WikiProject Sweden/Public transport/UL

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Regionbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
100 Relation 4479596 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 90%  ? 100% Björklinge - Lövstalöt - Uppsala
101 Relation 2255833 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Uppsala - Vassunda - Knivsta
102 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Uppsala - Danmark - Alsike station - Knivsta
103 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Husby - Viksta - Björklinge - Ärentuna - Uppsala
104 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Brunnby - Skuttunge - Bälinge - Ulva - Uppsala
105 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Åkerlänna - Bälinge (- Uppsala)
106 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Jumkil - Börje - Uppsala
107 Relation 5578920 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 70%  ? 100% Vreta - Uppsala
108 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Uppsala - Dalby - Vik - Uppsala
109 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Uppsala - Vänge - Åland - Hagby k:a - Vänge - Uppsala
110 Relation 2878255 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Storvreta - Uppsala
111 Relation 3284467 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 75%  ? 100% Bälinge - Uppsala
115 Relation 2878254 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Storvreta - Uppsala
116 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Stavby - Rasbokil - Gåvsta - Uppsala
117 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Viksta - Råstaberg - Vattholma - Storvreta
119 Relation 4663832 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Uppsala - Skölsta - Uppsala
125 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Alunda - Tuna - Edinge - Gåvsta (- Uppsala)
134 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Ribbingebäck - Järlåsa
139 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Molnebo - Julmyra - Siggefora - Järlåsa
146 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Stensunda - Bladåker - Knutby
147 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Knutby - Solvalla - Faringe k:a - Faringe stn - Almunge
183 Relation 2255811 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% (Uppsala -) Knivsta - Sigtuna - Knivsta (- Uppsala)
186 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Knivsta - Östuna - Lagga - Uppsala
188 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Sigtuna - Uppsala
220 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Kolarvik - Enköping
221 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Ön - Lillkyrka - Vallby - Enköping
222 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Torsvi - Lillkyrka - Boglösa - Enköping
223 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Enköping - Lillkyrka - Grillby - Skolsta - Enköping
224 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Salinge - Långtora - Enköping
225 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Heby - Fjärdhundra - Enköping
226 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Haga - Enköping
310 Relation 2795831 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0%  ? 0% Bålsta - Krägga - Bålsta
311 Relation 2795829 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0%  ? 0% Bålsta - Lugnet - Skokloster - Söderskogen - Bålsta
418 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Alunda - Vasängen - Alunda
419 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Alunda - Ramhäll - Alunda
501 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Älvkarleby - Skutskär - Furuvik - Gävle
502 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Skutskär - Älvkarleö - Skutskär
504 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Skutskär - Gårdskär - Skutskär
510 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tierp - Skärplinge - Älvkarlby - Skutskär - Gävle
511 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Skärplinge - Karlholm - Västland - Tierp
513 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Östervåla - Månkarbo - Tierp
514 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Örbyhus - Vendel - Björklinge - Uppsala
515 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Skärplinge - Vavd - Hållnäs - Fagerviken - Skärplinge
516 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tierp - Söderfors - Tierp
517 Relation 5976935 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 99%  ? 100% Örbyhus - Tobo - Tierp
518 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tierp - Älvkarleby - Skutskär
524 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Skärplinge - Hillebola - Örbyhus
751 Relation 5579209 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 25%  ? 100% Uppsala - Rasbo - Forsmarks kraftverk
752 Relation 5578747 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 10%  ? 100% Uppsala - Österbybruk - Forsmarks kraftverk
753 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Gävle - Skutskär - Forsmarks kraftverk
770 Relation 6365804 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 20%  ? 100% Storvreta - Fyrislund - Gränby C
772 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Östervåla - Harbo - Uppsala
773 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Västerås - Uppsala
774 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Västerås - Enköping - Uppsala
775 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Östhammar - Gimo - Uppsala
777 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Österbybruk - Uppsala
801 Relation 3283084 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Uppsala - Knivsta/AR - Arlanda Airport Needs surveying at Arlanda, rerouted in southeast Uppsala
803 Relation 2795830 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 90%  ? 100% Enköping - Ekolsund - Bålsta
804 Relation 3385730 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 95%  ? 100% Enköping - Uppsala Probably complete except Enköping - Skolsta and Uppsala C - Boländerna
805 Relation 5579210 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 30%  ? 100% Hallstavik - Rasbo - Uppsala
806 Relation 4103050 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 40%  ? 100% (Knutby -) Almunge - Långhundra - Arlanda
808 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Norrtälje - Edsbro - Knutby (- Uppsala)
809 Relation 1140215 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Knutby - Almunge - Uppsala
811 Relation 5579213 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 25%  ? 100% Öregrund - Östhammar - Gimo - Alunda - Uppsala
817 Relation 5976936 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 95%  ? 100% Gimo - Österbybruk - Örbyhus
821 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tierp - Månkarbo - Uppsala
822 Relation 6365805 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 25%  ? 100% Vattholma - motorvägen - Uppsala
823 Relation 5578749 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 15%  ? 100% Österbybruk - Skyttorp - Vattholma - Uppsala
826 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Forsmark - Österbybruk
832 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Skutskär - Skärplinge - Forsmark
835 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Östhammar - Forsmark - Skärplinge - Tierp
844 Relation 6334214 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 99%  ? 100% Östervåla - Harbo - Uppsala
848 Relation 2960895 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Sala - Heby - Vänge - Uppsala
851 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Forsmarks kvarn - Valö - Gimo
852 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Raggarön - Långalma - Östhammar
853 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Södra Gräsö - Öregrund
854 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Norra Gräsö - Öregrund
855 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Öregrund - Forsmarks kraftverk
856 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tuskö - Långalma - Sund - Öregrund
857 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Östhammar - Hargshamn - Hallstavik
858 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Alunda - Gimo - Forsmarks kraftverk
859 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Boda - Ulrikeberg - Forsmarks kraftverk
860 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Gammelhus - Ed - Forsmarks kraftverk
863 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tärnsjö - Rödjebro - Harbo
865 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Östervåla - Tärnsjö - Heby - Sala
866 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Östervåla - Rödjebro - Huddunge - Heby
867 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Östervåla - Tärnsjö - Huddunge - Heby
874 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Västerås - Hummelsta - Enköping
876 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Strängnäs - Märsön - Enköping (- Uppsala)
880 Relation 3680895 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Uppsala - Arlanda
886 Relation 5579211 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 50%  ? 100% Alunda - Gåvsta - Uppsala
887 Relation 5579212 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 45%  ? 100% Alunda - Uppsala
895 Relation 2147651 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Bålsta - Örsundsbro - Uppsala
896 Relation 2795822 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 5%  ? 100% Bålsta - Uppsala
898 Relation 238196 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 1%  ? 100% Enköping - Bålsta - Barkarby - Kista Needs review in the Kista area
952 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tierp station - Atlas Copco - Tierp station

Stadsbussar Enköping

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
201 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Stora Torget - Lasarettet - Lillsidan - Resecentrum - Stora Torget
202 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Stora Torget - Bergvreten - Fanna - Stora Torget
203 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Stora Torget - Enögla - Bergsgatan - Stora Torget
204 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Stora Torget - Myran - Romberga - Stora Torget
211 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Stora Torget - Resecentrum - Myran - Romberga - Lillsidan - Stora Torget
212 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Stora Torget - Fanna - Bergvreten - Stora Torget
215 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Stora Torget - Ljunggården - Munksundet - Lasarettet - Stora Torget
216 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Mjuka linjen: Gröngarn - Stora Torget - Ljunggården - Havsörnsgatan - Bergsgatan - Stora Torget - Gröngarn

Tätortstrafik Bålsta

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
301 Relation 2795825 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0%  ? 0% Bålsta station - Kalmarsand - Bålsta station
302 Relation 2795821 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0%  ? 0% Bålsta station - Aronsborg - Hagviken - Bålsta station
303 Relation 2795823 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0%  ? 0% Bålsta station - Skörby - Bålsta station
304 Relation 2795824 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0%  ? 0% Mjuka linjen: Centrum - Åsen - Kyrkcentrum - Centrum
305 Relation 2795828 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0%  ? 0% Bålsta station - Skörby - Hagviken - Aronsborg - Bålsta station

Knivsta lokalbuss

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
180 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Knivsta station - Alsike - Ar - Knivsta station
181 Relation - (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Knivsta station - Ar - Alsike - Knivsta station

Stadsbussar Uppsala

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Relation 3988198 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Gränby Centrum - Ultuna
2 Relation 2836637 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Gamla Uppsala - Flogsta
3 Relation 2836847 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Östra Nyby - Östra Gottsunda
4 Relation 2875315 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Årsta Centrum - Håga Shortened?
5 Relation 2836849 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Stenhagen - Sävja
6 Relation 2836936 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Slavsta - Eriksberg (- Håga)
7 Relation 2836937 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Årsta C / Slavsta - Gottsunda
8 Relation 3988199 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% City - Sunnersta
9 Relation 2876317 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Norra Årsta - Stabby
11 Relation 3284429 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Fyrislund - Gottsunda
12 Relation 3284468 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Gottsunda - Flottsund
13 Relation 3164063 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Librobäck - Klockarängen - Coop Forum/IKEA Complete except short turns in Klockarängen
14 Relation 2836848 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Ärna - Östra Gottsunda
20 Relation 1025482 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Bergsbrunna - Graneberg
21 Relation 2868425 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Stenhagen - Ultuna
22 Relation 1024560 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Stenhagen - Nåntuna
27 Relation 5578748 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Gamla Uppsala - Fyrislund
28 Relation 4026108 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Fyrislund - Graneberg
40 Relation 4016164 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% City - Kåbo
41 Relation 4026057 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Coop Forum/IKEA - Eriksberg
42 Relation 4023309 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Stenhagen - Gottsunda

Tåg

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig från Giltig till
Upptåget Relation 2255984 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Gävle - Tierp - Uppsala
Upptåget Relation 3177330 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Uppsala - Sala