Bg:Map Features01

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

broom

This page is being considered for cleanup. Please discuss this page.Help translate this into Bulgarian!
how it is related to Bg:Map Features?

OpenStreetMap нарочно няма ограничения за съдържанието на етикетите(tags) които могат да се слагат на върховете(Nodes), пътищата(Ways) и зоните(Areas). Въпреки това е полезно да се съгласува основен набор от свойства и съответните им етикети за да се създаде, интерпретира и покаже карта. Тази страница съдържа препоръчителния набор от свойства и етикети които се използват в България.

Ако не намирате подходящ етикет за това което искате да отбележите на картата, прегледайте страницата предложени свойства или страница релации за групиране на пътища и върхове. От там ще разберете какви свойства могат да се добавят или да предложите свои.

  • Ако имате нужда от допълнителна информация за термините връх/път/зона погледнете Elements.
  • Някои картографски характеристики са обяснени подробно. Прегледакте Feature Index.
  • За да предложите нова икона, използвайте страницата Proposed Icons.
  • Прегледайте също Editing Standards and Conventions.

Забележки за визуализацията:

  • Използвайки описаните етикети означава че редакциите ви най-вероятно ще се появят в различните визуализатори. Въпреки това няма гаранция за нито един от описаниет етикети че ще се покаже в който и да е визуализатор или във визуализатора използван на основната страница на OSM.
  • Също така може да има много етикети които се показват в различните визуализатори и които не са описани тук. Този списък не съдържа всички етикети поддържани от визуализаторите.

Физически елементи

Пътища(highway)

Етикета път е основния етикет който се използва за пътища. Често той е единствения етикет. Съществуват конвенции за използването му в отделни държави. Прегледайте страниците Highway tag usage и Road за напътствия.

Key Value Element Comment Example
highway motorway way Главен път с ограничен достъп, обикновенно с 2 или повече ленти за движение във всяка посока и допълнителна аварийна лента. Еквивалент на магистрала, аутобан и др.. 20190825 Autostrada A4 w Krakowie 0957 5675 DxO.jpg
highway motorway_link way The link roads (sliproads / ramps) leading to and from a motorway. Normally with the same motorway restrictions. .. Rendering-highway motorway link.png
highway trunk way Важни пътища които не са магистрали, обикновенно с 2 или повече ленти за движение във всяка посока. Еквивалент на първокласен път. Dscf0444 600.jpg
highway trunk_link way The link roads (sliproads / ramps) leading to and from a trunk road. .. Rendering-highway trunk link.png
highway primary way Първокласен път. Свързва големите градове и е част от международните транспортни коридори. Rendering-highway primary.png
Булевард. Това са големи улици обикновено платната са разделени с мантинела.
highway primary_link way The link roads (sliproads / ramps) leading to and from a primary road.  
highway secondary way Второкласен път. Свързва първокласни пътища и по-малките градове и села. Rendering-highway secondary.png
Главна улица. Разделя кварталите и е основен метод за придвижване в градовете.
highway tertiary way Третокласен път. Свързва малките села и второкласните пътища. Rendering-highway tertiary.png
Второстепенна улица. Обикновено това са улици в кварталите, където е забранено паркирането и се използват за придвижване през кварталите.
highway unclassified way No administrative classification. Unclassified roads typically form the lowest form of the interconnecting grid network.
Забележка: Това не е маркер за пътища, на които предстои да се постави highway етикет.
Rendering-highway unclassified.png
highway unsurfaced way No administrative classification. Unsurfaced roads typically have the same status as an unclassified road. It is still part of the public highway (unlike a track) but has not got a metalled topping/surface.
highway track way Черни пътища използвани за селскостопански цели; чакълени пътища в горите и др. Rendering-highway track.png
highway residential way Жилищни улици. Обикновено се използват както за придивжване така и за паркиране на коли. Residential.jpg
highway service way generally for access to a building, motorway service station, beach, campsite, industrial estate, business park, etc. This is also commonly used for access to parking and trash collection. Sometimes called an alley, particularly in the US. Rendering-highway service.png
highway bridleway way For horses, (in the UK, generally footpaths on which horses are also permitted) Rendering-highway bridleway.png
highway cycleway way For designated cycleways, i.e. mainly/exclusively for bicycles. If pedestrians are allowed as well, you can indicate this by adding a foot=yes tag. Note: names are not rendered currently. Cycleway-markings.jpg
highway footway way For designated footpaths, i.e. mainly/exclusively for pedestrians. This includes walking tracks and gravel paths. If bicycles are allowed as well, you can indicate this by adding a bicycle=yes tag. Note: names are not rendered currently. Dscf0487 600.jpg
highway pedestrian way area For Roads , i.e. mainly/exclusively for pedestrians /Shopping Areas. Also for tagging squares and plazas, therefore add area=yes. Calle del Arenal (Madrid) 01.jpg
highway steps way For flights of steps on footways Steps.jpg
highway mini_roundabout node Very small roundabouts only, larger ones should be junction=roundabout. In the UK, mini-roundabouts have a circular sign with a blue background, instead of the usual triangular sign

Rendered as anti-clockwise by default. To render clockwise add the tag direction=clockwise.

Mapping-Features-Mini-Roundabout.png
highway stop node A stop sign  
highway traffic_signals node Lights that control the traffic Rendering-traffic singals.jpg
highway crossing node Pedestrians can cross a street here - e.g. zebra crossing Zebra-crossing sm.jpg
highway gate node   Gate-hindeloopen-westerdijk.jpg
highway stile node Allow pedestrians to cross a wall or fence KentStile.jpg
highway cattle_grid node Bars in the road surface that allow wheeled vehicles but not animals to cross. Sometimes known as a Texas Gate, even outside of Texas
Cattle grid.jpg
highway toll_booth node A road usage toll or fee is collected here  
highway incline node A slope or hill, may encounter slow moving trucks  
highway incline_steep node Just as incline, only steeper  
highway viaduct node A high and/or long bridge - more commonly carries water or trains (but see also waterway=aqueduct)  
highway motorway_junction node Indicates a junction (UK) or exit (US) ref should be set to the exit number or junction identifier. (Some roads - e.g. the A14 - also carry junction numbers, so the tag may be encountered elsewhere despite its name)  
highway services node A service station to get food and eat something, often found at motorways  
highway ford node The road crosses a stream or river, vehicles must enter the water node Map feature ford.jpg
highway bus_stop node A small bus stop. Larger stations should be tagged as amenity=bus_station instead. Bus.gif
highway User Defined node way    
junction roundabout way Автоматично се предполага oneway=yes, като посоката на движение се определя от посоката на пътя. Този етикет се прилага на път вече маркиран с highway=<нещо>. Mapping-Features-Roundabout-Simple.png
junction User Defined way    

Cycleway

Key Value Element Comment Example
cycleway lane way A lane is a route that lies within the roadway  
cycleway track way A track is a route that is separate from the road.
BS Cellerstr.jpg
cycleway opposite_lane way lane in the opposite way (a "contraflow" lane)  
cycleway opposite_track way track in the opposite way (that is, separate from the road)  
cycleway opposite way just permitted to cycle in the opposite way (one way street except for cycles). Note - such streets are common in Belgium, the Netherlands and Denmark, for example, but are rare in the UK (although they do exist): often, instead, actually the street is two-way as normal for its whole length except for the very short section past the no-entry sign at the end, where cycles are excepted from the no-entry by means of a short lane separated by an island. This is called a "cycle plug". In some places this has been represented as very short oneway Way at the end with an adjacent cycleway, forming a little triangle with the road they join to.  
cycleway User Defined way    

Черни пътища

A highway of type track may use the following values to describe the track. See also the current discussion to surface key.

Key Value Element Comment
tracktype grade1 way paved track or heavily compacted hardcore.  
tracktype grade2 way unpaved track; surface of gravel or densely packed dirt/sand.  
tracktype grade3 way unpaved track; A mixture of hard materials and soft. Quite compact  
tracktype grade4 way unpaved track; tire marks, with plant growth in between. Mostly dirt, but some hard materials, or compressed materials mixed in.  
tracktype grade5 way unpaved track; subtle tire marks, lack of hardcore, Soft with low grip, subtle on the landscape.  

Водни пътища

Key Value Element Comment
waterway river way For narrow rivers which will be rendered as a line. For larger rivers see Large Rivers (Other languages).  
waterway canal way An artificial open waterway used for transportation, waterpower, or irrigation.(Other languages).  
waterway stream way a naturally-forming waterway that is too thin to be classed as a river. Maybe you can just jump over it.
450px-Marshall-county-indiana-yellow-river.jpg
waterway drain way An artificial waterway for carrying storm water or industrial discharge.  
waterway dock way An 'enclosed' area of water used for loading, unloading, building or repairing ships.  
waterway lock_gate node A thing to raise/lower the water level for vessels, often found in canals.  
waterway turning_point node A place to turn the driving direction for vessels, where the boats are longer than the river/canal is wide.  
waterway aqueduct node A bridge carrying a channel for supplying water (Other languages).  
waterway boatyard node Boat yard - a place for constructing, repairing and storing vessels out of the water.  
waterway water_point node A place to get fresh water e.g. for caravans.  
waterway waste_disposal node A place to release used water e.g. for caravans.  
waterway mooring node A place for anchoring vessels.  
waterway weir node A barrier built across a river, usually to divert water for industrial purposes. Water can still flow over the top.  
waterway User Defined node way    

Железни пътища

Key Value Element Comment Example
railway station node Railway station (Other languages). Mapping-Features-Railroad-With-Station.png
railway halt node A small station, may not have a platform, trains may only stop on request. Mapping-Features-Tram-With-Halt.png
railway viaduct node A high or long bridge with intermediate support piers (Other languages).  
railway crossing node A point where pedestrians may cross.  
railway level_crossing node A point where rails and roads cross.  
railway rail way Full sized passenger or freight trains in the standard gauge for the country or state Mapping-Features-Railroad-With-Station.png
railway tram way One or two carriage rail vehicles, usually sharing motor road (Other languages) Mapping-Features-Tram-With-Halt.png
railway light_rail way Short/light passenger trains. Metro systems.  
railway subway way A passenger rail service running mostly underground.  
railway subway_entrance node The entrance to a subway station, usually going from surface to underground.  
railway preserved way A railway running historic trains, usually a tourist attraction (changed to preserved from preserved_rail as "rail" is redundant).  
railway disused way A section of railway which is no longer used but where the track and infrastructure remains in place.  
railway abandoned way The course of a former railway which has been abandoned and the track and infrastucture removed. Designation not to be used if the feature has been turned into another use, eg cycleway.  
railway narrow_gauge way Narrow-gauge passenger or freight trains.  
railway monorail way A railway with only a single rail.  
railway User Defined node way    

Aeroway

Key Value Element Comment Example
aeroway aerodrome node An Aerodrome (UK), Airport (US), see also military=airfield  
aeroway terminal node Airport passenger building  
aeroway helipad node Helicopter start/landing pad  
aeroway runway way A strip of land kept clear and set aside for airplanes to take off from and land on. (Other languages) Rendering-aeroway runway.png
aeroway taxiway way Where airplanes manouevre between runways and parking areas. Rendering-aeroway taxiway.png
aeroway apron area A place where planes are parked.  
aeroway User Defined node way    

Aerialway

Key Value Element Comment
aerialway cable_car way A cabin or gondola cable car run.  
aerialway chair_lift way An open chairlift run.  
aerialway drag_lift way An overhead tow-line for skiers and riders.  

Електропроводи

Key Value Element Comment
power tower node For towers or pylons carrying high voltage electricty cables. Normally constructed from steel latticework. Should not be used for electricity or telephone cables carried on single wooden poles.  
power line way A way following the path of power cables.  

Man Made

Key Value Element Comment Example
man_made works node Industrial building to produce something  
man_made beacon node    
man_made survey_point node Triangulation pillars, geodetic vertices, and fixed equipment used by topographers (e.g. DGPS radio stations)  
man_made power_wind node Wind generated power, see also man_made=windmill  
man_made power_hydro node Power generated by water (from a river, lake, tide, ...)  
man_made power_fossil node Power generated by burning fossils (oil, gas, ...)  
man_made power_nuclear node Nuclear power plant  
man_made tower node A tall and often lean building or structure  
man_made water_tower node A tower to store water in, usually found on hills beside or in a town  
man_made gasometer node http://en.wikipedia.org/wiki/Gasometer Icestock 5.jpg
man_made reservoir_covered node area    
man_made lighthouse node Sends out a light beam to guide ships  
man_made windmill node Windmill, mostly ancient and out of order, see also man_made=power_wind Windmill.png
man_made pier way area A "bridge into the ocean", usually for recreation  
man_made User Defined node    

За свободното време

Key Value Element Comment
leisure sports_centre node area    
leisure golf_course node area    
leisure stadium node area A major sports arena with substantial tiered seating  
leisure marina node area For mooring leisure yachts and motor boats  
leisure track node area e.g. running, cycle-racing, greyhound, horses  
leisure pitch node area e.g. a field for playing football/soccer, cricket, baseball sports  
leisure water_park node area    
leisure slipway node Boats can be launched here  
leisure fishing node area    
leisure nature_reserve node area    
leisure park node area    
leisure playground node area    
leisure garden node area    
leisure common node area An area where the public can walk anywhere (UK)  
leisure User Defined node area    

Обществени услуги

Key Value Element Comment Example
amenity pub node A place selling beer and other alcoholic drinks; may also provide food or accommodation (UK)
Amenity-pub.png
amenity biergarten node http://en.wikipedia.org/wiki/Biergarten
Bierkrug32x32.png
amenity cafe node a cafe
Coffee2.svg
amenity nightclub node a nightclub
Nightclub.png
amenity restaurant node Restaurant (not fast food)  
amenity fast_food node Fast Food Restaurant  
amenity parking node area Car Park. Only nodes will get a parking symbol. Areas will be colored. Mapping-Features-Parking-Lot.png
amenity bicycle_parking node area Parking for bicycles  
amenity bicycle_rental node Rent a bicycle (only big rental networks)  
amenity car_rental node area Rent a car  
amenity car_sharing node area Share a car  
amenity fuel node Petrol station; gas station; marine fuel; ...
Rendering-amenity fuel.png
amenity telephone node Public telephone
amenity toilets node Public toilets (might require a fee)
Toilets.png
amenity recycling node recycling facilities (bottle banks etc.)
Recycle001.svg
amenity public_building node area    
amenity place_of_worship node A church, mosque, or temple, etc. Note that you also need religion=<whatever>, usually denomination=<whatever> and preferably name=<whatever> as well as amenity=place_of_worship. See the article for details.  
amenity grave_yard node area A (smaller) place of burial, often you'll find a church nearby. Large places should be landuse=cemetery instead.  
amenity post_office node    
amenity post_box node Alternative mail-carriers can be tagged via "operator=";
Amenity-post box.png
Post Box.JPG
amenity school node area school and grounds
Icon-amenity school.png
amenity university node area a University campus or buildings
Icon-amenity university.png
amenity college node area a College campus or buildings
College.png
amenity pharmacy node Pharmacy
dispensing=yes
dispensing=no or omitted
Pharmacy dispencing.png

Pharmacy nondispensing.png
amenity hospital node area  
Rendering-amenity hospital.png
amenity library node A public library (municipal, university, ...) to borrow books from. Rendering-amenity-library.png
amenity police node A Police station  
amenity fire_station node A Fire station  
amenity bus_station node Bus Station (this is a big station, a bus stop is highway=bus_stop)  
amenity theatre node a theatre or opera house
Theatre.png
amenity cinema node a cinema
Cinema.png
amenity arts_centre node an arts centre
Palette.gif
amenity courthouse node a place where justice is dispensed
JusticeScales.png
amenity prison node a prison  
amenity bank node a bank (for a bank that also has an ATM, use amenity=bank;atm)  
amenity bureau_de_change node Bureau de change, Currency exchange, Wechsel, Cambio - a place to change foreign bank notes and travellors cheques
Bureau de change.png
amenity atm node an ATM or cash point  
amenity townhall node area A town hall building, regardless of whether it is currently used for administrative purposes
Townhall.png
amenity User Defined node    

Търговски обекти

Key Value Element Comment
shop User Defined node Feel free to use/invent values suitable for your country, a small global set is also being developed for ease of rendering and searching  
shop supermarket node area Supermarket Rendering-amenity supermarket.png
shop convenience node Convenience Store - a small local store usually selling a small selection of food items plus things like simple first aid, household, stationary and car items  
shop butcher node Selling meat  
shop bicycle node A shop that sells bicycles, bicycle equipment and may rent or repair them
shop doityourself node A shop that sells tools and supplies to do-it-yourself householders, gardening, ...
shop outdoor node A shop that sells camping, walking, climbing, fishing and other outdoor sports equipment (and GPSes)  

Туристически

Key Value Element Comment
tourism information node    
tourism camp_site node area    
tourism caravan_site node area    
tourism picnic_site node area    
tourism viewpoint node    
tourism theme_park node area    
tourism hotel node Wikipedia:Hotel Rendering-tourism hotel.png
tourism motel node Wikipedia:Motel  
tourism guest_house node Wikipedia:Guest House  
tourism hostel node Wikipedia:Hostel  
tourism attraction node area    
tourism zoo node area    
tourism User Defined node area    

Исторически

Key Value Element Comment
historic castle node Other languages  
historic monument node An object, especially large and made of stone, built to remember and show respect to a person or group of people. Other languages  
historic memorial node Much like a monument, but smaller. Might range from a WWII memorial to a simple plate on a wall.  
historic museum node Other languages  
historic archaeological_site node area Excavation place for ancient remains  
historic icon node    
historic ruins node area Remains of a castle or alike, usage was abandoned  
historic User Defined node    

See also railway=preserved for historic trains.

Landuse

Key Value Element Comment
landuse farm node area Animals, vegetables, flowers, fruit growing (Other languages) Landuse-farm.png
landuse quarry node area Surface mineral extraction (Other languages)  
landuse landfill node area Place where waste is dumped upon. Other languages  
landuse basin node area Other languages Base layer water.png
landuse reservoir node area Stores water, may covered or uncovered (Other languages) Landuse-reservoir.png
landuse forest node area Managed forest or woodland plantation (Other languages). See also natural=wood Landuse-forest.png
landuse allotments node area A piece of land given over to local residents for growing vegetables and flowers (UK). "Kleingärten" (DE) Landuse-allotments.png
landuse residential node area Predominantly houses or apartment buildings  
landuse retail node area Predominantly shops Landuse-retail.png
landuse commercial node area Predominantly offices Landuse-commercial.png
landuse industrial node area Predominantly workshops, factories or warehouses Landuse-industrial.png
landuse brownfield node area Describes land scheduled for new development where old buildings have been demolished and cleared Rendering-landuse-construction-mapnik.png
landuse greenfield node area Describes land scheduled for new development where there have been no buildings before  
landuse cemetery node area Place for burials. Smaller places (e.g. with a church nearby) may use amenity=grave_yard instead. Landuse-cemetery.png Cemetery-photo.JPG
landuse village_green node area An area of common land, usually grass, in the centre of a village (quintessentially English - defined separately from 'common land' under the Commons Registration ACt 1965 and the Commons Act 2006) Landuse-village green.png
landuse recreation_ground node area An open green space for general recreation, which may include pitches, nets and so on, usually municipal but possibly also private to colleges or companies Landuse-recreation ground.png
landuse User Defined node area    

Военни

Key Value Element Comment
military airfield node area    
military bunker node Buildings, often build from concrete, to stand even heavier fire.  
military barracks node area Buildings where soldiers live and work.  
military danger_area node area Usually a large marked area around something like a firing range, bombing range, etc which is an exclusion zone.  
military range node area Where soldiers have practice with their weapons (firing, bombing, artillery, ...).  
military User Defined node area    

Природни

Key Value Element Comment
natural spring node A place where ground water flows naturally from the ground ((hydrology, land) (3596) Other languages)  
natural peak node top of a hill or mountain  
natural cliff node area Rock face  
natural scree node area Loose rock  
natural scrub node area Uncultivated land covered with bushes or stunted trees  
natural fell node area Bare upper lying uncultivated land principally covered with grass and often grazed.  
natural heath node area Bare lower lying uncultivated land with bushes but little or no tree cover.  
natural wood node area Natural woodland (trees)  
natural marsh node area waterlogged area  
natural water node area Lakes, etc. Always keep water on the right side of the way and land on the left side, in relation to the sequence of nodes in the Way for it to show correctly on rendered maps.  
natural coastline node way area The coastline should run clockwise around water and anti-clockwise around land, i.e. land on the left side and water on the right side of the way (that is, according to the sequence of nodes in the way), for it to show correctly.  
natural mud node area (Other languages)  
natural beach node area Beach: sand, gravel or pebble (Other languages)  
natural bay node area Bay (Other languages)  
natural land node area Land that exists within another area, such as a lake. (i.e an island). Keep water on the right and land on the left side in relation to sequence of nodes in the Way. Layering may also be required  
natural glacier node area Areas (or peaks) covered with ice throughout the year  
natural User Defined node area    

Non Physical

Route

Key Value Element Comment
route bus way    
route ferry way    
route flight way    
route ncn way ncn = National Cycle Network (in the UK)  
route subsea way    
route ski way    
route tour way    
route pub_crawl way    
route User Defined way    

Boundary

Key Value Element Comment Example
boundary administrative area e.g. State, county, local council (unclear how these are specified. Clarify!). Use therefore border_type=  
boundary civil area    
boundary political area Electoral boundaries  
boundary national_park area Area of outstanding natural beauty, set aside for conservation and for recreation (Other languages)  

Sport

Key Value Element Comment Example
sport 10pin node area 10-pin Bowling  
sport athletics node area    
sport baseball node area    
sport basketball node area  
sport bowls node area Lawn bowls  
sport climbing node area Rock climbing - natural or articial climbs (climbing walls)  
sport cricket node area    
sport cricket_nets node area Cricket nets for practise  
sport croquet node area    
sport cycling node area    
sport dog_racing node area    
sport equestrian node area    
sport football node area (Clarification is needed here; does this refer to the game known as "soccer" in North America, or to something like American/Canadian football? Given that sport=soccer is also listed, I'm inclined towards the latter interpretation... Dshpak 23:10, 4 August 2007 (BST)). A less ambiguous way would be to use the true (internationally recognised) names for these sports, i.e. Association Football, Rugby Union Football, American Football, Rugby League Football, Australian Rules Football, etc.  
sport golf node area    
sport gymnastics node area    
sport hockey node area    
sport horse_racing node area    
sport motor node area    
sport multi node area    
sport pelota node area    
sport racquet node area    
sport rugby node area    
sport skating node area    
sport skateboard node area    
sport soccer node area    
sport swimming node area    
sport skiing node area    
sport table_tennis node area    
sport tennis node area Tennis courts  

Abutters

Key Value Element Comment Example
abutters residential way predominantly houses and apartments  
abutters retail way predominantly shops  
abutters industrial way predominantly workshops, factories, warehouses Abutters-industrial.jpg
abutters commercial way office buildings, business parks, etc.  
abutters mixed way    

Accessories

Key Value Element Comment Example
fenced yes/no way    
lit yes/no way Street lighting --- this tag is listed on Deprecated_features  

Properties

Key Value Element Comment Example
area yes area Making a closed way render solid  
bridge yes way    
tunnel yes way    
cutting yes way    
embankment yes way    
lanes Num way Number of travel lanes in each (or only permitted) direction  
layer -5 to 5 way This numerical tag used to be `elevation', however it got renamed due to confusion with the ele and altitude tags used by tracklog imports. layer:-1
layer:1 (not +1)
surface paved/unpaved way    
ele Num node Altitude (meter over sea level)  
width Num way Width of way in metres  
est_width Num way A rough guess of the width of way in metres  
depth Num way area Depth in metres  
est_depth Num way area A rough guess of the Depth in metres  
start_date Date way Date feature was created  
end_date Date way Date feature was removed  
operator User Defined node way area The operator tag can be used to name a company or corporation who's responsible for a certain object or who operates it "A Company"

Restrictions

Key Value Element Comment Example
access yes/private/ permissive/ unknown/no way General access permission. 'permissive' means there is no legally-enshrined right of access, but the landowner has allowed it at his/her discretion. 'private' means access is restricted to the landowner.  
bicycle yes/private/ permissive/ unknown/no way Access permission for bicycles. For values see above  
foot yes/private/ permissive/ unknown/no way Access permission for pedestrians. For values see above  
goods yes/private/ permissive/ unknown/no way Access permission for light commercial vehicles (LCV) or goods vehicles of category N1 with a maximum allowed mass of up to 3.5 tonnes. For values see above  
hgv yes/private/ permissive/ unknown/no way Access permission for Heavy Goods Vehicles (HGV) (UK), e.g. for goods vehicles of category N2 and N3 (trucks, lorries) with a maximum allowed mass over 3.5 tonnes. For values see above  
horse yes/private/ permissive/ unknown/no way Access permission for horse riders. For values see above  
motorcycle yes/private/ permissive/ unknown/no way Access permission for motorcycles. For values see above  
motorcar yes/private/ permissive/ unknown/no way Access permission for (motor) cars. For values see above  
psv yes/private/ permissive/ unknown/no way Access permission for Public Service Vehicles (UK), e.g. buses and coaches. See above  
motorboat yes/private/ permissive/ unknown/no way    
boat yes/private/ permissive/ unknown/no way    
oneway yes (or true/1)/
-1/
no (or false)
way The permitted direction for a way is indicated by sequential order of nodes within the way (enable arrows in JOSM!). -1 for oneway direction opposite to the sequence of nodes.  
noexit yes way A dead end road/cul de sac with only one access road  
date_on Date way Date restriction starts  
date_off Date way Date restriction stops  
day_on Day of Week way Day restriction starts  
day_off Day of Week way Day restriction stops  
hour_on Time way Time restriction starts  
hour_off Time way Time restriction stops  
maxweight Num way Weight limit in tonnes  
maxheight Num way height limit in metres  
maxwidth Num way width limit in metres  
maxlength Num way length limit in metres  
maxspeed Num way Maximum speed in km/hr  
minspeed Num way Minimum speed in km/hr  
toll yes node way area Toll or fee must be paid to access way, see also highway=toll_booth  

Naming

Name

Key Value Element Comment Example
name User Defined node way area The common default name  
int_name User Defined node way area International name  
nat_name User Defined node way area National name  
reg_name User Defined node way area Regional name  
loc_name User Defined node way area Local name  
old_name User Defined node way area Historical name  
name:lg User Defined node way area Name in different language eg. name:fr=Londres. See: Bilingual_street_names  

References

Key Value Element Comment Example
ref User Defined node way area The common default reference (eg M25)  
int_ref User Defined node way area International reference (eg E30)  
nat_ref User Defined node way area National reference  
reg_ref User Defined node way area Regional reference  
loc_ref User Defined node way area Local reference  
old_ref User Defined node way area Historical reference  
ncn_ref User Defined way The number reference (eg 54) of a National Cycle Network route. In the UK, national routes have single-or double-digit numbers with a red background on the signs. Ncn1-Cramond.JPG
rcn_ref User Defined way The number of the regional cycle network. In the UK the regional routes have double-digit numbers with a blue background on the signs. NCN1Dalkeith-PenicuikRegional73.jpg (Sign showing both national and regional spur).
lcn_ref User Defined way The number of the local cycle network Cycle route sign.jpg
source ref User Defined node way area To record the URI, source reference (eg Landsat) or other link to physical sources.  
icao User Defined node way area ICAO International airport codes  
iata User Defined node way area IATA International airport codes  

Places

Key Value Element Comment Example
place continent node area One of the continents: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, Australia
(from largest in size to smallest)
 
place country node country (on areas and ways, border_type=nation is used instead)  
place state node area state  
place region node area region  
place county node area county  
place city node area As defined by national/state/provincial government. Often over 100,000 people  
place town node area As defined by national/state/provincial government. Generally smaller than a city, between 10,000 and 100,000 people  
place village node area As defined by national/state/provincial government. Generally smaller than a town, below 10,000 people  
place hamlet node area As defined by national/state/provincial government. Generally smaller than a village, just a few houses  
place suburb node area Named area of town or city. Often a suburb is its own municipality, with separate government, and should be tagged as such.  
place island node area identifies an island  

See OSM_tags_for_routing for the guideline to automatic interpretation of this tag.


Key Value Element Comment Example
place_name User Defined area Only for areas. For nodes use 'name' instead (see Notes). It may do no harm to use both, though.  
place_numbers User Defined node way area For property numbers  
postal_code User Defined node way area The postal code  
is_in User Defined node way area For categorisation - for example place=suburb; name=Eccleshall; is_in=Sheffield,South Yorkshire,England,UK  

Annotation

some keys are allowed with one of the following values.

Key Value Element Comment Example
note user defined node way area A note to yourself or to other mappers. There is a map where you can view notes  
description user defined node way area Text that might be viewable to the end user (perhaps using a search system or a map with pop-ups).  
image URI node way area Reference to an image (use the "source_ref" key below when the image is referencing the source of the element)  
source extrapolation node way area Extension of information from a known source  
source knowledge node way area Local or common knowledge  
source historical node way area from out-of-copyright mapping or other historical document  
source image node way area photograph or video  
source survey node way area gpx track or other physical survey  
source voice node way area Voice recordings, eg dictaphone  
source User Defined node way area    
source_ref User Defined node way area To record the URI, source reference (eg Landsat) or other link to physical sources.  

Editor keys

These keys are set by the editor (usually JOSM or Potlatch) and are not intended to be changed manually.

Key Value Element Comment Example
created_by defined by editor node way area Identifies the editing software which carried out this edit.  
history defined by editor node way area Used to identify a way that has been recovered from an earlier version.