NL:Kaarteigenschappen

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Contents

Alles mag, maar ...

Objecten zoals straten, bushokjes en standbeelden krijgen binnen OpenStreetMap een of meer sleutels (keys) met een waarde (value) toegewezen De combinatie van een sleutel met zijn waarde wordt tag genoemd. Met deze tags vertel je wat met het Knooppunt node, de Weg way of Gebied area, kortom Elements, bedoeld wordt. OpenStreetMap kent geen beperkingen in het gebruik van sleutels en waarden. Bestaat een eigenschap niet, dan mag je er gerust een geniale toevoegen en gebruiken. Toch verdient het geen voorkeur om voor een reeds bestaande eigenschap een synoniem te verzinnen. Ook is het niet handig om een sleutel en/of waarde te gebruiken waarvan niemand de betekenis kent. OSM is leuk omdat met onze gegevens kaarten worden gemaakt. En als een sleutel niet bekend is zal de kaartenmaker er niets mee doen en is dus je werk voor niets geweest.
Kortom: Voel je vrij om te doen wat je wilt, maar zorg wel dat men later snapt wat je gedaan hebt.

Hoe vind je een geschikt element

Deze pagina bevat een bloemlezing uit de vele sleutels en waardes die ooit door jouw voorgangers zijn verzonnen. Bedenk dat de lijst niet uitputtend is en dat in onze documentatie WikiOSM nog veel meer al lang bekende sleutels verborgen liggen.

Als je na het zoeken op deze pagina (<Ctrl>[F]) nog geen geschikte sleutel voor jouw object hebt gevonden, kun je een aantal stappen nemen om toch je doel te bereiken en wellicht onsterfelijk te worden.

 1. Vindt uit hoe je object in goed Nederlands genoemd wordt
 2. Zoek het op deze pagina met <Ctrl>[F]
 3. Zoek het op in WikiOSM. Bij geen resultaat probeer een andere benaming.
 4. Vraag het op het Nederlandse Forum (Eerst aanmelden)
 5. Vraag het op de Nederlandse Discussie MailingList (talk-nl@openstreetmap.org) (Aanmelden)
 6. Zelf een nieuwe Sleutel en/of Waarde verzinnen en beschrijven op een WikiPagina en aan melden bij Proposed features (Status: Onsterfelijk).

Renderen en kaart maken

Opmerkingen over het renderen

 • Door gebruik te maken van de hier beschreven tags zullen de verschillende kaartenmakers (Renderers) naar verwachting het beoogde resultaat laten zien.
 • Iedere kaartmaker bepaalt zelf welke sub-set aan waardes en sleutels hij op zijn kaart omzet in een plaatje of beeld. Dat hij jouw sleutels en/of waardes gebruikt kan niemand waarborgen. Alleen als jij het gegeven op een juiste manier invoert en eventueel beschrijft, kan het op een gegeven dag gebruikt worden door een kaartmaker.

Lijst van Elementen

De lijsten zijn gegroepeerd op thema, de meest algemeen gebruikte eerst.


Fysiek

Wegen

De "highway"-key is de belangrijkste eigenschap van een weg. Soms is het zelfs de enige key op een weg. In de onderstaande tabel vindt u de meest gebruikelijke waardes van deze key. Op de volgende pagina vindt u op Nederland toegespitste voorbeelden zodat het gebruik wat vereenvoudigd wordt.

Let op: Het gebruik van deze key is niet zwart-wit. Er zijn genoeg uitzonderingen op de regels. Ga uit van uw gezonde verstand en bij twijfel kunt u altijd navraag doen op het Forum of via de Mailinglist (talk-nl@openstreetmap.org).

Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto

Wegen

These are the principal tags for the road network. They range from the most to least important.

highway motorway way Autosnelweg

Een weg aangeduid met Nederlands verkeersbord G1.svg, met scheiding tussen de rijrichtingen, zonder gelijkvloerse kruisingen, gewoonlijk met in elke rijrichting 2 of meer rijstroken en een vluchtstrook.
Gebruik ook:
oneway=yes,
maxspeed=...,
lanes=..,
ref=A.. en
int_ref=E...
Zie ook: Advanced Lanes aanduidingen

Rendering-highway motorway neutral.png
Autosnelweg
highway trunk way Autoweg

Een weg aangeduid met een Nederlands verkeersbord G3.svg, gewoonlijk met gescheiden rijbanen zonder vluchtstrook,
(Op de mailing-lijst [OSM-talk-nl] wordt betwijfeld of "trunk" zinvol is voor Nederland.)

Rendering-highway trunk L3005 MF.png
Dscf0444 600.jpg
highway primary way Provinciale wegen

Belangrijke regionale wegen (geen autowegen). In Nederland: N-wegen met nummers t/m 399. Daarnaast de N-wegen met nummers groter dan 400 voor zover hun functie belangrijk genoeg is om gelijk gesteld te worden. Soms ook voor belangrijke wegen die een grote stad doorkruisen met een S... -nummer, dan ook ref=S... toevoegen.

Rendering-highway primary neutral.png
Primary-photo.jpg
highway secondary way Secundaire wegen

Wegen die steden, grotere dorpen of het omliggende wegennet van een hogere orde met elkaar verbinden. Binnen een stad ook gebruikt om wijken (geen buurten) met de belangrijkste verkeersaders te verbinden. Verder ook alle (Nederlandse) N-wegen met nummers groter dan 400, tenzij hun functie zo belangrijk is dat deze reeds als primary geclassificeerd zijn.

Rendering-highway secondary neutral.png
Meyenburg-L134.jpg
highway tertiary way Tertiare wegen

Grotere, nog niet hoger geclassificeerde wegen buiten de bebouwde kom en doorvoerwegen (definitie?) binnen de bebouwde kom. Vaak ook te herkennen als een 50-km-weg door een 30-km-woongebied welke beter geschikt voor verkeer dan de meeste highway=residential wegen.

Rendering-highway tertiary neutral.png
OHZ-K28-Bergedorfer Str.jpg
highway unclassified way Ongeclassificeerd

De niet-geclassificeerde wegen vormen de laagste classificatie van het onderling verbonden netwerk van wegen. Hieronder vallen veel straten en wegen in het buitengebied. Wegen zijn voorzien van asfalt of straatstenen. Onverharde wegen: zie highway=track of highway=path.

Rendering-highway unclassified.png
Highway unclassified-photo.jpg
highway residential way Straat

Wegen in en direct rond woonwijken waarvan verwacht mag worden dat deze alleen gebruik worden door de bewoners uit de buurt.

Rendering-highway residential.png
Residential.jpg

Verbindingswegen

highway motorway_link way Invoegstroken en Afritten van autosnelwegen

De opritten en afritten die autosnelwegen onderling en met andere typen wegen verbinden. Normaal gesproken gelden hiervoor dezelfde restricties als voor de autosnelweg. Ook van toepassing op aansluitingen van verzorgingsplaatsen op autosnelwegen voor de weggedeeltes waar de autosnelwegregels nog gelden. Gebruik bij knooppunten destination:ref=A.. van de bestemmingssnelweg en bij afritten junction:ref=afritnummer en destination=plaats volgens aanduiding.
Zie ook: Advanced Lanes aanduidingen

Rendering-highway motorway link.png
Dscf0242 600.jpg
highway trunk_link way Afritten autowegen

De op- en afritten naar een autoweg.

Rendering-highway trunk link.png
Trunk link.jpg
highway primary_link way Afritten provinciale wegen

De op- en afritten naar een provinciale weg (primary road).

Rendering-highway primary link.png
highway secondary_link way Afslagen Secundaire wegen

Een afslag die een secondary highway verbindt met een andere secondary highway of met een weg van een lagere classificatie.
(NB: wordt niet ondersteund door veel applicaties.)

Rendering-highway secondary link.png
highway tertiary_link way Afslagen Tertiare wegen

Een afslag die een tertiary highway verbindt met een andere tertiary highway of met een weg van een lagere classificatie.
(NB: wordt niet ondersteund door veel applicaties.)

Rendering-highway tertiary link.png

Bijzondere wegen

highway living_street way Woonerf

Straat met speciaal verkeersbord waar alleen stapvoets gereden mag worden. Nederlands verkeersbord G5.svg

Living street osm.png
beginning of a living street with a paving stones surface and some trees and cars parking at the sides
highway service way area Toegangswegen

Wegen naar parkeerplaatsen, tankstations, gebouwen, etc. Voor verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen, zie ook highway=motorway_link. Voor het gebied zie highway=services. Rijbanen op een parkeerplaats tussen de parkeerplaatsen. Weg van de openbare weg naar een huis of kantoorgebouw. Veelal zijn deze wegen privéterrein.

Rendering-highway service.png
Alley.jpg
highway pedestrian way area Voetgangersgebied

Vaak in binnensteden bij winkelgebieden. Dus niet voor aparte voetpaden. Buiten openingstijden kan ook bevoorradingsverkeer hier gebruik van maken. Voor pleinen kan men area=yes gebruiken.

Pedestrian with area osm.png
Overzicht van de winkelstraat - Rotterdam - 20422494 - RCE.jpg
highway track way Veldwegen en boswegen

Onverharde wegen in landelijk of bosgebied. Gebruik ook waar mogelijk tracktype=*.

Rendering-highway track.png
Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
highway bus_guideway way Geleide bus

Een speciale baan waarin de bus wordt geleid door de baan (echter geen spoorweg), en de baan niet kan worden gebruikt door ander verkeer.
Let op: Dit is geen gewone busbaan zoals veel in Nederland. Gebruik hiervoor access=no en psv=yes.

Rendering-highway-bus guideway-mapnik.png
Bus track.jpg
highway escape way For runaway truck ramps, runaway truck lanes, emergency escape ramps, or truck arrester beds. It enables vehicles with braking failure to safely stop.
A7-Notbremsweg.jpg
highway raceway way Racecircuit

Een (afgesloten) weggedeelte voor auto- of motorraces.

Rendering-highway-raceway-mapnik.png
Raceway.jpg
highway road way Classificatie onbekend

Deze is bedoeld als tijdelijke tag om een weg te markeren tot deze juist is onderzocht. Wanneer de weg juist is geclassificeerd kan de waarde worden gewijzigd.

Rendering-highway-road-mapnik.png
Road.png

Paden

highway footway way Voetpad.

Belangrijk is dat het pad met borden als ((niet)verplicht)voetpad wordt aangegeven. Nederlands verkeersbord G7.svg
Zonder borden wordt de weg als gewone weg/pad geclassificeerd waar voetgangers worden toegelaten.
Indien ook fietsers worden toegestaan, kan dat worden aangeven met: bicycle=yes.

Rendering-highway footway.png
Dscf0487 600.jpg
highway bridleway way Ruiterpad.

Nederlands verkeersbord G9.svg

Rendering-highway bridleway.png
Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps way Trap

Trap in een voet- of fietspad.

Rendering-highway steps.png
Steps.jpg
highway path way (Bos)Pad.

Onverharde paden door het veld of bos waar geen sporen zichtbaar zijn van gemotoriseerd verkeer, anders zie highway=track. Voor fotovoorbeelden zie Tag:highway=path/Examples.
In geval van spoorvorming highway=track gebruikt.

Path osm.png
GuideFootPathCycleYes.jpg

Trottoirs (als onderdeel van een weg)

sidewalk both / left / right / no way Trottoir

Specificeert dat de weg trottoirs aan beide zijden heeft, aan één zijde of helemaal geen trottoirs.

Sidewalk and zebra-crossing.jpg

(Losliggende) Fietspaden

highway cycleway way Fietspad.

Een apart vrijliggende weg speciaal voor fietsers. Belangrijk is dat het pad met borden als resp. verplicht fietspad, bromfiets/fietspad of niet verplicht fietspad wordt aangegeven:
Verplicht fietspad (verkeersbord G11). Nederlands verkeersbord G11.svg
Gebruik hiervoor highway=cycleway. Standaardwaarden zijn hierbij bicycle=designated, foot=designated, mofa=designated en moped=no en hoeven niet expliciet te worden getagd. Evt. kan een trottoir voor voetgangers worden aangegegeven met sidewalk=both/left/right/none

Verplicht bromfiets/fietspad (verkeersbord G12a)Nederlands verkeersbord G12a.svg
Gebruik hiervoor highway=cycleway met moped=designated

Onverplicht fietspad (verkeersbord G13)Nederlands verkeersbord G13.svg
Gebruik highway=cycleway met mofa=no

Verder is het belangrijk dat het fietspad zelfstandig is en niet onlosmakelijk verbonden is met de (auto)hoofdrijbaan. In dat laatste geval is het een fietsstrook, gebruik hiervoor cycleway=lane in combinatie met de hoofdrijbaan, bijv. een highway=primary. Zie verder de fietsgerelateerde kenmerken

Fietsstraat.
Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens auto's zijn toegestaan. Gebruik hiervoor highway=* (meestal residential) met bicycle=designated en cyclestreet=yes. Zonder borden wordt de weg als gewone weg geclassificeerd waar fietsers worden toegelaten.

Cycleway osm.png
Separated cycleway with traffic sign

Fietsstroken (als onderdeel van een weg)

cycleway lane way Fietsstrook

Een fietspad onderdeel van de hoofdweg, hooguit gescheiden door een stippellijn of een doorgetrokken streep maar dat verder onderdeel uitmaakt van de hoofdrijbaan. De fietsstrook is herkenbaar aan de fietssymbolen. Vaak is het asfalt van een fietsstrook rood. De rode kleur heeft geen wettelijke betekenis. Wanneer de strook alleen rood is, zonder fietssymbool, dan wordt de strook (in Nederland en in België) officieel fietssuggestiestrook genoemd, en kunnen andere voertuigen er ook gebruik van maken. In dat geval wordt de strook getagd met cycleway=shared_lane (zie onder fietssuggestiestrook)

Cycle trackinroad.jpg
cycleway opposite way Fietsverkeer mogelijk in twee richtingen

Bedoeld voor een straat met éénrichtingsverkeer voor auto's, maar verkeer in twee richtingen voor (brom)fietsen. Gebruik in plaats van cycleway=opposite bij voorkeur oneway:bicycle=no, oneway:mofa=no en (indien ook voor bromfietsen) oneway:moped=no.

Onderbord:
Fietsers van twee richtingen
cycleway opposite_lane way Tegengestelde fietsbaan

Op wegen met oneway=yes hebben fietsers een cycleway=lane in tegengestelde richting.

Fr-C24a ex3-Conditions particulieres par voie-velo.gif
cycleway track way Vrijliggend fietspad

Een fietspad dat duidelijk gescheiden langs een weg loopt en dezelfde naam draagt dient bij voorkeur als aparte weg, highway=cycleway te worden ingetekend. Mocht de afscheiding slechts bestaan uit een verharde afscheiding zijn zoals een betonnen rand of een kleine vluchtheuvel, kan deze strook getagd worden met cycleway=track.

Cycle nexttoroad.jpg
cycleway opposite_track way Tegengestelde fietsbaan

Op wegen met oneway=yes hebben fietsers een cycleway=track in tegengestelde richting.

549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway share_busway way Gedeelde bus-fiets baan

Op de busbaan is het ook toegestaan om te fietsen.

Busandbike.jpg
cycleway opposite_share_busway way Used on ways with oneway=yes that have a bus lane that cyclists are also permitted to use, and which go in the opposite direction to normal traffic flow (a "contraflow" bus lane). Used together with oneway:bicycle=no.
2010-01-02 15.19.16.jpg
cycleway shared_lane way Fietssuggestiestrook

Fietsstrook zonder fietssymbool.

Sharrows Toronto 2011.jpg
busway lane way Bus lane on both sides of the road.
2010-01-02 15.19.16.jpg

Toekomstige wegen

highway proposed way Geplande weg.

Gebruik deze samen met proposed=* Als waarde kun je alle wegtypes benoemen. Je geeft er mee aan welk soort weg na uitvoering gaat ontstaan. Gebruik altijd met highway=proposed.

highway construction way Weg in aanleg

Zie ook construction=* om het type weg aan te geven. Type van een weg in aanbouw De waarden zijn dezelfde als voor highway=* gebruikt worden. Gebruiken in combinatie met highway=construction.

Highway construction 200805041655.png
different colours
12Jan05 04.jpg

Attributen

abutters commercial/ industrial/ mixed/ residential/ retail etc. way

Bekijk abutters=* voor meer details.

Dscf1376-600.jpg
bicycle_road yes way Fietsstraat

Een fietsstraat is een straat die is ontworpen voor fietsers. Als woonstraten de status van fietsstraat krijgen, wordt normaal gesproken, door speciale tekens, motorverkeer toegestaan met beperkte snelheid. Vaak alleen voor aanwonenden.

456Humboldtstr.jpg
driving_side left/ right node relation Wegzijde

Definieert welke zijde van de weg voertuigen wettelijk moeten gebruiken. (mag alleen op wegen worden gebruikt indien het een uitzondering op de regel is)

Drive on left in australia.jpg
embedded_rails yes / <type of railway> way A highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
ford yes node way Doorwaadbare plaats

Plek waar een weg een water kruist en voertuigen door het water moeten rijden om de overkant te bereiken.

Map feature ford.jpg
ice_road yes way IJsweg

Weg over een bevroren wateroppervlak.

Pechora crossing.jpg
incline Number %/° node way (Steile) Helling

Een helling in een weg. U kunt traag rijdende vrachtwagens tegenkomen.

junction roundabout way closed way Rotonde.

Geef ook het type weg aan met highway=*. Automatisch is ook oneway=yes van toepassing.

Mapping-Features-Roundabout-Simple.png
Roundabout.jpg
lanes number way Rijbanen

Het aantal rijbanen dat door gewoon verkeer gebruikt kan worden. Hieronder worden ook bus-, taxi- en andere banen voor specifieke voertuigen gerekend.

NLEx 6 Lanes.jpg
lit yes/no nodewayarea Straatlamp, Lantaarnpaal, Straatverlichting
Berlin speer-leuchte.jpg
motorroad yes/no way node Autoweg

Een weg die door een speciaal bord word gekenmerkt. Veelal ligt de maximumsnelheid hoger dan op een provinciale weg en lager dan op een Autosnelweg.

120px-Zeichen 331.svg.png
mountain_pass yes node Bergpas
Mountain pass.jpg
mtb:scale 0-6 way Classificatie MTB trails

Indeling om de moeilijkheidsgraad van een Mountainbike trail aan te geven

S3.jpg
mtb:scale:uphill 0-5 way Heuvel op

Een classificatieschema voor MTB-trails om heuvel op te gaan als er een significante stijging is.

mtb:scale:imba 0-4 way Fietsparken

Het IMBA Trail Difficulty Rating System zal worden gebruikt voor fietsparken. Het is aangepast voor MTB-trails met kunstmatige obstakels.

mtb:description Text way

is van toepassing op highway=path en highway=track. Een sleutel om variabele informatie op een weg in te voeren, gerelateerd aan mountainbiken, in menselijke woorden.

overtaking yes/ no/ caution/ both/ forward/ backward way Inhaalverbod

Gedeelte van de weg waar het wettelijk verboden is om in te halen. In Nederland over het algemeen aangeduid met een bord en/of een doorgetrokken streep op het wegdek.

parking:condition free/ ticket/ disc/ residents/ customers/ private way Voorwaarden parkeren

Specificeert de voorwaarden om te parkeren (termen). Bekijk parking=* voor meer details.

parking:lane parallel/ diagonal/ perpendicular/ marked/ no_parking/ no_stopping/ fire_lane. way Parkeerplaats

Specificeert de parkeerplaats. Bekijk parking=* voor meer details.

passing_places yes way Gebruik op wegen waar regelmatig passeerstroken zijn aangebracht.
sac_scale hiking / mountain_hiking / demanding_mountain_hiking / alpine_hiking / demanding_alpine_hiking / difficult_alpine_hiking way Classificatie Hiking trail

Indeling om de moeilijkheidsgraad van een Wandel- of Hikingpad aan te geven

Mountain hiking.jpg
service alley / driveway / parking_aisle etc. way Brandgang

Een weg die achter huizen of kantoren loopt met als doel toegang te geven tot een gebouw of als vluchtweg dienst te doen.

Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
smoothness excellent / good / intermediate / bad / very_bad / horrible / very_horrible / impassable way See Key:smoothness for more details.
Jena Track roots.jpg
surface paved / unpaved / asphalt / concrete / paving_stones / sett / cobblestone / metal / wood / compacted / fine_gravel / gravel / pebblestone / grass_paver / grass / dirt / earth / mud / sand / ground way Bestrating, (Bodem)bedekking

Met deze tag kan aangegeven worden uit welk materiaal wegen, bruggen en dergelijke gemaakt zijn.

Zie NL:Key:surface voor meer details.

tactile_paving yes / no node way area Ribbelpaden

Speciale paden op de stoep waardoor blinden hun weg kunnen vinden. Met de voet (ribbels) en met de blindenmanstok (materiaal) zijn deze stoeptegels een gids door het verkeer.

Not to be rendered on standard maps.
Tactile paving.jpg
tracktype grade1/ grade2/ grade3/ grade4/ grade5 way Classificatie Bestrating
Mapnik-tracktype-grade1.png
Surface grade1.jpg
traffic_calming yes / bump / hump / cushion / table etc. node way Snelheidsbeperkende maatregelen

Deze wordt gebruikt om aan te geven dat er beperkende maatregelen op een weg zijn aangebracht. Bij verdere definiëring geef je een meer specifiekere waarde aan.
Verkeersribbel (bump) Een ribbel in het wegdek, meestal niet breder dan 20 cm en bedoeld om de snelheid sterk terug te brengen tot stapvoets.
Asverschuiving (chicane). Op de rijbaan geplaatste objecten zoals hekken of bloembakken om kunstmatige links-rechts bochten in de weg te creëren. Het doel is om de snelheid te verlagen.
Rijbaankussen (cushion) Brede drempels die niet de hele weg overspannen. Normale voertuigen rijden er met minimaal een kant overheen waardoor hun snelheid wordt getemperd. Breed-assige voertuigen van hulpdiensten hebben geen hinder van deze drempels en kunnen ongehinderd doorrijden.
Verkeersdrempel (hump)
Verkeerswasbord (Rumble_Strip) Verschillende kort achter elkaar liggende ribbels dwars op de weg. Hogere snelheid veroorzaakt een steeds harder ratelend geluid in de auto.
Verkeerstableau (table) Een verhoogd weggedeelte waar een auto volledig op rijdt en vervolgens weer vanaf rijdt. Verkeerstableaus vormen vaak een verhoogd kruispunt.
Wegvernauwing (Choker) Een dubbele rijbaan wordt tijdelijk teruggebracht naar enkelbaans.

trail_visibility excellent / good / intermediate / bad / horrible / no way Zichtbaarheid van de weg
turn left / slight_left / through / right / slight_right / merge_to_left / merge_to_right / reverse way The key turn can be used to specify the direction in which a way or a lane will lead.
Zeichen 297 - Richtungspfeile, StVO 1970.svg
winter_road yes way Winterweg

Weg (op land) die alleen gedurende de winter (vrieskou) gebruikt kan worden. Er mag niet vanuit gegaan worden dat deze ook in de zomer bruikbaar is.

Anuisk bilibino sever66.jpg

Overige eigenschappen

highway bus_stop node Bushalte
Bus stop.12.svg
Bus prumyslova.jpg
highway crossing node Voetgangers oversteekplaats.

Plek waar voetgangers kunnen oversteken, vaak door middel van een zebrapad.

Zebra-crossing sm.jpg
highway elevator node way An elevator or lift, used to travel vertically, providing passenger and freight access between pathways at different floor levels.
Elevator-12.svg
240 Sparks Elevators.jpg
highway emergency_access_point node Reddingspunt. Bord in bossen en velden waarvan het bordnummer kan gebruikt worden voor het doorgeven van de positie bij noodgevallen. Gebruik samen met ref=Bordcode.
Anfahrpunkt HP 108.jpg
highway give_way node Voorrangskruising

Verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg .

Nederen voorrangsweg.png
emergency phone node Praatpaal

Communicatiepaal met een gratis en rechtstreekse verbinding met de snelweghulpdiensten. Origineel aangelegd om bij autopech de ANWB te kunnen oproepen. Tegenwoordig zijn alle nooddiensten bereikbaar. Gebruik ref=nummer om de paal te identificeren.

Borne SOS.jpg
highway milestone node Highway location marker
3marcoquilometriconovo.png
highway mini_roundabout node Minirotonde

Kleine rotonde wat vaak niet meer is dan een bultje of een stip op een kruising.

Mapping-Features-Mini-Roundabout.png
Mini-roundabout.jpg
highway motorway_junction node Afslag op autosnelweg.

Met ref=* kunt u het afslagnummer aangeven.

Mapnik-Motorway-Junction.png
Dscf0242 600.jpg
highway passing_place node Passeerstrook

Plaats waar voertuigen elkaar kunnen passeren omdat de weg daarvoor eigenlijk te smal is.

Ausweichstelle.jpg
highway platform node way area Perron
Rendering-highway railway platform line.png
Bayview trstwy.jpg
highway rest_area node area Verzorgingsplaats

Parkeerplaats langs auto(snel) wegen waar chauffeurs tijdelijk de snelweg kunnen verlaten om noodzakelijke rust te nemen.

Rendering-highway-services-mapnik.jpg
Wentworth terrain.jpg
highway speed_camera node Flitspaal.

Vaste justitiële snelheidsmeetpunten op vaste punten langs of boven de weg.
Voor uitgebreide Tagging en Trajectcontrole zie deze pagina.

Speed camera.jpg
highway street_lamp node Straatverlichting

Voor een hele weg kan ook lit=* gebruikt worden.

Litpath.jpg
highway services node area (Snel)wegdiensten

Een gebied voor diverse diensten langs (voornamelijk) snelwegen waaronder tankstations, winkeltjes en restaurants.
LET OP: Niet gebruiken voor de toegangsweg naar een tankstation, zie daarvoor highway=service.

Mapping Features Motorway service area.jpg
De lucht.jpg
highway stop node Stopbord.

Stop eerst en verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg.

STOP sign.jpg
highway traffic_mirror node Mirror that reflects the traffic on one road when direct view is blocked.
Verkehrsspiegel.JPG
highway traffic_signals node Verkeerslicht
Rendering-traffic singals.jpg
Ampel.jpg
highway turning_circle node Keerplein

Verkeer kan hier keren (meestal aan het eind van een doodlopende weg.)

Mapping-Features-Turning-Circle.png
Turning circle.jpg
highway turning_loop node A widened area of a highway with a non-traversable island for turning around, often circular and at the end of a road.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg
highway toll_gantry node A toll gantry is a gantry suspended over a way, usually a motorway, as part of a system of electronic toll collection. For a toll booth with any kind of barrier or booth see: barrier=toll_booth
ZA toll gantry.png
highway User Defined node way All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

De Nederlandse vertaling kan hier bewerkt worden.


Barrière

Barrières worden toegepast op knooppunten langs wegen waar het reizen is beperkt door een obstakel. Het heeft ook betrekking op lijnvormige objecten (bijv. muren), die zelf obstakels zijn.

Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto

Lijnvormige barrières

barrier cable_barrier way Also called guard cable. This is a road side or median barrier made of steel wire ropes mounted on weak posts. See also the more extensive wikipedia description.
5-wire-rope-barrier.jpg
barrier chain node way Toegangsketting

Een over de weg gespannen ketting met als bedoeling gemotoriseerd verkeer de toegang te belemmeren.

Barrier fence mapnik.png
Barrier chain.jpg
barrier city_wall way area Stadsmuur

Historische vooral stenen verdedigingsmuur.

City wall render eg1.png
City wall avila.png
barrier ditch way area (Slot)Gracht

Een kunstmatig aangebrachte verdieping in het landschap bedoeld ter verdediging of bescherming van een stuk grond. De gracht of greppel hoeft niet noodzakelijkerwijs water te bevatten. Is er ook sprake van een waterbergende of -afvoerende functie kijk dan ook bij waterway=ditch.

Barrier fence mapnik.png
Forest ditch.JPG
barrier fence way area Omheining

Een lichte afscheiding tussen twee gebieden, bedoeld om doorgang te voorkomen. Wanneer een terrein omgeven is door een omheining als deze, dan kan beter alternatief fenced=yes gebruikt worden. Hiermee geef je aan dat een terrein omheind is en bedoel je niet afzonderlijk het hek.

Barrier fence mapnik.png
Anglerise.jpg
barrier guard_rail way Vangrail

Veelal naast een weg geplaatste constructie om te voorkomen dat voertuigen van de weg af raken. Kan ook gebruikt worden om objecten te beschermen tegen botsschade.

Barrier fence mapnik.png
CrashBarrier.jpg
barrier handrail way Is designed to be grasped by the hand so as to provide stability or support.
Barrier fence mapnik.png
Geländer am Kulturhaus im Kinderdorf Dittrichshütte 2.JPG
barrier hedge way area Haag of heg

Een rij struiken die regelmatig gesnoeid wordt en dient als afscheiding van een terrein.

Barrier hedge.png
Daniel Fuchs.CC-BY-SA.Morus nigra.Hedge.jpg
barrier kerb node way Stoeprand

Speciaal aangebrachte verhoging om er voor te zorgen dat er een (overbrugbare) scheiding ontstaat tussen twee (weg)gedeelten. De stoeprand is daarvan het bekendste voorbeeld. Deze tag moet echter breder gezien worden. de hoogte is voor de toepasbaarheid van groot belang. Geef daarom de hoogte aan met height=hoogte in cm. .

Barrier fence mapnik.png
Obrubnik.jpg
barrier retaining_wall way area Keermuur

Een stenen muurachtige structuur die 'neergezet' is om grond of rots te ondersteunen tegen afglijden langs de helling.

Barrier fence mapnik.png
Retaining wall.png
barrier tank_trap nodewayarea Statyczne przeszkody przeciwczołgowe które mogą przyjmować różne formy takie jak np. Jeż przeciwpancerny (barrier=tank_trap; tank_trap=czech_hedgehog).
Czech hedgehog.jpg
barrier wall way area Muur

Een stenen of betonnen alleenstaand bouwwerk dat als afscheiding van een terrein dienst doet.

Barrier fence mapnik.png
Dscf0590-800.jpg

Punt barrières

barrier block node Blokkade

Afsluiting van een weg door middel van zware betonblokken of rotsblokken die alleen door zware machines kunnen worden verplaatst. De blokkade dient om zware voertuigen de toegang te verhinderen.

Barrier.svg
Barrier roadblock.jpg
barrier bollard node way Poller

Een of meer vast of mechanisch bedienbaar metalen of betonnen paaltjes op het wegdek. Zij moeten de doorgang voor bepaalde voertuigen verhinderen. Ook worden deze Amsterdammertje, Stoeppaal of Schamppaal genoemd.

Barrier.svg
Bollard in residential area.jpg
barrier border_control node Grenspost

Controle post voor grensoverschrijdend verkeer.

EU Swiss border post.jpg
barrier bump_gate node See wikipedia:Bump gate. [1]
barrier bus_trap node Bussluis

Zie bussluis op Wikipedia

Bussluse 05-04-06 02.jpg
barrier cattle_grid node Veerooster

Een rooster in het wegdek dat verhindert dat (hoef)dieren een gebied verlaten (of binnengaan), maar toelaat dat voertuigen en/of voetgangers een gebied kunnen binnengaan en verlaten. Dit rooster wordt ook wel wildrooster genoemd.

Barrier cattle grid-14.svg
Cattle grid.jpg
barrier chain node way Toegangsketting

Een over de weg gespannen ketting met als bedoeling gemotoriseerd verkeer de toegang te belemmeren.

Barrier chain.jpg
barrier cycle_barrier node Fietshekje, slingerhek

Meestal twee schuin achterelkaar geplaatste hekjes die er voor zorgen dat fietsers moeilijk kunnen passeren, maar een bijna vrije toegang blijft geven aan voetgangers.

Cycle barrier-14.svg
473MS Mecklenbeck Bahn Umlaufsp.jpg
barrier debris node Aarden wal

Wegen die niet meer gebruikt mogen worden, worden eenvoudig afgesloten door een wal van puin, aarde en ander geschikt materiaal. Voor voetgangers en MTB is het obstakel meestal overkomelijk.

Barrier debris.jpg
barrier entrance node Doorgang

Een vrije doorgang in een lijnvormige barrière. De bevoegdheden om gebruik te maken van deze doorgang zijn gelijk aan de weg die er doorheen loopt.

Entrance.png
barrier full-height_turnstile node Draaikruis

Een manshoge draaipoort met gelijke werking als een draaipoortje. Het draaikruis kan echter niet met een sprong omzeild worden.

Full-height turnstile-14.svg
TR-a.JPG
barrier gate node way Hek

Doorgaans gebruikt als doorgang van een barrier=fence.

Barrier gate.svg
Gate-hindeloopen-westerdijk.jpg
barrier sliding_gate node way Gates open sideways. Usually automatic

Combine with access=* where appropriate.

Sliding Gate.jpg
barrier hampshire_gate node A section of wire fence which can be removed temporarily.

Combine with access=* where appropriate.

Wire gate.jpg
barrier height_restrictor node Combine with maxheight=*.
Height-Restriction-Barrier.jpg
barrier horse_stile node Paardenhek

Voorziening speciaal aangebracht om paarden toegang tot een gebied te verlenen.

Horse stile on the Doncaster Greenway - geograph.org.uk - 502599.jpg
barrier jersey_barrier node way Jersey blokkade

Geprefabriceerde betonnen of plastic (zandgevulde) blokken om tijdelijk of semi-permanent een toegang af te sluiten.

Dora Baghdad soldiers.jpg
barrier kent_carriage_gap node Lage paaltjes in het wegdek met de bedoeling auto's tegen te houden, maar paard en wagen toegang te geven. Vrijwel alleen bekend uit het Britse straatbeeld. Gap4a.gif
barrier kissing_gate node Voetgangershek

Voorziening speciaal aangebracht om alleen voetgangers door te laten.

Kissing gate-14.svg
TL0452 stile.jpg
barrier lift_gate node Vertikale slagboom

Een al dan niet mechanische slagboom om de doorgang van voertuigen te reguleren. Gebruik access=* waar bekend.

Liftgate-7.svg
Lift gate.jpg
barrier log node way Boomstam

Vooral in bosgebieden wordt de toegang voor gemotoriseerd verkeer nog wel eens afgesloten door het neerleggen van boomstammen. Toegang is dan niet permanent en kan door voetgangers en fietsers worden overwonnen.

Barrier.svg
Quer auf dem Wanderweg liegender Baumstamm.jpg
barrier motorcycle_barrier node Motorhek

Een hek dat de toegang verspert voor Motorfietsen.

Motorcycle barrier-14.svg
Motorcycle barrier.jpg
barrier rope node way Koord

Afsluiting door middel van een tussen palen gehangen koord. Wordt veel gebruikt als publieksvriendelijk middel om het gewenste looppad te markeren.

Black Red Gold Rope at German Bundestag in Berlin 2010.jpg
barrier sally_port node Stadspoort

Poort bedoeld om door een stadsmuur (barrier=city_wall) te kunnen gaan.

Sallyport.jpg
barrier spikes node way area Spijkerstrip

Oprolbare of uitvouwbare strips voorzien van spijkers om ongeautoriseerd toegang te voorkomen. Mobiele versies worden ook door politieteams gebruikt om vluchtauto's tot stoppen te dwingen.

US Army spike strip.jpg
barrier stile node Overstaphek

Voorziening waar wandelaars een muur of hek kunnen kruisen.

Barrier stile-14.svg
KentStile.jpg
barrier sump_buster node Carterbreker

Een lage betonnen plaat, stalen constructie of heel kort paaltje op de weg, bedoeld om passeren van auto's (en andere voertuigen met meer dan twee wielen en een lage wegligging) te verhinderen.

SumpBuster.jpg
barrier swing_gate node Horizontale slagboom

Een meestal handmatige slagboom die horizontaal opengedraaid kan worden. Gebruik access=* waar bekend.

Liftgate-7.svg
16052010022.JPG
barrier toll_booth node Tolhuisje

Hier wordt een financiële bijdrage voor het gebruik van een (bepaalde) weg of veerpont geïnd.

Toll booth.svg
Toll booth.jpg
barrier turnstile node Draaipoortje

Toegangshek dat door een draaiende beweging en door de ruimte tussen de horizontale spijlen er voor zorgt dat er steeds een persoon tegelijk kan passeren. Met een flinke sprong verliest het poortje haar nut.

Barrier.svg
Barrier drehkreuz.JPG
barrier wicket_gate node A wicket gate, or simply a wicket, is a pedestrian door or gate, particularly one built into a larger door or into a wall or fence.
Wicket gate.jpg
barrier yes way A barrier which nature cannot be determined; typically only used in mapping using aerial imagery. Should be replaced by a specific value.
Bing imagery showing buildings and barrier.png
barrier user defined node way area All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


De Nederlandse vertaling is hier te bewerken.

Waterwegen

This is used to described different types of waterways. When mapping the way of a river, stream, drain, canal, etc. these need to be aligned in the direction of the water flow. See the page titled Waterways for an introduction on its usage.

Key Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto

Natural watercourses

waterway river way Rivier

Als richtlijn kan de volgende lijst gebruikt worden. Rivieren in Nederland

Rendering-waterway-river.png
Nau im Langenauer Ried 600x450.jpg
waterway riverbank area Rivierbedding

Wordt gebruikt om bij grote rivieren het gebied aan te geven tussen de twee oevers.

Rendering-waterway-riverbank.png
Dscf1891-800.jpg
waterway stream way Beek

Een smalle, natuurlijke stroom. Je kunt er misschien net overheen springen.

Rendering-waterway-stream-mapnik.png
450px-Marshall-county-indiana-yellow-river.jpg
waterway tidal_channel way A natural tidal waterway within the coastal marine environment with bi-directional flow of salty water which depends on the tides.
Tidal creek - geograph.org.uk - 952646.jpg
waterway wadi way A natural, dry (ephemeral) riverbed that contains water only during times of heavy rain or simply an intermittent stream, in semi-arid areas. Also known as a "Wash" in the deserts of America.
It has been recommended to stop using this tag. For intermittent waterways use waterway=river/waterway=stream + intermittent=yes. For valleys natural=valley.
NahalashanS.jpg
waterway drystream way Dry stream bed - negative forms of erosion relief formed by the activity of temporary streams.
Don't use this tag. For intermittent waterways use waterway=stream + intermittent=yes. For valleys use natural=valley.

Man made waterways

waterway canal way Kanaal

Een grote kunstmatige waterweg voor waterverkeer en/of water aan- en afvoer. Als richtlijn kan de volgende lijst gebruikt worden. Kanalen in Nederland.

Grand Union Canal.jpg
waterway pressurised way A waterway where water is flowing in a fully enclosed conduit and subject to pressure; this includes gravity-driven penstocks and siphons and pump-driven pipelines, for example.
Pipeline penstocks.jpg
waterway drain way Sloot, Greppel of Gracht

Kleinste vorm om water te bufferen en/of af te voeren. De waterloop is van kunstmatig materiaal (bv beton of asfalt). Heeft een dergelijke waterloop ook een grote verdedigende functie (Slotgracht) gebruik dan ook barrier=ditch

Example Drain.jpg
waterway ditch way Sloot, Greppel of Gracht

Kleinste vorm om water te bufferen en/of af te voeren. De waterloop is van natuurlijk materiaal, door de natuur ontstaan of verkregen door graafwerk. Heeft een dergelijke waterloop ook een grote verdedigende functie (Slotgracht) gebruik dan ook barrier=ditch.

Forest ditch.JPG
waterway fairway way A navigable route in a lake or sea marked by buoys. The navigable area marked by the buoys can be mapped with seamark:type=fairway.

Facilities

waterway dock node area Droogdok

Inrichting, voorzien van sluisdeuren, voor beladen, ontladen, bouwen of repareren van schepen. De inrichting ksn zonodig drooggelegd worden.

Ship-Dock.jpg
waterway boatyard nodearea Scheepswerf

Een gebied voor bouwen en repareren van vaartuigen buiten het water.

Boatyards, Rhyll.jpg

Barriers on waterways

waterway dam way area Stuwdam

Een dam in de loop van de rivier waardoor water wordt opgestuwd. Het water stroomt niet over de top van de dam, maar wordt veelal via buizen omgeleid om energie op te wekken.

Amagase Dam.jpg
waterway weir node way Stuw

Een barriere in een rivier om water te bufferen of af te leiden. Het water kan over de bovenzijde van de stuw vloeien.

Alifakovac Miljacka.jpg
waterway waterfall node A waterfall, use in combination with natural=cliff
Waterfall near Keldur.JPG
waterway lock_gate node Sluisdeur

Deuren die een waterway=lock omsluit.

JesusGreenLock-Cambridge.jpg

Other features on waterways

waterway turning_point node Draaikom

Een segment in een vaarweg waar vaartuigen kunnen keren. Om aan te geven wat de maximum scheepslengte is die kan keren, gebruik dan maxlength=*.

waterway water_point node A place to fill fresh water holding tanks of a boat.
waterway fuel node area A place to get fuel for boats.

Extra eigenschappen voor waterwegen

intermittent yes way Geeft aan dat een waterweg regelmatig droog staat.
Rendering-intermittent-river-mapnik.png
seasonal yes, spring, summer, autumn, winter, wet_season, dry_season way Indicates that a waterway has a seasonal (yearly cyclic) flow, usually flowing continuously for at least some part of the year.
Four seasons.jpg
destination name way Name of the body of water the linear feature flows into.
lock yes way (node) Schutsluis

Een voorziening om vaartuigen naar een lager of hogere vaarweg te transporteren. Tag hiervoor een node om aan te geven dat hij er is, of tag de sectie tussen twee waterway=lock_gate.

JesusGreenLock-Cambridge.jpg
mooring yes, private, no way Kade of Aanlegplaats

Een meerplaats voor vaartuigen

Lamanage La Rochelle.jpg
usage transmission, irrigation, headrace, tailrace, penstock way A waterway=canal may have one (or more; separate with semicolons) uses.
tunnel culvert way (node) Duiker

Een buis of buisachtige constructie voor de verbinden van watertjes/sloten onder een weg door.

Culvert.jpg
tunnel flooded way Duiker

Een buis of buisachtige constructie voor de verbinden van watertjes/sloten onder een weg door.. Water inside can be pressurised or not, used in combination with any waterway=* linear value.

Waterway free flow tunnel.png
bridge aqueduct way A bridge which conveys an artificial waterway over a road, valley or another waterway.
Pont du gard.jpg
waterway user defined node way Zie ook Taginfo Statistic pictogramm.png voor meer informatie.
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

The NL template can be edited here.

Spoorwegen

Zie ook: landuse=railway

Key Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto

Spoorbaan

railway abandoned way In onbruik geraakte spoorbaan

De rails is verwijderd. Soms in gebruik als fietspad

currently not rendered by osm-carto
Abbey Barn Lane Bridge, High Wycombe, Buckinghamshire.jpg
railway construction way Spoorbaan in aanbouw

Zie verder construction=*.

Rendering-railway construction-125.png
Verlegen FF Rheda.jpg
railway disused way In onbruik geraakte spoorbaan

De rails is nog aanwezig

Rendering-railway disused-125.png
Disused railtrack 101 5351.jpg
railway funicular way Kabelspoorweg
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Vilnius funicular.jpg
railway light_rail way Sneltram
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Pittsburgh LRT 4305 47L Gateway to Library April 2008.jpg
railway miniature way Miniatuur spoorbaan

Spoorbaan met op schaal gebouwde locomotieven en spoorwagons, aangepast om kinderen mee rond te rijden.

Rendering-railway miniature.png
3871553552 f2204c3d83 o.jpg
railway monorail way Monorail, Magneetzweefbaan
Rendering-railway monorail.png
Monorail in Kuala Lumpur
railway narrow_gauge way Smalspoorbaan
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Narrow gauge.jpg
railway preserved way Museumspoorweg
Rendering-railway preserved.png
Railway preserved.jpg
railway rail way Spoorweg
Rendering-railway rail.png
LGV Est PK217.jpg
railway subway way Metro
Rendering-railway subway.png
800px-Madrid - Estación Marqués de Vadillo - 20060910.jpg
railway tram way Trambaan
Rendering-railway tram.png
Praha, Hloubětín, Lehovec, tram KT8D5.JPG

Extra eigenschappen

bridge yes way Spoorbrug

Extra optie wanneer de spoorbaan over een andere spoorbaan of (water)weg loopt.

Railway bridge mapnick render.jpg
Railway bridge.jpg
cutting yes way Verzonken spoorbaan

Extra optie wanneer het spoor duidelijk lager is gelegd dan het bodemniveau. De spoorbaan loopt als het waren in een gleuf.

Railways cutting.jpg
electrified contact_line
rail
yes
no
way Stroomvoorziening

Manier waarop de trein voorzien wordt van elektriciteit.

 • contact_line: Via Bovenleiding
 • rail: Via een derde spoorrails
 • yes: Wel elektrisch, maar geen details bekend
 • no: Spoor heeft geen elektriciteitsnet voorziening
Overhead power lines.jpg
embankment yes way Spoordijk
Railway embankment.jpg
embedded_rails yes/<type of railway> way Specifies that a highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
frequency number [Hz] way Frequentie

De frequentie waarmee de elektriciteit door de lijn wordt gestuurd. Gebruik 0 (nul) voor DC (gelijkspanning). Zie ook voltage=*

railway:track_ref number way Track number
service crossover way Relatively short lengths of track which switch traffic from one parallel line to another
Rendering-railway rail service.png
service siding way Kort parallelspoor

Kort stuk parallelspoor aan begin en eind verbonden aan het hoofdspoor.

Rendering-railway rail service.png
service spur way Aanrijdspoor

Relatief kort stuk spoor dat aangesloten is op een hoofdspoornet en leidt naar één of meer bedrijven.

Rendering-railway rail service.png
service yard way Onderhoudsspoor

Spoorbaandelen binnen het onderhoudsgebied of rangeerterrein van een Spoorwegmaatschappij.

Rendering-railway rail service.png
tracks number way aantal sporen

aanpal paraleel lopende spoorbanen wanneer deze gezamelijk als één way gemapt worden.

tunnel yes way Spoortunnel

Moet altijd aanwezig zijn bij railway=subway

Haywards Heath tunnel.jpg
usage main
branch
freight
industrial
military
tourism
way Gebruik van de spoorlijn
 • main: Voor algemeen gebruik (personen en/of goederen)
 • branch: Voor specifieke tak (voorbeeld: Staalvervoer bij de Hoogovens)
 • industrial: Voor industrieel vervoer
 • military: Voor Militaire doeleinden
 • tourism: Voor touristen
voltage number way Voltage

Stroomsterkte waaarmee het spoor wordt gevoed. Zie ook Frequency=*.

yard:desc

Haltes

railway halt node Halte

Klein station waar treinen kunnen stoppen maar verder geen spoorfuncties aanwezig zijn.

Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Railway halt.jpg
public_transport stop_position node The position on the railway track where the train (its center) stops at a platform. This is useful for routing on long platforms where also short trains stop and on long platforms where multiple trains stop behind each other. See also public_transport=stop_area.
public_transport platform node way area Perron

Een verhoogd gedeelte naast het spoor waarvan de passagiers in de trein kunnen stappen.
Zorg ook voor voetpaden zodat perrons aan elkaar gekoppeld worden. Dit is essentieel voor Routing doeleinden.

Relax ... take it easy (7757527444).jpg
railway platform way area This is parallel to the rail line for showing where the actual platforms are. It is also to know where you can change platform and enter the station, so use footpaths to connect them. This is really useful for routing too. Use in addition to public_transport=platform.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
public_transport station node area Railway passenger only station.
Paddington Station.jpg
railway station node area Spoorwegstation
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Paddington Station.jpg
railway subway_entrance node Metro ingang
Subway-entrance-12.svg
Madrid-metro-1.jpg
railway tram_stop node Tramhalte
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Dscf1400-600.jpg

Spoor gerelateerde eigenschappen

railway buffer_stop node Stootblok

Een blokkade dat geplaatst wordt aan het einde van een spoor.

currently not rendered by osm-carto
Stootblok (staal).jpg
railway derail node a device used to prevent fouling of a rail track by unauthorized movements of trains or unattended rolling stock. See Derail_(railroad). currently not rendered by osm-carto
US derail detail.JPG
railway crossing node Voetgangersoversteekplaats
Level crossing2.svg
Dscf1407-600.jpg
railway level_crossing node Spoorwegovergang

Punt waar verkeer het spoor kan kruisen

Level crossing2.svg
Level crossing - Chertsey - England - 270404.jpg
landuse railway area Spoorwegemplacement

Het terrein dat behoort tot spoorwegstation en spoorbedding. In het algemeen ontoegankelijk voor het publiek

Rendering-area-landuse-industrial.png same rendering as landuse=industrial, but without border (see above)
Illustration of Rail.jpg
railway signal node Any kind of railway signal. currently not rendered by osm-carto
Zwischensignal FFM-Hoechst Schnee.jpg
railway switch node Full Connections between railways (aka 'points'). currently not rendered by osm-carto
Railway switch.JPG
railway railway_crossing node Crossing rails with no interconnection. currently not rendered by osm-carto
Railroad crossing at grade also known as a diamond.jpg
railway turntable node area Draaiplateau node: currently not rendered by osm-carto

area: Rendering-area-railway turntable-mapnik.png

Turntable of Railroad 001.jpg
railway roundhouse area Roundhouse remise

Een halfcirkelvormige remise met plaats voor verschillende treinstellen.

Without building=*: currently not rendered by osm-carto

With building=*: same as building=*

5843873292 81e16dea1f z d.jpg
railway traverser node area These are used for changing trains between railways. Also known as transfer table. node: currently not rendered by osm-carto

area: currently not rendered by osm-carto

Schiebebuehne 01.jpg
railway wash node area A Railroad car wash currently not rendered by osm-carto
AKN Waschanlage - panoramio.jpg
railway user defined node way Zie ook Taginfo Statistic pictogramm.png voor andere waarden. – – – – – –

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

The NL version can be edited here.

Luchthaven

These are mainly related to aerodromes, airfields other ground facilities that support the operation of airplanes and helicopters. See the page Aeroways for an introduction on mapping these features.

Key Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto
aeroway aerodrome node area Vliegveld

Zie ook: military=airfield

Aerodrome.svg
Cotswold airport at kemble from helicopter arp.jpg
aeroway apron area Parkeerplatform

Apart terrein op de luchthaven waar vliegtuigen geparkeerd worden.

Osmarender apron.png
LKPR sever 2003.jpg
aeroway control_tower node area [W] Control tower is a tall, windowed structure located on the airport grounds. Air traffic controllers working at the tower are responsible for the separation and efficient movement of aircraft and vehicles operating on the taxiways and runways of the airport itself, and aircraft in the air near the airport.
LGA CT sunset.JPG
aeroway control_center node area [W] Control center (in the US referred to as air route traffic control center (ARTCC)) is a facility responsible for controlling aircraft en route in a particular volume of airspace (a Flight Information Region) at high altitudes between airport approaches and departures.
Air traffic controllers at the Washington ARTCC.jpg
aeroway gate node Gate

Plaatsen aan de buitenkant van de terminal waar vliegtuigen kunnen stoppen om passagiers in- en uit te laten stappen.

Rendering-aeroway=gate.JPG
Edinburgh Airport gate lounge.jpg
aeroway hangar node area [W] Hangar is a structure to hold aircraft or spacecraft.
Delta jet hangar at kemble england arp.jpg
aeroway helipad node area Helikopterhaven
Standard icon helipad.svg
Oryx helicopter.jpg
aeroway heliport node area [W] Heliport is used to map the main area details for helicopters.
Heliport Niagara Falls Ontario.jpg
aeroway navigationaid node A facility that supports visual navigation for aircraft
Approach Lighting System Bremen 1.jpg
airmark beacon node [W] Radio navigation aid is used to mark systems that determine a position on the Earth which helps pilots guide their aircraft during flight.
VOR DME BUB.JPG
aeroway runway way area Startbaan

Een strook grond bestemd voor opstijgen en landen van vliegtuigen.

Rendering-aeroway runway.png
Runways Brussels Airport (7655183522).jpg
aeroway taxilane way area Taxilane is a path in an airport that is part of the aircraft parking area or apron (proposed feature with low usage as of 2015-10, use with caution).
aeroway taxiway way area Taxibaan

De weg/baan voor vliegtuigen om van start- en landingsbaan naar terminal of parkeerplatformsgebieden te rijden.

Rendering-aeroway taxiway.png
F-22A Elmendorf AFB.jpg
aeroway terminal node area Terminal

Het gebouw voor passagiersafhandeling

Rendering-aeroway-terminal-mapnik.png
LAX-International-checkin.JPG
aeroway windsock node Windzak
Windsock of CCK Air Force Base 20111112.jpg
aeroway highway_strip node way area [W] Highway strip is a designated landing strips that is normally used as a part of a highway, but can be closed either because of a military exercise or emergency for aeroplane landing.
RFDS emergency landing strip sign.jpg
aeroway User defined node way Zie ook de Taginfo Statistic pictogramm.png site voor meer veelvoorkomende waarden

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

The NL description can be edited here


Kabelbaan

This is used to tag different forms of transportation for people or goods by using aerial wires. For example these may include cable-cars, chair-lifts and drag-lifts. See the page Aerialway for more information on the usage of these tags.

Key Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto
Types of aerialway
aerialway cable_car way Kabelbaan

Grote voorziening waarbij grote gondels (Meer dan 5 a 10 mensen) aan een kabel heen en weer worden vervoerd.

Aerialway gondola render.png
CH Furtschellas aerial tram.jpg
aerialway gondola way Gondelbaan

Kleinere voorziening met gondels voor 4 tot 8 personen. De gondels worden in een cirkel rondbewogen.

Aerialway gondola render.png
Linbana kolmården cable car.jpg
aerialway chair_lift way Stoeltjeslift

Kleine voorziening waarbij maximaal twee personen in een open zitplaats via een kabel rond worden bewogen.

Chair lift rendering.png
Silver Queen Chair, CBMR.jpg
aerialway mixed_lift way [W] Mixed lift Also known as a hybrid lift is a new type of ski lift that combines the elements of a chairlift and a gondola lift.
Cgd panoramabahn.jpg
aerialway drag_lift way Skilift of Sleeplift

Hierbij worden wintersporters op hun eigen skies voortgetrokken.

Chair lift rendering.png
T-bar lift.JPG
aerialway t-bar way [W] T-bar lift. A type of aerialway=drag_lift.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair lift rendering.png
Orczyk.jpg
aerialway j-bar way [W] J-bar lift. A type of aerialway=drag_lift. Like t-bar but just on one side.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair lift rendering.png
Coldspgs j bar lift.jpg
aerialway platter way [W] Platter lift. A type of aerialway=drag_lift. Similar to a t-bar, but with a disc instead of a bar. Single-person only.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair lift rendering.png
Tellerliftbügel.jpg
aerialway rope_tow way [W] Rope tow. A type of aerialway=drag_lift.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair lift rendering.png
Rope tow overview.jpeg
aerialway magic_carpet way [W] Magic carpet. A type of ski lift.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Magic carpet uphill loaded P1437.jpeg
aerialway zip_line way [W] Zip line. Simple aerial rope slides.
This automatically implies oneway=yes (drawn downward).
Zip line arival SuperFly Whistler, BC, Canada.JPG
Equipments
aerialway pylon node Kabelmast

Mast die de kabel van een kabelbaan ondersteunt.

09 Sommet TS.JPG
aerialway station nodearea Kabelstation

Station waar passagiers van een kabelbaan in en/of uit kunnen stappen .

WinterArmenia3.JPG
Others
aerialway canopy way Obsolete, please use aerialway=zip_line instead.
This automatically implies oneway=yes (drawn downward).
Canopy-action.jpg
aerialway goods way Goederenlift

Kabelbaan speciaal toegerust om goederen te vervoeren.

Aerialway goods.png
Materialseilbahn.jpg
aerialway user defined node way Zie ook Taginfo Statistic pictogramm.png voor meer informatie

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

The NL description can be edited here


Openbaar vervoer

Functies met betrekking tot het openbaar vervoer

Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto
public_transport stop_position node De positie op de straat of rails, waar een bus, tram of trein stopt.
Bus prumyslova.jpg
public_transport platform node way area De plaats waar passagiers staan te wachten op het transport voertuig.
Bus platform.png
Bayview trstwy.jpg
public_transport station area Een station waar meerdere bussen of treinen hun dienst beëindigen. Gebruikt in combinatie met building=yes or area=yes.
Manchester Piccadilly Bus Station.jpg
public_transport stop_area relation The stop area is a relation that contains all elements of a train/subway/monorail/tram/bus/trolleybus/aerialway/ferry stop.
Mf Relation.svg
public_transport node area

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

De Nederlandse vertaling is hier te bewerken.


Stroomvoorziening

De power=* sleutel wordt gebruikt voor het markeren van een breed scala aan faciliteiten en functies die betrekking hebben op de opwekking en distributie van elektrische energie.

Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto
power plant area relation Elektriciteitscentrale

Een elektriciteits- of krachtcentrale bevat een of meer generatoren voor de opwekking van elektriciteit. Elke generator moet apart als power=generator in kaart gebracht worden.

Huntly Power Station.JPG
power cable way Kabel.

Elektriciteitskabel in de grond of onder water.

Power to the People - geograph.org.uk - 560240.jpg
power catenary_mast node A catenary mast supports system of overhead wires used to supply electricity to electricaly powered vehicle equipped with a pantograph.
Stahl-Oberleitungsmast Deutsche Bahn.jpg
power compensator node area Several kind of power devices used to insure of power quality and network resilience.
Static VAR Compensator 2a.png
power connection node A freestanding electrical connection between two or more overhead wires
Dülmen, Umspannstation -- 2014 -- 0005.jpg
power converter node area HVDC Converter

Installatie voor de omzetting van wisselstroom naar gelijkstroom en terug.

Pole 2 Thyristor Valve.jpg
power generator node area Elektriciteitsgenerator

Deze installaties genereren in het algemeen de elektriciteit. Verder specificaties geven aan hoe en wat er precies wordt gemaakt. Zie daarvoor bij generator:source=*

Depends on generator type
Eoliennes Gaspesie.jpg
power heliostat node A mirror of a heliostat device.
Heliostat.jpg
power insulator node way A device to protect a power line from grounding on supports
Power insulator.png
power line way Hoogspanningslijn

Lijn met hoogspanning (50 kilovolt of meer).

Power line.png
Electric transmission lines.jpg
line busbar way Determines a power=line to a busbar.
110kV-Sammelschienen.jpg
line bay way A bay connects an incoming circuit to a busbar assembly.
110kV-Sammelschienen.jpg
power marker node A separate pole or pedestal sticking out of the ground, or a wall marker describing the distance to a cable or other feature.
power minor_line way Midden- of laagspanningslijn

Lijn met midden- of laagspanning (minder dan 50 kilovolt).

Power minor line.png
Pole3.jpg
power pole node Elektriciteitspaal

Paal voor ondersteuning van een midden- of laagspanningslijn (power=minor_line).

Power pole.svg
Minor.jpg
power portal nodeway Power supporting structure composed of vertical legs with cables between them attached to a horizontal crossarm
Power substation portal.jpg
power substation node area Onderstation

Onderstation of transformatorstation.

Landuse-substation.png
Substation.jpg
power switch node Schakelaar

Een schakelaar kan een lijn in of uitschakelen bijvoorbeeld bij een kortsluiting.

French overhead power switch pole.jpg
power switchgear area The switchgear comprises one or more busbar assemblies and a number of bays each connecting a circuit to the busbar assembly.
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 14.jpg
power terminal node Point of connection between overhead power lines to buildings or walls
Trafohaus.jpg
power tower node Hoogspanningsmast

Mast voor ondersteuning van een hoogspanningslijn (power=line)

Power-tower mapnik.png
Benkid77 Puddington-Shotwick footpath 24 110809.JPG
power transformer node Transformator
Trafostation Alter Hellweg IMGP4722.jpg
power zelf gedefinieerd node way area Zie ook Taginfo[2] voor meer informatie.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

De Nederlandse vertaling is hier te bewerken.


Bouwwerken

Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto
man_made adit node Mijningang

Een horizontale grotachtige ingang van een mijn die door mensen is gemaakt.

Adit-icon.jpg
man_made beacon node Baken

Geplaatst voor het bebruik bij navigatie. Gebruik naast of in plaats van deze tag seamark=beacon of airmark=beacon om aan te geven waarvoor dit baken wordt gebruikt.

Cuxhaven 07-2016 photo23 Kugelbake.jpg
man_made breakwater way area Golfbreker

Een stenen dam die de de kust of een havenmond beschermt tegen hevige golfslag.

Breakwater.JPG
man_made bridge area Indicates the outline of a bridge and groups together all features for that bridge. Combine with layer=*.

Please also add bridge=* and layer=* to all ways running over the bridge.

Bridge-yes.jpg
man_made bunker_silo node area Open-sided structure to store something. It can be used with vehicles to fill and empty it.
Empty bunker silo in Nebraska.jpg
man_made campanile way area A freestanding bell tower, typically near a church.
See also man_made=tower with tower:type=bell_tower.
Floda kyrka klocktorn.JPG
man_made chimney node Schoorsteen
Chimney-14.svg
Schwerin Wuestmark Heizkraftwerk Schwerin-Sued.JPG
man_made communications_tower node area Huge tower for transmitting radio applications
Communication tower-14.svg
Sender Blauen-2.jpg
man_made crane node area Kraan

Een vaste kraan zoals bijvoorbeeld bij een overslagterminal in een haven.

Crane-14.svg
Ladebruecke IMGP2656 osm.jpg
man_made cross node Cross with little historical or religion value, e.g. summit cross.
Christian.9.svg
Heimgarten Gipfelkreuz.jpg
man_made cutline way Scheidingslijnen in bossen

In bossen worden om verschillende reden rechte lijnen gemaakt door bosgrond boomloos te houden. Hierdoor is het bv. duidelijk waar eigendomsgrenzen zijn of worden deze gebruikt als brandgangen.

Map cutline.jpg
Firebreak.JPG
man_made clearcut node area Area, where most or all trees are uniformly cut down. Used in combination with natural=scrub.
Clearcutting-Oregon.jpg
man_made dovecote node area A place where doves are farmed or stored.
Doocotstables.JPG
man_made embankment way A raised bank to carry a road, railway, or canal across a low-lying or wet area.
Cliff2.png
Railway embankment.jpg
man_made dyke way area A dyke is a an embankment built to restrict the flow of water or other liquids.
Whitgift, dyke and Ouse.jpg
man_made flagpole node Vlaggenmast

Object om een vlag aan te bevestigen

Genova-Quarto dei Mille.JPG
man_made gasometer way area A gasometer is a large storage container for gas.
Gasometer in East London.jpg
man_made graduation_tower area A structure used in the production of salt which removes water from a saline solution by evaporation, increasing its concentration of mineral salts.
Tężnia - Ciechocinek.JPG
man_made groyne way area Strekdam

Een struktuur in de zee op een rivier, haaks op de kust of oever. Dient om stroming te breken en erosie te voorkomenen.

Strekdam.jpg
man_made kiln node area A thermally insulated chamber in which temperature is controlled in order to change the state of the item placed inside, usually though the process of burning, baking, drying or smelting.
Charcoal-kiln.jpg
man_made lighthouse node Vuurtoren
Lighthouse-16.svg
Chania lighthouse A.jpg
man_made mast node Mast is a vertical structure built to hold for example antennas.
Mast general.svg
Mobile phone base station 2010 12 30 165211 PC304165.jpg
man_made maypole node area Maypole
2351 - München - Maibaum.JPG
man_made mineshaft node area Mijnschacht

De toegang tot een (bijna) vertikale mijn tunnel. Aan het begin is meestal een lift installatie gebouwd waardoor mijnwerkers met een lift in de mijn schacht kunnen afdalen.

Mineshaft.jpg
man_made monitoring_station node area Waarnemingsstation
An Air Quality Monitoring Station above the M42 - geograph.org.uk - 210181.jpg
man_made obelisk node area Obelisk
Monument-16.svg
Roma-obelisco in laterano.jpg
man_made observatory node area Observatory
PVSO Dome.jpg
man_made offshore_platform node area Offshore platform.
Oil platform.jpeg
man_made petroleum_well node Olieboorinstallatie

Installatie voor het boren en oppompen van ruwe olie. (voorbeeld: Olieboorplatform, Ja-knikker)

West Texas Pumpjack.JPG
man_made pier way area Steiger

Een contructie van palen en een wandelplatform in het water. Met een klein gedeelte vast aan de kust of oever dient deze voor recreatiedoeleinden (vooreeld: Aanlegsteiger of zwemsteiger).

Rendering-area-man made-pier.png
Poland. Gmina Jedwabno. Narty Lake 001.JPG
man_made pipeline way Pijp of Buis

Bovengronds aangelegd voor het vervoer van vloeistoffen (voorbeeld: Olie, water, vloeibaar gas).

Pipeline.jpg
man_made pumping_station node way Pumping station
Pumpwerk Landungsbrücken.JPG
man_made reservoir_covered node area Onderaards waterreservoir
Reservoir covered.jpg
man_made silo node area A silo is a storage container for bulk material, often grains such as corn or wheat.
Storage tank-14.svg
Silo.jpg
man_made snow_fence way A snow fence is a solid fence-like structure built across steep slopes to reduce risk and severity of (snow) avalanches. Usually made of steel, sloping outwards, and trussed underneath. Sometimes refered to as a snow shed.
Verbauung Tanngrindel.JPG
man_made snow_net way A snow net netting fence built across steep slopes to reduce risk and severity of (snow) avalanches. They consist of a net made of steel cables, held up by posts. Sometimes refered to as an Avalanche net.
man_made storage_tank node area Opslagtank

Een opslagplaats voor vloeistoffen of vloeibaar gas.

Storage tank-14.svg
Gasometer.jpg
man_made street_cabinet node area All kind of cabinets hosting equipment to operate different sorts of facilities. They can be encountered not only in the street but everywhere
Street cabinet friendship.jpg
man_made surveillance node area Bewakingscamera
Three Surveillance cameras.jpg
man_made survey_point node Referentiepunt

Gefixeerd punt op de grond dat door topografen gebruikt wordt om metingen uit te voeren.

Dscf1805-800.jpg
man_made telescope node area Telescope
Telescope dish-14.svg
USA.NM.VeryLargeArray.02.jpg
man_made tower node area Toren

Een hoog gebouw met een zeer beperkt grondoppervlak. Als de toren van historische waarde is, kijk dan ook bij historic=*.

Tower freestanding.svg
Dscf0625-800.jpg
man_made wastewater_plant node area Waterzuiveringsinstallatie

Installatie waar riool- of industrieel afvalwater zo ver wordt gezuiverd dat het zonder probleem op het opervlakte water kan worden geloosd.

Landuse-industrial.png
Hall Lane Sewage Farm - geograph.org.uk - 69284.jpg
man_made watermill node area Watermolen

Molen die op waterkracht wordt aangedreven.

Belzig Springbachmuehle1.JPG
man_made water_tower node area Watertoren

Toren met een waterreservoir 'op zolder'. De hoogte van de toren dient om een constatie waterdruk op de waterleiding te waarborgen.

Water-tower-16.svg
Lanstroper Ei IMGP8117 osm.jpg
man_made water_well node area Waterput

Voorziening waaronder door graven of boren toegang is verkregen tot het grondwater.

Water well.jpg
man_made water_tap node area A water tap is a man-made construction providing access to water and (usually) equipped with a valve.
Water tap in Frejus.jpg
man_made water_works node area Waterwininstallatie

Installatie dat water gereed maakt om het direct aan het consumentenwaternet te leveren.

Water treatment - geograph.org.uk - 231374.jpg
man_made wildlife_crossing way area Wildlife crossing
Cerviduct.jpg
man_made windmill node area Windmolen.
Windmill-16.svg
Willesbourgh Windmill, Ashford, Kent.jpg
man_made works node area Fabriek.
Dscf0579-800.jpg
man_made yes node way area General tag for man-made (artificial) structures.
man_made zelf gedefinieerd node way area Zie ook Taginfo[3]] voor meer informatie.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

De Nederlandse vertaling is hier te bewerken.

Gebouwen

De sleutel building wordt gebruikt voor het identificeren van individuele gebouwen of aaneengeschakelde gebouwen. Zie Gebouwen voor meer informatie over het gebruik van deze tag en man_made=* voor tagging van diverse andere structuren.

Sleutel Waarde Element Omschrijving Foto

Accommodatie

building apartments area Groot gebouw met apartementen. Op de begane grond bevinden zich soms winkels. Gebruik building:levels=* voor het aantal verdiepingen
Apartments6levels.png
building bungalow area A single-storey detached small house, Dacha.
Bungalow2.jpg
building cabin area Een cabine is een klein, grofweg gebouwd huis meestal met een houten exterieur en doorgaans te vinden op het platteland.
Koch Cabin.JPG
building detached area Een vrijstaande eengezinswoning.
Residential House USA.JPG
building dormitory area Een gedeelde woning, bijv. een studentenhuis van een universiteit.
Belgrade Dormitory.jpg
building farm area A residential building on a farm (farmhouse). For other buildings see below building=farm_auxiliary, building=barn, … If in your country farmhouse looks same as general residential house then you can tag as building=house as well. See also landuse=farmyard for the surrounding area
Studna před č.1.,Holašovice.JPG
building hotel area Gebouw gebruikt als hotel.
Hcom 1097758 7 b.jpg
building house area Een huis waarin een gezin leeft. Generale tag voor building=detached en building=terrace.
Emptyhouse.jpg
building houseboat area A boat used primarily as a home
Houseboat- Dal Lake, srinagar Kashmir.JPG
building residential area Een algemene tag voor een voor een gebouw dat hoofdzakelijk als woonruimte wordt gebruikt. Indien je geen nauwkeurigere waarden als 'apartments' ,'terrace' of 'house' wilt opgeven.
Timarpur Residential Complex.jpg
building static_caravan area A mobile home (semi)permanently left on a single site
67elcona.JPG
building terrace area Een manier die gebruikt wordt om de omtrek van een lineaire rij van residentiële woningen te definiëren, die elk hun eigen ingang hebben en een huizenrij vormen. Overweeg om elke aparte woning te definiëren met 'house'.
Terraced housing.png

Commercieel

building commercial area Een gebouw waar commerciële activiteiten plaatsvinden. Waarschijnlijk in combinatie met office=*.
Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel.jpg
building industrial area Gebruik landuse=industrial voor het omliggende gebied. Botst met building=manufacture?
Eley Industrial Estate1.JPG
building kiosk area Small retail building.
Kiosk germany.jpg
building office area An office building. Use building=office with office=* to describe the type of office. Consider tagging the surrounding area using landuse=commercial. Use 'retail' if the building consists primarily of shops.
Buildingoffices.png
building retail area Detailhandel. Completeren met shop=*.
Macys dep store.JPG
building supermarket area A building constructed to house a self-service large-area store.
building warehouse area Een gebouw voornamelijk gebruikt voor de opslag van goederen of als onderdeel van een distributiesysteem.
Eigtveds Pakhus, Copenhagen warehouse.jpg

Religious

building cathedral area Een bouwwerk dat als kathedraal is gebouwd. Dit moet worden aangevuld met amenity=place_of_worship, religion=* en denomination=*, tenzij het niet meer voor dat doel wordt gebruikt.
Saint Vitus Cathedral in Prague, Czech Republic.jpg
building chapel area Een bouwwerk dat als kapel is gebouwd. Dit moet worden aangevuld met amenity=place_of_worship, religion=* en denomination=*, tenzij het niet meer voor dat doel wordt gebruikt.
Andachtskapelle des Moorbad Gmös.jpg
building church area Een bouwwerk dat als kerk is gebouwd. Dit moet worden aangevuld met amenity=place_of_worship, religion=* en denomination=*, tenzij het niet meer voor dat doel wordt gebruikt.
Churchstcl.jpg
building mosque area A mosque. Used in conjunction with amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* and landuse=religious for the grounds where it is in current use.
Khadija-Moschee (Berlin).jpg
building religious area Unspecific religious building. Prefer more specific values if possible.
Religious syms.svg
building shrine area A building that was built as a shrine. Used in conjunction with amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* and landuse=religious for the grounds where it is in current use. Small buildings should consider historic=wayside_shrine.
Heiligenhäuschen.JPG
building synagogue area A building that was built as a synagogue. Used in conjunction with amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* and landuse=religious for the grounds where it is in current use.
Synagogue Florence Italy.JPG
building temple area A building that was built as a temple. Used in conjunction with amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* and landuse=religious for the grounds where it is in current use.
Hephaistos.temple.AC.02.jpg

Openbare voorzieningen

building bakehouse area A building that was built as a bakehouse (i.e. for baking bread). Often used in conjunction with another node amenity=baking_oven and oven=wood_fired.
Backhaus-amstetten-dorf.jpg
building civic area Voor elke maatschappelijke voorziening, bijv. een buurthuis, bibliotheek, openbaar toilet,zwembad, stadhuis etc. Gebruik amenity=* of leisure=* om extra details te verschaffen.
Scarborough Civic Centre.jpg
building government area For government buildings in general, including municipal, provincial and divisional secretaries, government agencies and departments, town halls, (regional) parliaments and court houses.
Ministerio de Defensa Argentina Edificio Libertador.jpg
building hospital area Een gebouw dat onderdeel vormt van een ziekenhuis. Gebruik amenity=hospital voor de omtrek van het ziekenhuisterrein.
Hospital.png
building kindergarten area For any generic kindergarten buildings. Buildings for specific uses (sports halls etc.) should be tagged for their purpose. Use amenity=kindergarten for the perimeter of the kindergarten grounds.
Unterhaus keilhau.jpg
building public area A public building. Don't use amenity=public_building.
Dominion Public Building.JPG
building school area Schoolgebouw. Gebouwen voor specifieke doeleinden (sporthallen etc) apart taggen voor hun functie. Aanvullen met de tag amenity=school voor de omtrek van het schoolterrein.
Convent School's Pippal.JPG
building toilets area A toilet block.
building train_station area Treinstation (Tweeledig: Mapnik rendert met name building=station).
Dobrepolje train station.jpg
building transportation area Transportmaterieel.
Kusatsu-Onsen Bus Station.jpg
building university area Een universiteitsgebouw. Completeren met de tag amenity=university voor de omtrek van het gehele universiteitsterrein.
University College Oxford.jpg

Agricultural/Plant production

building barn area An agricultural building used for storage and as a covered workplace.
EJFrykBarn.jpg
building conservatory area A conservatory is a building or room having glass or tarpaulin roofing and walls with comfortable inventory and exotic plants.
Phipps Conservatory winter 2015 welcome center.jpg
building cowshed area A cowshed (cow barn, cow house) is a building for housing cows, usually found on farms.
Cowhouse Hrazany2.jpg
building farm_auxiliary area Een gebouw op een boerderij dat geen woonhuis is (gebruik 'house' voor de woning).
Horseshoe Barn.jpg
building greenhouse area Een kas, voor het kweken van plantengewassen. Gebruik landuse=greenhouse_horticulture voor het gebied waar de kassen zich bevinden (met inbegrip van de waterbasins).
Greenhouse 1.JPG
building stable area A stable is a building where horses are kept.
Häststall Elfviks gård dec 2008.jpg
building sty area A sty (pigsty, pig ark, pig-shed) is a building for raising domestic pigs, usually found on farms.
Schweinehütten.jpg

Sports

building grandstand area The main stand, usually roofed, commanding the best view for spectators at racecourses or sports grounds.
Grandstand, Cluden Racecourse, 2000.jpg
building pavilion area A sports pavilion usually with changing rooms, storage areas and possibly an space for functions & events. Avoid using this term for other structures called pavilions by architects (see [W] Pavilion)
LeytonCricketGround.JPG
building riding_hall area A building that was built as a riding hall.
Ehem. Landgestüt Landshut Reithalle.JPG
building sports_hall area A building that was built as a sports hall.
Kruunupyy sports hall 2017.jpg
building stadium area A building constructed to be a stadium building, including buildings that are abandoned and used nowadays for a different purpose.
Nepstadion1.jpg

Storage

building hangar area Wordt gebruikt om goederen op te slaan. Dubbelzinnig? Gebruik in plaats daarvan building=warehouse (pakhuis).
IMPA hangar.jpg
building hut area Een hut; een klein, primitief gebouw.
Kennedy's hut edit.jpg
building shed area Een schuur is een eenvoudige, gelijkvloerse constructie in een achtertuin of op een volkstuin, dat wordt gebruikt voor opslag, hobby's, of als een werkplaats.
Schuppen 7235.jpg

Cars

building carport area A carport is a covered structure used to offer limited protection to vehicles, primarily cars, from the elements. Unlike most structures a carport does not have four walls, and usually has one or two.
Carport-gewölbt.jpg
building garage area Een garagebox. Gebruik landuse=garages voor een gebied met afzonderlijke boxen (tagstat). De tag building=garages wordt ook gebruikt voor aaneengesloten garages, maar minder vaak (tagstat).
Two-Car Garage.jpg
building garages area Een gebouw dat bestaat uit een aantal afzonderlijke opslagruimtes van verschillende eigenaars/huurders.
Landbouwstraat garages.jpg
building parking area Structure purpose-built for parking cars.
Gießen-Uniklinik-Parkhaus.jpg

Power/Technical buildings

building digester area A digester is a bioreactor for the production of inflatable biogas from biomass.
2012-05-13 Nordsee-Luftbilder DSCF8567.jpg
building service area Service building usually is a small unmanned building with certain machinery (like pumps or transformers).
Service building.png
building transformer_tower area A transformer tower is a characteristic tall building comprising a distribution transformer and constructed to connect directly to a medium voltage overhead power line. Quite often the power line has since been undergrounded but the building may still serve as a substation. If the building is still in use as a substation it should additionally be tagged as power=substation + substation=minor_distribution.
OesterSkovVejHad.jpg
building water_tower area A water tower
Bad Schwartau - Wasserturm.JPG

Overige

building bunker area Militair gebouw, gemaakt om zwaar vuur te weerstaan. Aanvullen met military=bunker.
Slavonický les, bunkr 01.jpg
building bridge area Eeen gebouw dat wordt gebruikt als brug. Kan ook een poortgebouw voor ophaalbruggen vertegenwoordigen.
Ponte Veccio1.JPG
building construction area Constructie wordt gebruikt voor gebouwen in aanbouw. Gebruik construction=* voor het aangeven van de waarde van het voltooide gebouw.
Riga, stavba.jpg
building roof area Voor daken die aan de zijkanten open zijn, bijv. tankstations, abri's, ...
Preem Karlskrona.jpg
building ruins area According to meaning of building=* should be used for building constructed as ruins (for example sham ruins in an English landscape garden). Frequently used incorrectly, for house, a village or other building abandoned (despite that abandoned house is still building=house).
ARZAKAN Ghuki Monastery Եկեղեցական համալիր «Գհուկի վանք» (Բոլորահար) 12.JPG
building yes area Gebruik deze waarde als je het gebouwtype niet kunt of wilt specificeren.
building zelf gedefinieerd node area Zie ook Taginfo[4] voor meer informatie.

Aanvullende attributen

entrance yes / main / exit / service / emergency node Ingang van een gebouw. Handig voor routering in combinatie met addr:*.
SF City Hall door.JPG
height number node area De hoogte van een gebouw in meters.
Height.png
building:flats number node area The number of residential units (flats, apartments) in an apartment building (building=apartments), residential building (building=residential), house (building=house), detached house (building=detached) or similar buidling.
building:levels number node area Het aantal verdiepingen van een gebouw.
building:fireproof yes/no node area Fire-resistance information.
building:min_level number area minimum indoor level (floors) in the building as used in the Simple Indoor Tagging scheme
building:max_level number area maximum indoor level (floors) in the building as used in the Simple Indoor Tagging scheme
non_existent_levels number area list of indoor levels (floors) that do not exists in the building as used in the Simple Indoor Tagging scheme
start_date date node area The (approximated) date when the building was finished.
soft_storey yes/no/reinforced node area A building where any one level is significantly more flexible (less stiff) than those above and below it

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

De Nederlandse vertaling is hier te bewerken.


Vrije tijd

Plaatsen die hoofdzakelijk zijn ingericht voor vrijetijdsbesteding.

Key Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto
leisure adult_gaming_centre node area A venue with gambling machines and other pay-to-play games. With a set age limit, as opposed to leisure=amusement_arcade.
Slot machines in Venetian.jpg
leisure amusement_arcade node area A venue with pay-to-play games, such as video games, driving simulators, pinball machines, merchandisers, etc. Without a set age limit, as opposed to leisure=adult_gaming_centre.
Dave & Buster's video arcade in Columbus, OH - 17910.JPG
leisure bandstand node area An open structure where musical bands can perform concerts.
HornimanBandstandsmall.jpg
leisure beach_resort node area To mark the boundary of a managed beach.
Beach resort-14.svg
Beach resort.jpg
leisure bird_hide node area A place to observe birds.
Bird hide-14.svg
Belvide-gazebo.jpg
leisure bowling_alley node area A facility that is equipped to play the game of bowling.
Bowling alley-14.svg
North Korea Bowling Alley.jpg
leisure common node area Geen heldere functie. Niet gebruiken.
leisure dance node area Danshal of Discotheek

Voor nachtclubs zie amenity=nightclub

Webster Hall by David Shankbone.jpg
leisure disc_golf_course node area Disc golf course
Disc golfer and basket.jpg
leisure dog_park node area Hondenuitlaatgebied

Een stuk grond, met of zonder hek, waar honden zonder riem uitgelaten mogen worden.

Rendering-leisure dog park.png
DogPark.jpg
leisure escape_game node area A physical adventure game in which players solve a series of puzzles using clues, hints and strategy to complete the objectives at hand.
Conundrum Escape Room.jpg
leisure firepit node area A permanent location or structure to host campfires, bonfires, etc.
Firepit.svg
Camp site.jpg
leisure fishing node area Visplek

Speciaal aangelegde plaats aan het water voor het uitoefenen van de hengelsport.

Fishing-14.svg
Angler.jpg
leisure fitness_centre node area A place with exercise machines and/or fitness/dance classes.
Fitness.svg
Gym 1-1-.jpg
leisure fitness_station node area A place with exercise machines, single or collection of, outdoor.
Fitness.svg
Outdoor gym in Parque de Bateria, Torremolinos.JPG
leisure garden node area Tuin

Een plaats waar bloemen en andere planten gekweekt worden voor gebruik (een groentetuin), voor de wetenschap (een botanische tuin) of decoratief (een siertuin)

Rendering-area-leisure-garden.png
SF Japanese Garden.JPG
leisure golf_course node area Golfbaan
Rendering-leisure-golf course.png
Spanish-Bay-First-Tee.jpg
leisure hackerspace node area A place where people with common interests, often in computers, technology, science, digital art or electronic art, can meet, socialize and/or collaborate.
Protospace, a Hackerspace.jpg
leisure horse_riding node area A facility where people practise horse riding, usually in their spare time, e.g. a riding centre. For a riding arena use leisure=pitch + sport=equestrian.
Warendorf, Reitanlage Josephshof -- 2014 -- 8591 -- Ausschnitt.jpg
leisure ice_rink node area IJsbaan

Een plaats waar je kan schaatsen of ijshockey spelen. Voeg seasonal=yes toe om een openlucht ijsbaan aan te geven. Alternatief is leisure=track samen met sport=skating;icehockey.

Rendering-leisure ice rink.png
Icerink2.jpg
leisure marina node area Jachthaven

Aanlegplaats voor plezierjachten en motorboten.

Rendering-leisure marina.png
Marina.jpg
leisure miniature_golf node area Midgetgolfbaan.
Rendering-leisure miniature golf.png
1st course of bahn golf.jpg
leisure nature_reserve node area Natuurreservaat
Natianal park.png
Black Opal Spring in Biscuit Basin.JPG
leisure outdoor_seating node area Areas for outdoor gastronomy.
Outdoor seating-14.svg
Seminaris CampusHotel Berlin 4.jpg
leisure park node area Park

Een open, groen gebied te midden of dicht in de buurt van bewoning. Een park is speciaal voor recreatiedoeleinden van de bewoners aangelegd. Bossen rond een stad of dorp worden niet tot parken gerekend.

Rendering-area-leisure-park.png
3015-Central Park-Sheep Meadow.JPG
leisure picnic_table node area A picnic table
Table-16.svg
Picnic table.jpg
leisure pitch node area Sportveld

Sportveld zonder een aanzienlijk hoeveelheid tribunes. Anders zie sport=*.

Rendering-leisure-pitch.png
County-Ground-STFC-pitch-2006.JPG
leisure playground node area Speelplaats of Speeltuin

Speciaal voor kinderen aangelegde stukjes grond waarop speeltoestellen zijn geplaatst voor kinderen.

Playground-16.svg
Spielplatz.jpg
leisure sauna node area A small room or house designed to experience dry or wet heat sessions, or an establishment with one or more of these and auxiliary facilities.
Sauna-14.svg
Highgrove Sauna.jpg
leisure slipway node way Botenhelling

Plaats waar boten te water gelaten kunnen worden.

Transport slipway.svg
800px-Swanage lifeboat on its slipway 1.JPG
leisure sports_centre node area Sportcentrum

Gebruik sport=* om aan te geven welke sporten er beoefend kunnen worden.

Area leisure=playground.png
Western Leisure Centre, Cardiff, Wales.jpg
leisure stadium node area Stadion

Een aanzienlijk sportveld dat omringd is door vaste tribunes. Gebruik ook sport=*

Area leisure=playground.png
Notre-dame-stadium.jpg
leisure summer_camp node area Summer camp is a supervised program for children or teenagers conducted during the summer months in some countries. Children and adolescents who attend summer camp are known as campers.
Summer camp example wartenberg 2015 01.jpeg
leisure swimming_area area A swimming area - place over river, lake or other water reservoir where swimming is allowed.
Swimming-16.svg
Pobierowo02.JPG
leisure swimming_pool node area Zwembad
Example swimming pool.png
Pool i.jpg
leisure track way area Sportbaan

algemene tag om een baan aan te geven waar een of meer sporten op geoefend kunnen worden (voorbeeld: Atletiekbaan, Wielrenbaan, Hondenrenbaan, Paardenrenbaan etc). Gebruik ook sport=*

Rendering-leisure-pitch.png
Jahnkampfbahn hamburg.jpg
leisure trampoline_park way area An leisure facility consisting of many interlinked trampolines
House of Air The Matrix.jpg
leisure water_park node area Waterpark

Amusementpark met waterglijbanen, zwembaden en kleedruimtes.

Swimming-16.svg
Caribe01.jpg
leisure wildlife_hide node area A place to observe wildlife. See also leisure=bird_hide.
Wildlife Hide, Uath Lochan - geograph.org.uk - 707260.jpg
leisure zelf gedefinieerd node way area Zie ook Taginfo[5] voor meer informatie.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

De Nederlandse vertaling is hier te bewerken.

Voorzieningen

Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto

Levensonderhoud

amenity bar node area Bar

Een plek waar mensen drinken en praten. Er zijn vaak geen zitplaatsen en er kunnen geen maaltijden besteld worden. Hiervan onderscheid de Bar zich van amenity=cafe en amenity=pub.

Bar-16.svg
Bar MXCT.JPG
amenity bbq node Barbecue- of Picknick-plaats

Een buiten-plek waar gegeten en waar soms een vuurveilige plek is aangebracht om te barbecueën.

Bbq-14.svg
Grillplatzusa.jpg
amenity biergarten node area Biertuin

Plaats in de open lucht waar vooral bier (maar ook andere dranken) gedronken worden. Deze plaats ligt veelal naast een andere drinkgelegenheid.

Biergarten-16.svg
Biergarten.JPG
amenity cafe node area café of Koffiehuis

Een plek waar mensen drinken, praten en soms eenvoudig kunnen eten. Koffie vormt hier een belangrijk aangeboden drank. Indien alcoholische drank (Bier en Wijn) de boventoon voeren is amenity=pub beter.

Cafe-16.svg
Klagenfurt Wörthersee Strandbad Cafe Sunset Bar 11102008 65.jpg
amenity drinking_water node Drinkwatertap

Openbare plaats waar gratis drinkwater genuttigd kan worden.

Drinking-water-16.svg
Basler Trinkwasser 1341.jpg
amenity fast_food node area Fast-Food restaurant

Plaats waar klaargemaakt (warm) eten kan worden gekocht. Onder deze categorie vallen Snackbars, Cafetaria's en afhaalrestaurant zoals pizzeria, chinees enzovoort.

Fast-food-16.svg
Burger king kamen osm.jpg
amenity food_court node area Plaats waar bij verschillende restaurants eten afgehaald kan worden, en waar dit in een gezamenlijke ruimte genuttigd kan worden. Kan aangetroffen worden in grote winkelcentra en luchthavens. In Nederland ongebruikelijk.
Restaurant-14.svg
FoodCourtVaughanMills.JPG
amenity ice_cream node area IJssalon
Ice-cream-14.svg
Shop-ice cream.jpeg
amenity pub node area café of Kroeg

Een plek waar mensen drinken, praten en soms eenvoudig kunnen eten. Alcoholische dranken zoals Bier en Wijn vormen hier een belangrijk deel van de verkochte drank.
Indien koffie de boventoon voert is amenity=cafe beter.

Pub-16.svg
Pub.jpg
amenity restaurant node area Restaurant

Eetgelegenheid. Voor fast-food zoals snackbar is amenity=fast_food.

Restaurant-14.svg
Caprice Restaurant.JPG

Onderwijs

amenity college node area School voor middelbaar beroepsonderwijs Rendering-area-amenity-college.png
Cambridge Regional College main entrance.jpg
amenity driving_school node area Rijschool
amenity kindergarten node area Kindercreche

Gebouw waar kleine kinderen, die nog niet leerplichtig zijn worden opgevangen.

Rendering-area-amenity-school.png
Story Time.jpg
amenity language_school node area Taalschool
amenity library node area Bibliotheek

Plaats waar lees- en studieboeken uitgeleend worden. Ook wel een Leeszaal.

Library.14.svg
Guantanamo captives' library a.jpg
amenity school node area School

School voor basis- of voortgezet onderwijs met eventueel het speelplein.

Rendering-area-amenity-school.png
Williamstown school.jpg
amenity university node area Universiteit of hogeschool

Gebouwen inclusief eventuele Campus.

Rendering-area-amenity-university.png
Brock University campus.JPG

Transport, Verkeer

amenity bicycle_parking node area Fietsenstalling
Parking-bicycle-16.svg
Bicycle-parking.jpg
amenity bicycle_repair_station node area Mogelijkheid voor doe-het-zelf reparaties
Bicycle repair station-14.svg
BikeRepairMonterrey.JPG
amenity bicycle_rental node area Fietsenverhuur

Bedrijf waar fietsen gehuurd kunnen worden.

Rental-bicycle-16.svg
Bicycle-rental.jpg
amenity boat_rental node area Rent a Boat
Boat rental-14.svg
Bootsverleih am Halterner Stausee - panoramio.jpg
amenity boat_sharing node area Deel een boot
A Boat To Share.jpg
amenity bus_station node area Busstation

Een verzameling van bushaltes. Gaat het om een enkele bushalte gebruik dan highway=bus_stop.

Bus station-14.svg
Manchester Piccadilly Bus Station.jpg
amenity car_rental node area Autoverhuur

Bedrijf waar auto's gehuurd kunnen worden.

Rental-car-16.svg
Hertz car rental office Livonia Michigan.JPG
amenity car_sharing node area Deel-auto's

Speciaal autoverhuur bedrijf waar op ideële gronden auto's worden gedeeld onder abonnementhouders. Greenwheels is het grootste en meeste bekende bedrijf in Nederland in die branche.

ShattuckBackMM1144C.jpg
amenity car_wash node area Autowasstraat
Car wash-14.svg
Wuppertal - Friedrich-Engels-Allee 130 02 ies.jpg
amenity vehicle_inspection node area Government vehicle inspection
Vehicle inspection-14.svg
TÜV SÜD-Hauptuntersuchung.jpeg
amenity charging_station node Oplaadstation voor elektrische voertuigen
Charging station.16.svg
Evpost.jpg
amenity ferry_terminal node area Veerhaven

Een plek waar mensen en voertuigen van of op een veerboot/pont kunnen komen.

Ferry-icon.svg
Ferry Reet.jpg
amenity fuel node area Tankstation

Plaats waar benzine, diesel of andere brandstoffen voor motorvoertuigen verkocht worden. Toegangsweg en uitgang kunnen worden aangegeven met highway=service. Bekijk de Wikipagina om brandstofsoorten te specificeren.

Fuel-16.svg
Preem Karlskrona.jpg
amenity grit_bin node Gritbak

Opslagbak langs de kant van de weg met een grit dat gebruikt mag worden om bij glad weer te strooien.

Grit bin.jpg
amenity motorcycle_parking node area Parkeerplaats voor motorfietsen
Parking-motorcycle-16.svg
Motorradparkplatz Gifhorn Mühlenmuseum.jpg
amenity parking node area Parkeerplaats

Toegangswegen naar de parkeerplaats kunnen worden aangegeven met highway=service en rijstroken tussen parkeervakken met service=parking_aisle.

Parking-16.svg
P3030027ParkingLot wb.jpg
amenity parking_entrance node Een in- of uitgang naar een parkeergarage.
Parking entrance-14.svg
3690668043 88a731e3e0 b.jpg
amenity parking_space node area Eén enkele parkeerplaats.

Groepeer meerdere parkeerplaatsen tezamen met een relatie met behulp van de tags type=site en site=parking. Niet samenvoegen met amenity=parking.

Rendering-parking space.png
138081166 2a56d66c27 b.jpg
amenity taxi node area Taxi-standplaats
Taxi-16.svg
Amenity taxi picture-Hong Kong Shatin Taxi Stand.jpg

Financieel

amenity atm node Geldautomaat
Atm-14.svg
ATM 750x1300.jpg
amenity bank node area Bank

Instituut voor het afhandelen van financiële zaken.

Bank-16.svg
Dscf1401-800.jpg
amenity bureau_de_change node Geldwisselkantoor

Een instituut speciaal voor het wisselen van vreemde valuta.

Bureau de change-14.svg
Bureau de change electronic sign.jpg

Medische verzorging

amenity baby_hatch node area Vondelingenluik

Plaats waar anoniem baby's ter adoptie aangeboden kunnen worden. In Nederland is anoniem aanbieden tegen de wet en zelfs een misdrijf. Deze faciliteit bestaat dus niet in Nederland.

Babybox - venkovní strana.jpg
amenity clinic node area Kliniek

Een doorsnee medisch centrum.

Doctors-14.svg
Bristol , Central Health Clinic - geograph.org.uk - 1360619.jpg
amenity dentist node area Tandartsenpraktijk of Tandheelkundig centrum
Dentist-14.svg
Military dentists in Guatemala.jpg
amenity doctors node area Artsenpraktijk of (klein) gezondheidscentrum

Plaats waar artsen, zoals huisartsen of alternatieve artsen, praktijk houden.

Doctors-14.svg
amenity hospital node area Ziekenhuis

(groot) Medisch centrum.

Hospital-14.svg
Guantanamo captive's hospital beds -c.jpg
amenity nursing_home node area Verzorgingstehuis

Een tehuis voor gehandicapte of oudere personen die permanente zorg nodig hebben.

Hora Svate Kateriny - nursing home.jpg
amenity pharmacy node area Apotheek

dispensing=yes is wettelijk niet toegestaan in Nederland.

Pharmacy-14.svg
Boots The Chemist At Gunwharf Quays.jpg
amenity social_facility node area Sociale voorzieningen

Een instelling die sociale diensten verleend, bijv. daklozenopvang, voedselbank, ...

Social facility-14.svg
Salvation Army Citadel, Hill Street , Newport - geograph.org.uk - 1585015.jpg
amenity veterinary node area Dierenartsenpraktijk of Dierenkliniek

Zowel voor gezelschaps- als voor landbouwhuisdieren.

Veterinary-14.svg
Veterinary Surgeon.jpg

Kunst, Cultuur en Amusement

amenity arts_centre node area Cultureel centrum of Kunst-centrum of Kunstgalerie
Arts centre.svg
Alhamra Art Centre.JPG
amenity brothel node area Bordeel
Walletjes 001.jpg
amenity casino node area Casino

Een gelegenheid waar u kunt gokken, met ten minste één spel met een tafel(bijv. roulette, blackjack), die gokken aannemen op sport- en andere gebeurtenissen tegen vastgestelde kansen.

Casino-14.svg
Casin0.jpg
amenity cinema node area Bioscoop of Filmhuis
Cinema-16.svg
Palace cinéma beaumont.JPG
amenity community_centre node area Buurthuis, Gemeenschapshuis of Dorpshuis
Community centre-14.svg
Greasby Community Centre.JPG
amenity fountain node area Fontein
Fountain-14.svg
Fountain at Milan citadel.JPG
amenity gambling node area Gokhal

Een plaats om te gokken, niet zijnde een shop=bookmaker, shop=lottery, amenity=casino, of leisure=adult_gaming_centre. Spellen die onder deze definitie vallen zijn onder andere bingo en pachinko.

Bingo cards.jpg
amenity nightclub node area Nachtclub
Nightclub-16.svg
Gatecrasher.jpg
amenity planetarium node area Planetarium
Planetarium.jpg
amenity public_bookcase node area Een kraam op straat met boeken.

Neem er een mee of laat er een achter.

Public bookcase-14.svg
Hannover, public bookcase.jpg
amenity social_centre node area Buurthuis, Gemeenschapshuis of Dorpshuis
Governor Hotel, Rotary Club of Portland plaque.JPG
amenity stripclub node Stripclub

Een plaats waar striptease en lapdancing wordt uitgeoefend. Worden er ook seksuele diensten verleend, gebruik dan amenity=brothel.

Stripclub.jpg
amenity studio node area TV- of radio-opnamestudio
DOUG.jpg
amenity swingerclub node area Sexclub

Een club waar bezoekers feest vieren en groepsseks hebben.

Swingerclub Cäsars Palace. Spröckhövel.JPG
amenity theatre node area Schouwburg, theater of concertgebouw
Theatre-16.svg
Sydney opera.jpg

Overige

amenity animal_boarding node area Dierenpension
Holmbyre Cattery - geograph.org.uk - 167661.jpg
amenity animal_shelter node area Dierenasiel
Kennel 2.jpg
amenity baking_oven node An oven used for baking bread and similar, for example inside a building=bakehouse.
Backofen Emstal.JPG
amenity bench node Bank

Buiten zitplaats veelal in bos of park.

Bench-16.svg
Bench.jpg
amenity clock node Openbare klok
Houses Of Parliament Clock Tower (Big Ben).jpg
amenity courthouse node area Gerechtsgebouw

Dit kunnen zijn: een kantongerecht, een rechtbank, een gerechtshof of het Paleis van justitie.

Courthouse-16.svg
Franklinctycrthsapalchicola01.jpg
amenity crematorium node area Crematorium
Bushbury Crematorium - geograph.org.uk - 259876.jpg
amenity dive_centre node area Duikschool

Een duikschool is de basislocatie waar sportduikers gewoonlijk duiken leren of vanuit waar zij duiktrips naar nieuwe locaties maken.

Diving Center in Marsalforn.JPG
amenity embassy node area Ambassade

Diplomatieke vertegenwoordiging van een een land (natie-staat) in een ander land.

Embassy-16.svg
Bulgarian embassy in Paris.jpg
amenity fire_station node area Brandweerkazerne
Fire-station-16.svg
Fire station.jpg
amenity firepit node area VERVALLEN. Voor kampvuren en vuurplaatsen, zie Tag:leisure=firepit
Camp site.jpg
amenity grave_yard node area Begraafplaats

Een kleine begraafplaats, vaak in de buurt van een kerk. Maak bij grotere begraafplaatsen liever gebruik van landuse=cemetery.

Landuse-cemetery.png
Odenbuell Nordstrand St Vinzenz IMGP2940 wp crop.jpg
amenity gym node area Sportschool

Een plaats met trainingsapparatuur zoals loopbanden. Zie leisure=sports_centre. Gebruik niet use sport=gymnastics omdat dat heel iets anders is.

amenity hunting_stand node area Jachthut, Hoogzit

Plaats in het veld waar vandaan jagers hun werk/hobby uitoefenen.

Hunting-stand-16.svg
A rised hide closed quadrat.jpg
amenity internet_cafe node area A place whose principal role is providing internet services to the public.
Internet cafe-14.svg
Cafe internet uninorte.JPG
amenity kitchen node area A public kitchen in a facility to use by everyone or customers
Montague Burton Residences Kitchen.jpg
amenity kneipp_water_cure node area Buiten voetbad

Gewoonlijk is dit een bad met koud water en een leuning. Populair in Duits sprekende landen.

Wassertreten 1.jpg
amenity marketplace way area Markt
Marketplace-14.svg
Marche berlin002.jpg
amenity monastery node area Monastery is the location of a monastery or a building in which monks and nuns live.
Kloster Eibingen01.JPG
amenity photo_booth node Fotobox

Een box om direct klaar foto's te maken.

Photomaton.jpg
amenity place_of_worship node area Kerkgebouw, Synagoge, Moskee, Tempel.

Gebruik daarnaast ook:

Zie bijbehorend artikel voor details.

Christian-16.svg Muslim-16.svg Jewish-16.svg

Taoist-16.svg Buddhist-16.svg Hinduist-16.svg
Shintoist-16.svg Sikhist-16.svg Place-of-worship-16.svg

Place of worship.png
amenity police node area Politiebureau
Police-16.svg
Polizeiautos Davidwache.jpg
amenity post_box node Brievenbus
Post box-12.svg
Post Box.JPG
amenity post_depot node area Postkantoor
Post office delivery office, Mablethorpe - geograph.org.uk - 1186977.jpg
amenity post_office node area Postkantoor
Post office-14.svg
100px-Pošta Praha 025.jpg
amenity prison node area Gevangenis of Huis van bewaring
Prison-16.svg
Osaka keimusho.jpg
amenity public_bath node area A location where the public may bathe in common, etc. japanese onsen, turkish bath, hot spring
Public bath.svg
Blue Lagoon 2012-08-23 (4).JPG
amenity public_building node area Niet meer gebruiken. Zie building=public
amenity ranger_station node area Bezoekerscentrum Nationaal Park
Talkeetna Ranger Station.jpg
amenity recycling node area Recycling inzamelpunt

Plaats waar glas, oud papier, plastic en/of kleding kan worden ingeleverd.

Recycling-16.svg
Recycling.jpg
amenity sanitary_dump_station node area A place for depositing human waste from a toilet holding tank.
Aire de Valuejols.JPG
amenity sauna node area Sauna
Sauna in pancevo.jpg
amenity shelter node area Schuilhut

Plaats in het bos voor wandelaars en fietsers om te schuilen tegen slecht weer.

Shelter-14.svg
Réunion Maïdo kiosque pique-nique.JPG
amenity shower node area Badhuis

Gemeenschappelijke douche- en badgelegenheid.

Shower-14.svg
Znak D-26d.svg
amenity telephone node Telefooncel of -paal
Telephone.16.svg
Telephone.jpg
amenity toilets node area Openbaar toilet, WC of urinoir
Toilets-16.svg
WC-Anlage.jpg
amenity townhall node area Stadhuis, Gemeentekantoor, Raadhuis
Town-hall-16.svg
TownHall-Ljubljana.JPG
amenity vending_machine node Automatiek

Automaten waarmee producten verkocht worden. Hieronder vallen o.a. snoep-, kranten en snackautomaten.

Vending machines at Haeundae.jpg
amenity waste_basket node Prullenbak
Waste-basket-12.svg
Vuilnisbak-Lebbeke.JPG
amenity waste_disposal node Afvalcontainer
Waste disposal-14.svg
Waste container.jpg
amenity waste_transfer_station node area A waste transfer station is a location that accepts, consolidates and transfers waste in bulk.
amenity watering_place node Drinkplaats

Plaats waar (gratis) drinkwater voor dieren wordt aangeboden. Is het een drinkkraan voor mensen, gebruik dan amenity=drinking_water

Drinking Water For Humans and Animals.jpg
amenity water_point node Plaats waar u water in grote hoeveelheden kunt krijgen
Aire de Valuejols.JPG
amenity zelf gedefinieerd node way area Zie ook Taginfo[6] voor meer informatie.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

De Nederlandse vertaling is hier te bewerken.


See: Generic:Map Features:office

Kantoor

Een kantoor of bureau is een werkplaats waar administratief werk wordt gedaan.

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable Javascript)

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

De Nederlandse vertaling is hier te bewerken.


Winkels

Winkels zijn plaatsen waar goederen en soms diensten verkocht worden.

Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto

Food, beverages

shop alcohol node area Slijterij

Een winkel waar legaal alcohol verkocht kan worden. Zie ook shop=beverages.

Alcohol-16.svg
Liquor store in Breckenridge Colorado.jpg
shop bakery node area Bakker

Een winkel waar brood etc. en ander deegwaar verkocht wordt. Zie ook shop=pastry.

Bakery-16.svg
Bread in Boudin.jpg
shop beverages node area Drankenwinkel

Een winkel waar naast alcoholische ook niet-alcoholische dranken worden verkocht. Zie ook shop=alcohol.

Beverages-14.svg
Coca Cola Kisten.jpg
shop brewing_supplies node area Shop focused on selling supplies for home brewing of beer, wine and spirits (where permitted).
Shop-other-16.svg
Home-brewing set with 5-gallon containers.jpg
shop butcher node area Slagerij

Een winkel waar vlees, wild en/of gevogelte wordt verkocht.

Butcher.svg
Butcher's shop Hong kong.jpg
shop cheese node area Shop focused on selling cheese.
Shop-other-16.svg
Cheese shop P1010071.JPG
shop chocolate node area Shop focused on selling chocolate.
Confectionery-14.svg
Chocolate shop.jpg
shop coffee node area Shop focused on selling coffee.
Coffee-14.svg
Ahrre's Coffee Roastery in Summit NJ interior view.jpg
shop confectionery node area Snoepwinkel
Confectionery-14.svg
Sweet Shop, Chester.JPG
shop convenience node area Buurtsuper

Een kleine winkel die een deel-assortiment van een supermarkt verkoopt. Voor een nog kleinere winkel zie shop=kiosk.

Convenience-14.svg
Food and wine shop.jpg
shop deli node area Delicatessenwinkel

Een winkel waar exclusief voedsel (maar ook wijn) wordt verkocht.

Deli-14.svg
Rome Italian deli.jpg
shop dairy node area Shop focused on selling dairy products.
Dairy.svg
Milk Aisle.jpg
shop farm node area Boerderijwinkel

Een winkel waar producten verkocht worden die direct bij de boer vandaan komen.

Greengrocer-14.svg
Chatsworth farm shop - geograph.org.uk - 24050.jpg
shop frozen_food node area Shop focused on selling frozen food.
Shop-other-16.svg
Frozen Food-Picard-France.jpeg
shop greengrocer node area Groenteboer

Een winkel waar groente en fruit verkochten.

Greengrocer-14.svg
Greenrocer's Interior.jpg
shop health_food node area A health food shop; selling wholefoods, vitamins, nutrition supplements and meat and dairy alternatives.
Shop-other-16.svg
Holland & Barrett, King Street, Hammersmith.jpg
shop ice_cream node area IJswinkel

Een winkel waar ijs maar ook milkshakes verkocht worden.

Shop ice cream-16.svg
Ice Cream Parlour - geograph.org.uk - 1773794.jpg
shop organic node area Winkel voor bio-voedsel. Alternatief: organic=* in combinatie met het algemene shop=* (in dit geval: shop=supermarket en shop=convenience).
Shop-other-16.svg
Hofladen-Dottenfelderhof-Bad-Vilbel-27042005.jpg
shop pasta node area Shop focused on selling (fresh) pasta, ravioli, etc.
Shop-other-16.svg
Ravioli 2.jpg
shop pastry node area Banketbakker (ook suikerbakker of patissier)

Een bakker die gespecialiseerd is in banket, zoals gebak, chocolade, koekjes en marsepein.

Confectionery-14.svg
Pasticceria displaying cannoli siciliani.jpg
shop seafood node area Visboer.
Seafood-14.svg
Seafood chijin.jpg
shop spices node area Shop focused on selling spices.
Shop-other-16.svg
Old city, best spice shop (498280882).jpg
shop street_vendor node area Shop without own building. Undesirable tagging as it conflicts with specifying shop type. Consider using street_vendor=yes for that as proposed
Shop-other-16.svg
Street vendor market.jpg
shop tea node area Shop focused on selling tea.
Tea-14.svg
Tea shop by matsuyuki in Nishiki Ichiba, Kyoto.jpg
shop wine node area please use shop=alcohol + drink:wine=yes instead
Alcohol-16.svg
Wine Shop.JPG
shop water node area Shop focused on selling drinking water.
Shop-other-16.svg
Water bottles in Dia.jpg

General store, department store, mall

shop department_store node area Warenhuis

Een grote winkel met vaak meer verdiepingen waar een uitgebreid assortiment aan goederen verkocht worden. Zie ook shop=mall.

Department store-16.svg
Takeshimaya Times Square in the evening.jpg
shop general node area Winkel-van-Sinkel

Een winkel waar aller handen zaken verkocht worden. Zie ook shop=convenience.

Shop-other-16.svg
Feinkost Weber Hernals 1994.jpg
shop kiosk node area Kiosk

Een kleine winkel op een plein of hoek van de straat waar sigaretten, kranten, snoep, snacks etc. verkocht worden. Voor een iets grotere winkel zie shop=convenience en voor een winkel die voornamelijk kranten en tijdschriften verkoopt zie shop=newsagent.

Newsagent-14.svg
Kiosk germany.jpg
shop mall nodearea Winkelcentrum

Een meestal overdekt gebied met een groot aantal winkels onder een 'dak'.

Shop-other-16.svg
Dalian large Shopping Mall 2005.jpg
shop supermarket node area Supermarkt.
Supermarket-14.svg
Supermarket check out.JPG
shop wholesale node area Wholesale/warehouse club or cash and carry - a store that sells items in bulk to retailers. The branch of industry can be defined with wholesale=*.
Trade-14.svg

Clothing, shoes, accessories

shop baby_goods node area Babywinkel

Een winkel die producten voor baby's verkoopt (kleding, kinderwagens, kinderbedjes, speelgoed).

Shop-other-16.svg
Baby care shop2.jpg
shop bag node area Shop focused on selling bags.
Bag-14.svg
Shop bag berlin.jpg
shop boutique node area Boutique

Een (kleine) winkel waar modieuze kleding en/of accessoire wordt verkocht. Zie ook shop=clothes.

Shop-other-16.svg
Inside Sttilo.jpg
shop clothes node area Kledingwinkel

Zie ook shop=shoes, shop=boutique.

Clothes-16.svg
Hasseen2.jpg
shop fabric node area Stoffenwinkel

Een winkel waar stoffen verkocht worden om kleding etc. te maken.

Fabric-14.svg
Shop fabric.JPG
shop fashion node area Shop focused on selling fashion.
Clothes-16.svg
Shop fashion berlin.jpg
shop fashion_accessories node area Shop focused on selling fashion accessories.
Shop-other-16.svg
FashionAccessories.jpg
shop jewelry node area Juwelier.
Jewellery-16.svg
Bijouterie.jpg
shop leather node area Shop focused on selling products made out of leather.
Shop-other-16.svg
Lewis Leathers shop.jpg
shop sewing node area A shop that sells sewing supplies (fabric, thread, yarn, knitting needles, sewing machines, etc.)
Shop-other-16.svg
Jonescs.jpg
shop shoes node area Schoenwinkel.
Shoes-16.svg
Shoes.JPG
shop tailor node area A place where clothing is made, repaired, or altered professionally, especially suits and men's clothing
Shop-other-16.svg
Tailor.jpg
shop watches node area Shop focused on selling watches.
Shop-other-16.svg
Paris Forum des Halles 2012 09.jpg

Discount store, charity

shop charity node area Liefdadigheidswinkel

Een winkel van een liefdadigheidsorganisatie, bijvoorbeeld een Kringloopwinkel of Derdewereldwinkel. Zie ook shop=second_hand.

Charity-14.svg
Cancer Research, Armagh, November 2009.JPG
shop second_hand node area Kringloopwinkel

Een winkel waar tweedehandsspullen verkocht worden. Zie ook shop=pawnbroker en shop=charity.

Second hand-14.svg
HK Sheung Wan 2nd hand market Tung Street 上環東街.JPG
shop variety_store node area Euroshop

Een winkel waar verschillende goedkope artikelen verkocht worden. de winkel kent eestal een of meer eenheidsprijzen voor grote groepen artikelen.

Variety store-14.svg
100-Emon.jpg

Health and beauty

shop beauty node area Schoonheidssalon

Hier onder vallen een Beautysalon, Nagelsalon maar geen Kapper (shop=hairdresser).

Beauty-14.svg
Hair and Beauty, Strabane, January 2010.JPG
shop chemist node area Drogist

Een winkel waar cosmetica, hygiene en schoonmaakproducten verkocht wordt. Voor een apotheek zie amenity=pharmacy.

Chemist-14.svg
Kelly Chemist, Omagh - geograph.org.uk - 103193.jpg
shop cosmetics node area Shop focused on selling cosmetics
Perfumery-14.svg
Cosmetics at Central Ladprao.JPG
shop drugstore - Deze tag wordt afgeraden. Gebruik shop=chemist (bij verkoop van voorschriftvrije geneesmiddelen, cosmetica, huishoudelijke poetsproducten, enz.) of amenity=pharmacy (bij verkoop van geneesmiddelen op voorschrift).
Shop-other-16.svg
shop erotic node area Sexshop

Een winkel waar erotische spullen verkocht worden.

Shop-other-16.svg
Sex shops (Paris)-01.jpg
shop hairdresser node area Kapper

Zie ook shop=beauty.

Hairdresser-16.svg
Belfast (187), October 2009.JPG
shop hairdresser_supply node area A shop, where you can buy hairdressing supplies.
Shop-other-16.svg
Zeeb GmbH Friseurbedarf Mannheim S1.jpg
shop hearing_aids node area Hoorwinkel

Een winkel waar gehoorapparaten verkocht worden.

Shop-other-16.svg
Shop audiologist.jpg
shop herbalist node area Shop focused on selling herbs, often for medical purposes. (See also: healthcare:speciality=herbalism and healthcare=alternative).
Shop-other-16.svg
Hong Kong Museum of Medical Sciences, The Herbalist Shop.jpg
shop massage