WikiProject Sweden/Cykelspåret längs ostkusten

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Cykelspåret längs ostkusten är en cykelled genom Sverige utmed kusten från Ystad till Haparanda. Den är totalt ca 2500 km och indelad i 21 delsträckor (som inte markeras i skyltningen).

Leden är relativt väl kartlagd på OpenStreetMap med endast enstaka korta luckor.

Varje delsträcka motsvarar en relation och de listas i tabellen nedan. Alla delsträckor ingår i huvudrelationen Relation 20564 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx). Anledningen till uppdelningen är att relationen annars blir svårhanterad med tillgängliga verktyg. Dessutom innebär mindre relationer att konsekvensen vid oavsiktlig radering minskar och att risken för redigeringskonflikter minskar.

Delsträcka, relation Sträckning Täckning km (Cykelfrämjandet) km (OSM) Kommentar
Relation 1 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Ystad — Trolle Ljungby 100% 110 122.3
Relation 2 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Trolle Ljungby — Karlshamn — Ronneby — Johannishus 100% 110 109.4
Relation 3 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Johannishus — Karlskrona — Ljungbyholm 100% 110 115.9
Relation 4 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Ljungbyholm — Oskarshamn 100% 105 93.0
Relation 5 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Oskarshamn — Västervik 100% 110 99.7
Relation 6 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Västervik — Söderköping 99% 110 131.9
Relation 7 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Söderköping — Trosa 99% 110 113.7
Relation 8 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Trosa — Stockholm — Täby 99% 110 99.5 Ny sträckning i Stockholm 2013: Utmed Norra stationsgatan.
Relation 9 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Täby — Norrtälje — Hallstavik 100% 120 133.8
Relation 10 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Hallstavik — Lövstabruk — Karlholmsbruk 100% 120 111.4
Relation 11 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Karlholmsbruk — Gävle — Axmar Bruk 99% 85 106.1
Relation 12 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Axmar Bruk — Söderhamn — Näcksjö 100% 130 97.7
Relation 13 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Näcksjö — Hudiksvall — Galtström 100% 120 103.0
Relation 14 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Galtström — Sundsvall — Härnosand — Utansjö 100% 125 125.4
Relation 15 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Utansjö — Höga Kusten — Örnsköldsvik 100% 110 100.1
Relation 16 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Örnsköldsvik — Norrbyn 97% 105 102.0
Relation 17 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Norrbyn — Umeå — Robertsfors 100% 120 122.1
Relation 18 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Robertsfors — Skellefteå — Kåge 87% 140 121.4
Relation 19 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Kåge — Piteå — Kopparnäs 87% 110 96.0
Relation 20 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Kopparnäs — Luleå — Töre 100% 130 136.1
Relation 21 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Töre — Kalix — Haparanda 88% 110 97.3
Relation Cykelspåret längs ostkusten (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Ystad — Haparanda 99% 2400 2386

I brist på karta som visar den exakta gränsen mellan delsträckorna har något vägskäl ungefär mitt i orten i allmänhet fått utgöra gräns (det finns generellt inga förgreningspunkter som på Sverigeleden).