 643.8


D9 Relation 1209322 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Metković (gr. BiH) – Opuzen – D8 10.9
D10 Relation 1258350 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Sv. Helena (A4) – čvorište Dubrava – čvorište Gradec – Križevci – Koprivnica – G.P. Gola (gr. R. Mađarske) 86.4 U cijelosti brza cesta.
U prometu dionica Sv. Helena - Križevci, ostatak u planu.
Do 2012. godine planirana kao autocesta A12.
D12 Relation 2983097 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Vrbovec 2 (D3) – Bjelovar – Virovitica – G.P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) 86.5 U cijelosti brza cesta.
Dionica Vrbovec 2 - Farkaševac u izgradnji, ostatak u planu.
Do 2012. godine planirana kao autocesta A13.
D20 Relation 1209343 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čakovec (D3) – Prelog – D. Dubrava – Đelekovec - Koprivnica (D2) 50.4
D22 Relation 1226434 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% N. Marof (D3) – Križevci – Sv. Ivan Žabno (D28) 42.7
D23 Relation 358867 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Duga Resa (D3) – Josipdol – Žuta Lokva – Senj (D8) 103.9


D24 Relation 1214085 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Zabok (D1) – Zlatar Bistrica – D. Konjšćina – Budinšćina – N. Marof – Varaždinske Toplice – Ludbreg (D2) 75.5
D25 Relation 359449 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Korenica (D1) – Bunić – Lički Osik – Gospić – Karlobag (D8) 83.6
D26 Relation 1226453 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Dubrava (D10) – Čazma – Garešnica – Dežanovac – Daruvar (D5) 88.5
D27 Relation 358880 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Gračac (D1) – Obrovac – Benkovac – Stankovci – D8 96.9
D28 Relation 1226494 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Gradec (D10) – Bjelovar – V. Zdenci 70.7
D29 Relation 1226509 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% N. Golubovec (D35) – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica – Soblinec (D3) 49.8
D30 Relation 339431 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Velika Kosnica (NC311670) – čvorište Kosnica (A3) - V. Gorica – Petrinja – Hrv. Kostajnica – G. P. Hrv. Kostajnica (gr. BiH) 81.2
D31 Relation 359427 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% V. Gorica (D30) – G. Viduševac – D6 56.2
D32 Relation 359457 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Prezid (gr. R. Slovenije) – Delnice (D3) 49.7
D33 Relation 1152629 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Strmica (gr. BiH) – Knin – Drniš – čvorište Vidici (D8) 73.3 Na pojedinim dionicama označena kao brza cesta.
D34 Relation 254207 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Slatina (D2) - D. Miholjac - Josipovac (D2) 78.5
D35 Relation 1228430 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Varaždin (D2) – Lepoglava – Sv. Križ Začretje (D1) 46.0
D36 Relation 339429 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Karlovac (D1) – Pokupsko – Sisak – čvorište Popovača (A3) 107.8
D37 Relation 309722 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Sisak (D36) – Petrinja – Glina (D6) 33.3
D38 Relation 1214651 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Pakrac (D5) – Požega – Pleternica – Đakovo (D7) 120.7
D39 Relation 362006 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Gr. BiH – Aržano – Cista Provo – rotor Šestanovac – Dubci (D8) 37.3
D40 Relation 339423 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Sv. Kuzam (A7) – D8 - luka Bakar (Zapad) 3.1
D41 Relation 1231180 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Gola (gr. R. Mađarske) – Koprivnica – Križevci – čvorište Vrbovec 1 (D10) 82.9
D42 Relation 359454 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Vrbovsko (D3) – Ogulin – Josipdol – Plaški –Grabovac (D1) 90.3
D43 Relation 1232194 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Đurđevac (D2) – Bjelovar – Čazma – čvorište Ivanić Grad (A3) 78.1
D44 Relation 1232201 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Nova Vas (A9) – Ponte Portone (D21) – Buzet – čvorište Lupoglav (A8) 50.5
D45 Relation 1208413 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% V. Zdenci (D5) – Garešnica – čvorište Kutina (A3) 43.6
D46 Relation 407342 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Đakovo (D7) – Vinkovci – G. P. Tovarnik (gr. R. Srbije) 73
D47 Relation 359445 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Lipik (D5) – Novska – H. Dubica – H. Kostajnica – Dvor (D6) 94.5
D48 Relation 1241660 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Baderna (A9) – Pazin – čvorište Rogovići (A8) 20.8
D49 Relation 1214536 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Pleternica – čvorište Lužani (A3) 19.2
D50 Relation 358873 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Žuta Lokva (D23) – Otočac – Gospić – Gračac (D27) 104.2
D51 Relation 1209816 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Gradište (D53) – Požega – čvor N. Gradiška (A3) 50.3
D52 Relation 358874 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Špilnik (D50) – Korenica (D1) 41.1
D53 Relation 254214 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. D. Miholjac (gr. R. Mađarske) – Našice – G. P. Sl. Brod (gr. BiH) 91.6
D54 Relation 367984 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Maslenica (D8) – Zaton Obrovački (D27) 13.5
D55 Relation 1209800 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Borovo (D2) – Vinkovci – G. P. Županja (gr. BiH) 48.6
D56 Relation 1242151 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Drniš – Muć – čvorište Klis – Grlo (D1) 53.1
D57 Relation 1241738 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Vukovar (D2) – Orolik – Nijemci – čvorište Lipovac (A3) 35.9
D58 Relation 1213854 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Šibenik (luka) – Boraja – Trogir (D8) 43
D59 Relation 1242212 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Knin (D1) – Kistanje – Bribirske Mostine – Putičanje – Kapela (D8) 53.9
D60 Relation 358011 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Brnaze (D1) – Trilj – Cista Provo – Imotski – G. P. Vinjani Donji (gr. BiH) 66
D62 Relation 1212967 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Šestanovac (D39) – Zagvozd – Vrgorac – Kula Norinska – Metković (D9) 89.5
D64 Relation 1241796 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Pazin (D48) – Podpićan – Vozilići (D66) 26.9
D66 Relation 1242264 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Pula (D400) – Labin – Opatija – Matulji (D8) 90.1
D69 Relation 1242311 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Slatina (D2) – Čeralije – Voćin – Zvečevo – Kamensko (D38) 53.4


D70 Relation 359387 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Omiš (D8) – Naklice – Gata – čvor Blato n/C (A1) 21.6
D72 Relation 2259639 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Sl. Brod: (D53) – Svačićeva – I. G. Kovačića – N. Zrinskog (D423) 2.7
D74 Relation 1416904 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Đurmanec (D207) – Krapina – Bednja – Lepoglava (D35) 22
D75 Relation 1783840 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D200 – Savudrija – Umag – Novigrad – Poreč – Vrsar – Vrh Lima – Bale – Pula (D400) 10.7
D76 Relation 2073543 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Baško Polje – D8 – Zagvozd (D62) –Grubine (D60) –Imotski – G.P. Vinjani Gornji (gr. BiH) 28.3 Pojedine dionice označene kao brza cesta.


D100 Relation 357384 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Porozina (trajektna luka) – Cres – Mali Lošinj (Ž5159) 80.5
D101 Relation 357378 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D100 – Merag (trajektna luka) 10.9
D102 Relation 357372 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Šmrika (D8) – Krk – Baška 48.1
D103 Relation 1209789 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D102 – zračna luka Rijeka 1.7
D104 Relation 357376 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D102 – Valbiska (trajektna luka) 10.1
D105 Relation 338710 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Lopar (trajektna luka) – Rab – Mišnjak (trajektna luka) 22.7
D106 Relation 338712 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Žigljen (trajektna luka) – Novalja – Pag – Ražanac – Posedarje (D8) 73.8
D109 Relation 1210457 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Veli Rat – Savar – Sali 41.9
D110 Relation 371690 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Muline (trajektna luka) – Ugljan – Tkon (trajektna luka) 41.6
D111 Relation 1213837 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Maslinica – Grohote – Stomorska 17.8
D112 Relation 1213836 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Rogač (trajektna luka) – D111 1.9
D113 Relation 1245297 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Supetar – Nerežišće – Sumartin (trajektna luka) 39.4
D114 Relation 1245298 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Milna – Sutivan – Supetar (D113) 18.8
D115 Relation 1245296 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. Humac (D113) – Bol 11.4
D116 Relation 1245710 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Hvar – Milna – Starigrad (trajektna luka) – Sućuraj 76.4
D117 Relation 365995 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Komiža – Podhum – Vis 19.9
D118 Relation 366000 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Vela Luka – Kapja – Dubovo – Korčula 43.5
D119 Relation 366002 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Ubli – Lastovo 9.5
D120 Relation 1210501 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Pomena – Polače – Sobra – Saplunara 42.9
D121 Relation 366013 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Murter – Tisno – D8 14.0
D123 Relation 1247578 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Trajektna luka Sobra – D120 1.1
D124 Relation 1247579 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Trajektna luka Brbinj – Brbinj – D109 1.7
D125 Relation 1247581 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Trajektna luka Zaglav – D109 1.1
D126 Relation 1247603 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Trogir (D315) – Arbanija – Slatine 8.3
D128 Relation 1348606 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Uvala Mikavica – T.P. Žirje 3.8
D200 Relation 1775014 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Plovanija (gr. R. Slovenije) – Buje – čvorište Buje (A9) 11.8
D201 Relation 1774276 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Požane (gr. R. Slovenije) – Buzet (D44) 7.1
D203 Relation 359458 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Brod na Kupi (gr. R. Slovenije) – Delnice (D3) 11.2
D204 Relation 1249065 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Pribanjci (gr. R. Slovenije) – Bosanci (D3) – čvor Bosiljevo 1 (A1) 6.3
D205 Relation 1247634 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Razvor (gr. R. Slovenije) – Kumrovec – Klanjec – Gubaševo (D1) 24.6
D206 Relation 1247632 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Hum na Sutli (gr. R. Slovenije) – Pregrada – Krapina (D1) 28.7
D207 Relation 1247633 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Hum na Sutli (D206) – Lupinjak – Đurmanec (D1) 14.5
D208 Relation 1249365 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Trnovec (gr. R. Slovenije) – Nedelišće (D3) 6.9
D209 Relation 1249415 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Mursko Središće (gr. R. Slovenije) – Šenkovec – Čakovec (D3) 17.3


D210 Relation 1249420 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Gola (D41) – Ždala – Molve – Virje (D2) 24.3
D211 Relation 1249425 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Baranjsko Petrovo Selo (gr. R. Mađarske) – Baranjsko Petrovo Selo (D517) 2
D212 Relation 1224466 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D7 – Kneževi Vinogradi – G. P. Batina (gr. R. Srbije) 22.1
D213 Relation 303085 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D2 – G. P. Erdut (gr. R. Srbije) 26.7
D214 Relation 1212971 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Županja (D55) – Gunja – gr. BiH 28.8
D216 Relation 1207683 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Vojnić (D6) – Kolarić – G. P. Maljevac (gr. BiH) 25
D217 Relation 367357 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Ličko Petrovo Selo (D1) – G. P. Ličko Petrovo Selo (gr. BiH) 3.0
D218 Relation 367359 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Užljebić (gr. BiH) –Dobroselo – Mazin – D1 57.2
D219 Relation 356479 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Gornji Muć (D56) – Sinj – Obrovac Sinjski – G. P. Bili Brig (gr. BiH) 31.7
D220 Relation 356538 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Bisko (A1) – Čaporice (D60) – Trilj – G. P. Kamensko (gr. BiH) 28.9
D222 Relation 1212983 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Mali Prolog (granica BiH) – D62 0.6
D223 Relation 368691 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Gornji Brgat (granica BiH) – Dubac (D8) 4.6
D224 Relation 1249717 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Mošćenica (D37) – Blinjski Kut – Sunja – Panjani (D30) 34.2
D225 Relation 1249723 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Harmica (gr. R. Slovenije) – Brdovec – čvorište Zaprešić (A2) 14.8
D227 Relation 1285511 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Gr. R. Slovenije – Banfi – Štrigova – Prekopa – Lopatinec – Šenkovec (D209) 19.4
D228 Relation 298077 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Jurovski Brod (D6) – Kamanje – Ozalj – Karlovac (D1) 30.2
D229 Relation 3208515 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D209 – M. Tabor – Luka Poljanska – Miljana – Kumrovec (D205) 25.9
D231 Relation 3994387 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G.P. Bregana Naselje (gr. R. Slovenije) – Samobor – čvorište Sveta Nedelja (A3) 10.9
D300 Relation 1252268 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Umag (D75) – Čvorište Buje (A9) 8.4


D301 Relation 1252256 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Novigrad (D75) – Bužinija – čvorište Nova Vas (A9) 5.8
D302 Relation 1252233 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Poreč (D75) – čvorište Baderna (A9) 10
D303 Relation 1252277 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Rovinj – (D75) – čvor Kanfanar (A9) 13.5
D304 Relation 5360464 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Kastav (Ž5047) – čvorište Diračje (A7) – Rijeka (D8) 7.1
D305 Relation 1252622 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D32 – Čabar (Ž5031) 4.9
D306 Relation 1252710 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Vir – Nin – Zadar (Bili Brig) – D8 27.5
D307 Relation 1214039 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Gubaševo (D1) – Oroslavje – D. Stubica – Marija Bistrica (D29) 23.8
D310 Relation 359425 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Jastrebarsko (D1) – čvor Jastrebarsko (A1) 3.7
D312 Relation 1209347 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D47 – Novska 1.8
D313 Relation 1209346 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% N. Gradiška – Rešetari (D51) 1.9
D314 Relation 1249427 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D2 – Orahovica 2.9
D315 Relation 1247598 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Trogir (D126) – Pantana (D409) 2.7
D316 Relation 5360485 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Nova Gradiška (Ž4157) – D51 2.4
D400 Relation 1225614 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Pula (D75) – Pula (trajektna luka) 1.6
D401 Relation 1242267 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D66 – zračna luka Pula 1.6
D402 Relation 1242271 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D66 – Brestova (trajektna luka) 3.2
D403 Relation 2162565 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Škurinje (A7) – luka Rijeka zapad 2.4 U planu.
D404 Relation 1348567 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Rijeka (D8) – Luka Brajdica – čvorište Draga (A7) 4
D405 Relation 1253335 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Stinica (trajektna luka) – D8 3.8
D406 Relation 1253332 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D8 – Prizna (trajektna luka 2.9
D407 Relation 1252623 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Zadar (trajektna luka) – Zadar (D8) 3.8
D408 Relation 1252739 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Zračna luka "Pleso" – D30 3.8
D409 Relation 1247597 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Plano (D8) – zračna luka "Resnik" – čvorište Kaštel Štafilić (D8) 6.1


D410 Relation 1253346 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Trajektna luka Split – Visoka (D8) 4
D411 Relation 1253368 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Makarska zapad (D8) – trajektna luka – (D411) 1.5
D412 Relation 1253510 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Drvenik (D8) – Drvenik (trajektni pristan) 0.3
D413 Relation 1253517 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Ploče (D8) – luka Ploče 1.9
D414 Relation 1193120 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Trajektna luka Orebić – Ston – Zaton Doli (D8) 64.7
D415 Relation 1193121 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Trajektna luka Trpanj – D. Banda (D414) 7.2
D416 Relation 1252745 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Prapratno (D414) – trajektna luka Prapratno 0.9
D417 Relation 356886 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Rječno pristanište Osijek – D2 2.3
D418 Relation 1209770 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D2 – zračna luka Klisa 2.5
D420 Relation 1253674 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Sustjepan (D8) – luka Gruž 2.8
D421 Relation 1253676 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Most Raša (D66) – luka Bršica 3.6
D422 Relation 1253677 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Babindub (D424) – zračna luka Zadar 3.9
D423 Relation 1253687 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Sl. Brod: D514 – Luka Sl. Brod 6.1
D424 Relation 1114811 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Zadar (luka Gaženica) – čvorište Zadar 2 (A1) 17.6 U cijelosti brza cesta.
D425 Relation 1348184 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% ČCP Karamatići (A1) – čvorište Čeveljuša (D8) 8.8 Na pojedinim dionicama označena kao brza cesta.
D427 Relation 2259609 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Marčelji (nova A7) – Viškovo – čvorište Rujevica (A7) 10.3 Jedan dio ceste u prometu, drugi u izgradnji.
D429 Relation 3914965 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Selište Drežničko (D42) – Prijeboj (D1) 14.1
D500 Relation 1241803 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Vranja (A8) – Šušnjevica – Kršan (D64) 23.6
D501 Relation 1249866 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% G. Jelenje (D3) – čvorište Oštrovica (A6) – Meja – Križišće – Šmrika (D8) 20.3
D502 Relation 1242152 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D. Zemunik (D424) – Smilčić – Karin (D27) 17.3
D503 Relation 1249066 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Zapužane (D27) – Biograd na Moru (trajektna luka) 16.2
D510 Relation 1775015 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Umag (A9) – G.P: Kaštel (gr. R. Slovenije) 3.0
D512 Relation 1225115 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Makarska (D8) – Ravča (D62) 30.6
D514 Relation 1225100 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Sl. Brod (D53) – čvorište Sl. Brod istok (A3) 2.7
D515 Relation 1224500 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Našice (D2) – Đakovo (D7) 32.7
D516 Relation 1224506 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Karasovići (D8) – G. P. Konfin (granica Crne Gore) 14.4
D517 Relation 361565 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% B. Manastir (D7) – Belišće (D34) 27.4
D518 Relation 1224457 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Osijek (Divaltova) – čvorište Trpimirova (D2) – Jarmina (D46) 34
D519 Relation 1224404 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Dalj (D213) – Borovo (D2) 16.2
D520 Relation 1348121 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Babina Greda (A3) – Slavonski Šamac (D7) 7.6
D522 Relation 1114147 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Udbina (D1) – Lovinac – čvorište G. Ploča (A1) 13.2


D525 Relation 1214535 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Pleternica (D49) – čvorište Sl. Brod zapad (A3) – Sl. Brod (D53) 25.6
D526 Relation 1214024 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Varaždinske Toplice (A4) – Varaždinske Toplice (D24) 1.2
D528 Relation 1213997 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Varaždin (D2) – čvorište Varaždin (A4) 2.4
D530 Relation 1213998 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Ludbreg (A4) – Zamlaka (D2) 1.6
D531 Relation 1213852 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Vrpolje (A1) – Vrpolje (D58) 1.7
D534 Relation 1209991 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Budak (D25) – čvorište Gospić (A1) 2.4
D535 Relation 2989105 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Drvenik (D8) – Ravča (D62) 12.1 U prometu dionica čvorište Ravča (A1) – Ravča (D62), ostatak u planu.
D536 Relation 5349009 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čvorište Buševec (A11) – Buševec (D30) 1

Vidi još