Marimil/maxspeed

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Przykładowe tagowanie ograniczeń prędkości w OSM dla Polski

Dla odcinka/odcinków drogi, dla którego/których obowiązuje ograniczenie prędkości.

Prędkości domyślne

w obszarze zabudowanym

maxspeed = 50
maxspeed:conditional = 60 @ (23:00-05:00)
source:maxspeed = PL:urban

poza obszarem zabudowanym - jedna jezdnia

maxspeed = 90
maxspeed:hgv:conditional = 90 @ (weight<=3.5); 70 @ (weight>3.5)
maxspeed:bus = 70
maxspeed:trailer = 70
source:maxspeed = PL:rural

poza obszarem zabudowanym - dwie jezdnie, po dwa pasy w obu kierunkach

dla obu jezdni

maxspeed = 100
maxspeed:hgv:conditional = 100 @ (weight<=3.5); 80 @ (weight>3.5)
maxspeed:bus = 80
maxspeed:trailer = 80
source:maxspeed = PL:rural
oneway=yes
lanes>1

na drodze ekspresowej - jedna jezdnia

maxspeed = 100
maxspeed:hgv:conditional = 100 @ (weight<=3.5); 80 @ (weight>3.5)
maxspeed:bus = 80
maxspeed:bus:conditional = 100 @ (*spełniające dodatkowe wymagania techniczne)
maxspeed:trailer = 80
source:maxspeed = PL:trunk

na drodze ekspresowej - dwie jezdnie, po dwa pasy w obu kierunkach

dla obu jezdni

maxspeed = 120
maxspeed:hgv:conditional = 120 @ (weight<=3.5); 80 @ (weight>3.5)
maxspeed:bus = 80
maxspeed:bus:conditional = 100 @ (*)
maxspeed:trailer = 80
source:maxspeed = PL:trunk
oneway=yes
lanes>1 ?

na autostradzie

maxspeed = 140
maxspeed:hgv:conditional = 140 @ (weight<=3.5); 80 @ (weight>3.5)
maxspeed:bus = 80
maxspeed:bus:conditional = 100 @ (*)
maxspeed:trailer = 80
source:maxspeed = PL:motorway

ograniczenie prędkości w strefie zamieszkania - D-40/D-41

maxspeed = 20
source:maxspeed = PL:living_street

Prędkości określone na znakach ograniczenia prędkości

ograniczenie prędkości przedstawione na znaku - B-33/B-34

maxspeed = 80
source:maxspeed = sign

ograniczenie prędkości dla strefy - B-43/B-44

maxspeed = 30
source:maxspeed = PL:zone30


Dla punktu (np. jeśli nie wiemy gdzie ograniczenie się kończy)

Ustawiamy node w miejscu znaku

Znak B-33

maxspeed = 80
traffic_sign = maxspeed