WikiProject Sweden/Cykelspåret längs ostkusten

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Cykelspåret längs ostkusten är en cykelled genom Sverige utmed kusten från Ystad till Haparanda. Den är totalt ca 2500 km och indelad i 21 delsträckor (som inte markeras i skyltningen).

Leden är relativt väl kartlagd på OpenStreetMap med endast enstaka korta luckor.

Varje delsträcka motsvarar en relation och de listas i tabellen nedan. Alla delsträckor ingår i huvudrelationen Osm element relation.svg 20564 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx). Anledningen till uppdelningen är att relationen annars blir svårhanterad med tillgängliga verktyg. Dessutom innebär mindre relationer att konsekvensen vid oavsiktlig radering minskar och att risken för redigeringskonflikter minskar.

Delsträcka, relation Sträckning Täckning km (Cykelfrämjandet) km (OSM) Kommentar
Osm element relation.svg 1 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Ystad — Trolle Ljungby 100% 110 122.3
Osm element relation.svg 2 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Trolle Ljungby — Karlshamn — Ronneby — Johannishus 100% 110 109.4
Osm element relation.svg 3 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Johannishus — Karlskrona — Ljungbyholm 100% 110 115.9
Osm element relation.svg 4 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Ljungbyholm — Oskarshamn 100% 105 93.0
Osm element relation.svg 5 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Oskarshamn — Västervik 100% 110 99.7
Osm element relation.svg 6 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Västervik — Söderköping 99% 110 131.9
Osm element relation.svg 7 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Söderköping — Trosa 99% 110 113.7
Osm element relation.svg 8 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Trosa — Stockholm — Täby 99% 110 99.5 Ny sträckning i Stockholm 2013: Utmed Norra stationsgatan.
Osm element relation.svg 9 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Täby — Norrtälje — Hallstavik 100% 120 133.8
Osm element relation.svg 10 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Hallstavik — Lövstabruk — Karlholmsbruk 100% 120 111.4
Osm element relation.svg 11 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Karlholmsbruk — Gävle — Axmar Bruk 99% 85 106.1
Osm element relation.svg 12 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Axmar Bruk — Söderhamn — Näcksjö 100% 130 97.7
Osm element relation.svg 13 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Näcksjö — Hudiksvall — Galtström 100% 120 103.0
Osm element relation.svg 14 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Galtström — Sundsvall — Härnosand — Utansjö 100% 125 125.4
Osm element relation.svg 15 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Utansjö — Höga Kusten — Örnsköldsvik 100% 110 100.1
Osm element relation.svg 16 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Örnsköldsvik — Norrbyn 97% 105 102.0
Osm element relation.svg 17 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Norrbyn — Umeå — Robertsfors 100% 120 122.1
Osm element relation.svg 18 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Robertsfors — Skellefteå — Kåge 87% 140 121.4
Osm element relation.svg 19 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Kåge — Piteå — Kopparnäs 87% 110 96.0
Osm element relation.svg 20 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Kopparnäs — Luleå — Töre 100% 130 136.1
Osm element relation.svg 21 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Töre — Kalix — Haparanda 88% 110 97.3
Osm element relation.svg Cykelspåret längs ostkusten (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Ystad — Haparanda 99% 2400 2386

I brist på karta som visar den exakta gränsen mellan delsträckorna har något vägskäl ungefär mitt i orten i allmänhet fått utgöra gräns (det finns generellt inga förgreningspunkter som på Sverigeleden).