Category:Users in Poland

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Category:Users in Śląsk)
Jump to: navigation, search

Kategoria dotyczy użytkowników w Polsce


Najprawdopodobniej jest w Polsce co najmniej paru użytkowników / uczestników projektu OpenStreetMap których nie ma na tej liście. Jeżeli mieszkasz w Polsce, dodaj swoją nazwę użytkownika do tej kategorii.
Można to zrobić umieszczając w kodzie swojej strony poniższy tekst, gdzie "name" należy zastąpić nazwą użytkownika (jednocześnie możesz dodać nazwę swojego miasta zastępując słowo "Poland" nazwą miasta, w którym mieszkasz). Dodanie się do tej kategorii może ułatwić potencjalną współpracę, koordynację działań i wzajemną pomoc.

[[Category:Users in Poland|user]]

These are some users in Poland. Is likely to be at least a couple of members/participants OpenStreetMap project are not on this list. Add your own username if you live in Poland by adding the following category to your user page (you can add your town or city at the same time).

Pages in category "Users in Poland"

The following 165 pages are in this category, out of 165 total.