Marimil/kolej

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Kolej w OSM

Przejazdy i przejścia kolejowe

Od autora ;)

Poniższe wytyczne zaproponowałem na podstawie popularności używanych w OSM tagów. Nie mają one stanowić wykładni dot. oznaczania porzejazdów i przejść. Zapraszam do dyskusji. Myślę, że jeśli kiedykolwiek powstaną jakieś konkretne wytyczne, to zaproponowane tagowanie pozwoli na automatyczną modyfikację.


Przejazdy kolejowe railway=level_crossing

Zestawienie z TagInfo (1.06.2013 r.)

Wszystkich: 242919 węzłów i 118 linii

Kombinacje: crossing (2141), crossing=traffic_signals (1119)

Tagowanie związane z przejazdami

(w nawiasach liczba powiązanych z tagiem railway / wszystkie występujące w bazie lub tylko liczba wszystkich)

Popularne tagi:

 • crossing (10988/399350) = controlled (352) | uncontrolled (188631) | traffic_signals (3751/151354)
 • crossing:barrier (629/633) = yes|no|half|full|double_half
 • level_crossing (591/603) = automatic_barrier (528) | traffic_signals (22) | uncontrolled (19) | ...
 • crossing:light (508/511) = yes|no
 • supervised (469/10031) = yes|no|...
 • crossing:bell (126/128) = yes|no

Pozostałe tagi:

 • railway:crossing:barrier (28) = yes|no|half|full
 • level_crossing:type (26) = 2|3|4
 • level_crossing:traffic_sign (26) = yes
 • level_crossing:gate (26) = no|yes
 • level_crossing:traffic_signals (26) = no|yes
 • railway:crossing:light (25) = yes|no
 • railway:signal:crossing (25) = bü|yes
 • railway:signal:crossing:form (25) = light
 • railway:signal:crossing:states (22) = bü0;bü1
 • railway:crossing:bell (17) = no|yes
 • crossing:on_demand (17) = no|yes
 • railway:signal:crossing_distant:form (15) = sign
 • railway:signal:crossing_distant (15) = bü2|bü3
 • level_crossing:category (15) = category2|category3
 • ... (<10)

Według wiki do przejazdu dodajemy supervised=yes jeśli szlabany opuszczane ręcznie (i przypuszczam, że nie chodzi tu tylko o kręcenie korbą). Wartość no może być niejednoznaczna (ryzyko użycia do niestrzeżonych) więc automatyczne szlabany warto opisać przez level_crossing=automatic_barrier (automatyczne rozumiem jako te, które zamykają się automatycznie - nie przez przyciśnięcie jakiegoś guzika ;)).

Do przejazdów można dodać też informacje o przejściu dla pieszych foot=yes (jeśli nie jest wprowadzone oddzielnie) oraz informacje o dostępie dla inwalidów wheelchair=yes|no|limited|designated.


Według powyższego _moje propozycje_:

 • dla przejazdów bez barier i sygnalizacji: railway=level_crossing ::: crossing=uncontrolled


 • dla przejazdów bez barier z sygnalizacją świetlną: railway=level_crossing ::: crossing:barrier=no ::: crossing:light=yes
 • dla przejazdów bez barier z sygnalizacją dźwiękową: railway=level_crossing ::: crossing:barrier=no ::: crossing:bell=yes
 • dla przejazdów bez barier z sygnalizacją świetlną i dźwiękową: railway=level_crossing ::: crossing:barrier=no ::: crossing:bell=yes ::: crossing:light=yes


 • dla przejazdów z barierami: railway=level_crossing ::: crossing:barrier=yes|half|full|double_half
 • z sygnalizacją świetlną: do powyższego dodajemy crossing:light=yes
 • z sygnalizacją dźwiękową: do powyższego dodajemy crossing:bell=yes
 • z barierami opuszczanymi ręcznie: dodajemy supervised=yes, z barierami automatycznymi: dodajemy level_crossing=automatic_barrier


 • nadanie tagom crossing:light, crossing:bell lub crossing:barrier wartości no poinformuje o braku danego elementu w rzeczywistości. Brak tych tagów może być spowodowany niewprowadzeniem informacji do OSM (ktoś np. nie słyszał czy jest sygnalizacja dźwiękowa).


Przejścia kolejowe dla pieszych railway=crossing

dla przejść wprowadzonych do OSM na oddzielnych drogach dla pieszych

Wielokrotnie wprowadzane błędnie w miejsce przejazdów

Należy zebrać tagowanie dla tych obiektów (np. przejścia z balustradami, itp.). Prawdopodobnie zadziała większość przykładów przedstawionych dla przejazdów.


Mapa przejazdów i przejść kolejowych

na osmapa.pl/w/ [[1]]


Liczby dla Polski

stan na 31.05 20:00

Dla railway=level_crossing (6123):

 • supervised = yes (31) | no (18)
 • crossing:barrier = double_half (5) - wprowadzone 31.05 w celu testów wizualizacji
 • crossing:light = yes (5) - jw.
 • crossing:bell = yes (5) - jw.
 • crossing = unmarked (2) | uncontrolled (22) | traffic_signals (6)
 • level_crossing = automatic_barrier (4) | uncontrolled (2)
 • highway = stop (13) | crossing (1) | traffic_signals (1)

Dla railway=crossing (1049)

 • supervised = yes (3)
 • crossing = no (15) | unmarked (57) | unknown (5) | uncontrolled (207) | traffic_signals (31) | controlled (1)
 • highway = stop (1) | crossing (5) | traffic_signals (2)