Pl:Road signs in Poland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Znaki ostrzegawcze

Znak Opis Tagi / uwagi
Znak A-1.svg
traffic_sign=PL:A-1
A-1: niebezpieczny zakręt w prawo hazard=turn_right
Znak A-2.svg
traffic_sign=PL:A-2
A-2: niebezpieczny zakręt w lewo hazard=turn_left
Znak A-3.svg
traffic_sign=PL:A-3
A-3: dwa niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo hazard=turns_first_right
Znak A-4.svg
traffic_sign=PL:A-4
A-4: dwa niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo hazard=turns_first_left
Znak A-5.svg
traffic_sign=PL:A-5
A-5: skrzyżowanie dróg hazard=crossing_equal
Znak A-6a.svg
traffic_sign=PL:A-6a
A-6a: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach hazard=crossing_minor
Znak A-6b.svg
traffic_sign=PL:A-6b
A-6b: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony hazard=crossing_minor_right
Znak A-6c.svg
traffic_sign=PL:A-6c
A-6c: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony hazard=crossing_minor_left
Znak A-6d.svg
traffic_sign=PL:A-6d
A-6d: wlot jednokierunkowej drogi podporządkowanej z prawej strony
Znak A-6e.svg
traffic_sign=PL:A-6e
A-6e: wlot jednokierunkowej drogi podporządkowanej z lewej strony
Znak A-7.svg
traffic_sign=PL:A-7
A-7: ustąp pierwszeństwa przejazdu highway=give_way
Znak A-8.svg
traffic_sign=PL:A-8
A-8: skrzyżowanie o ruchu okrężnym hazard=roundabout
Znak A-9.svg
traffic_sign=PL:A-9
A-9: przejazd kolejowy z zaporami railway=level_crossing
Znak A-10.svg
traffic_sign=PL:A-10
A-10: przejazd kolejowy bez zapór railway=level_crossing + level_crossing=uncontrolled
Znak A-11.svg
traffic_sign=PL:A-11
A-11: nierówna droga
Znak A-11a.svg
traffic_sign=PL:A-11a
A-11a: próg zwalniający traffic_calming=bump
Znak A-12a.svg
traffic_sign=PL:A-12a
A-12a: zwężenie jezdni dwustronne
Znak A-12b.svg
traffic_sign=PL:A-12b
A-12b: zwężenie jezdni prawostronne
Znak A-12c.svg
traffic_sign=PL:A-12c
A-12c: zwężenie jezdni lewostronne
Znak A-13.svg
traffic_sign=PL:A-13
A-13: ruchomy most
Znak A-14.svg
traffic_sign=PL:A-14
A-14: roboty na drodze
Znak A-15.svg
traffic_sign=PL:A-15
A-15: śliska jezdnia hazard=slippery_road
Znak A-16.svg
traffic_sign=PL:A-16
A-16: przejście dla pieszych hazard=pedestrians
Znak A-17.svg
traffic_sign=PL:A-17
A-17: dzieci hazard=children
Znak A-18a.svg
traffic_sign=PL:A-18a
A-18a: zwierzęta gospodarskie hazard=household_animals
Znak A-18b.svg
traffic_sign=PL:A-18b
A-18b: zwierzęta dzikie hazard=wild_animals
PL road sign A-19.svg
traffic_sign=PL:A-19
A-19: boczny wiatr hazard=side_wind
Znak A-20.svg
traffic_sign=PL:A-20
A-20: odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym oneway=no
Znak A-21.svg
traffic_sign=PL:A-21
A-21: tramwaj hazard=tram
Znak A-22.svg
traffic_sign=PL:A-22
A-22: niebezpieczny zjazd (jeśli zgodnie z kierunkiem drogi w OSM) incline=down lub incline=-xx% (z tabliczki T-9 pod znakiem)
Znak A-23.svg
traffic_sign=PL:A-23
A-23: stromy podjazd (jeśli zgodnie z kierunkiem drogi w OSM) incline=up lub incline=xx% (z tabliczki T-9 pod znakiem)
Znak A-24.svg
traffic_sign=PL:A-24
A-24: rowerzyści hazard=cyclists
Znak A-25.svg
traffic_sign=PL:A-25
A-25: spadające odłamki skalne hazard=falling_rocks
Znak A-26.svg
traffic_sign=PL:A-26
A-26: lotnisko hazard=airport
Znak A-27.svg
traffic_sign=PL:A-27
A-27: nabrzeże lub brzeg rzeki hazard=water_bank
Znak A-28.svg
traffic_sign=PL:A-28
A-28: sypka nawierzchnia hazard=loose_gravel
Znak A-29.svg
traffic_sign=PL:A-29
A-29: sygnały świetlne hazard=traffic_signals
Znak A-30.svg
traffic_sign=PL:A-30
A-30: inne niebezpieczeństwo
Znak A-31.svg
traffic_sign=PL:A-31
A-31: niebezpieczne pobocze hazard=roadside
Znak A-32.svg
traffic_sign=PL:A-32
A-32: oszronienie jezdni hazard=frost
Znak A-33.svg
traffic_sign=PL:A-33
A-33: zator drogowy hazard=traffic_jam
Znak A-34.svg
traffic_sign=PL:A-34
A-34: wypadek drogowy hazard=accident

Znaki zakazu

Znak Opis Tagi / uwagi
Znak B-1.svg
traffic_sign=PL:B-1
B-1: zakaz ruchu w obu kierunkach access=no + foot=yes
Znak B-2.svg
traffic_sign=PL:B-2
B-2: zakaz wjazdu wszelkich pojazdów
Znak B-3.svg
traffic_sign=PL:B-3
B-3: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem jednośladów motor_vehicle=no + motorcycle=yes + moped=yes + mofa=yes
Znak B-3a.svg
traffic_sign=PL:B-3a
B-3a: zakaz wjazdu autobusów bus=no
Znak B-4.svg
traffic_sign=PL:B-4
B-4: zakaz wjazdu motocykli motorcycle=no
Znak B-5.svg
traffic_sign=PL:B-5
B-5: zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej, niż 3,5 t maxweightrating:hgv=3.5 + agricultural=no + hgv=no + source:maxweightrating:hgv=PL:sign_B-5

Opcjonalnie jeśli jest tabliczka warunkowa note:maxweightrating:hgv=* + maxweightrating:hgv:conditional=*

maxgvweightrating:hgv=* ma też pewne użycie

Znak B-5 6ton.svg
traffic_sign=PL:B-5
B-5: zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej, niż X t maxweightrating:hgv=X + agricultural=no + source:maxweightrating:hgv=PL:sign_B-5

Opcjonalnie jeśli jest tabliczka warunkowa note:maxweightrating:hgv=* + maxweightrating:hgv:conditional=*

maxgvweightrating:hgv=* ma też pewne użycie

Znak B-6.svg
traffic_sign=PL:B-6
B-6: zakaz wjazdu ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych agricultural=no
Znak B-7.svg
traffic_sign=PL:B-7
B-7: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą trailer=no
Znak B-8.svg
traffic_sign=PL:B-8
B-8: zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych carriage=no
Znak B-9.svg
traffic_sign=PL:B-9
B-9: zakaz wjazdu rowerów bicycle=no
Znak B-10.svg
traffic_sign=PL:B-10
B-10: zakaz wjazdu motorowerów moped=no + mofa=no
Znak B-11.svg
traffic_sign=PL:B-11
B-11: zakaz wjazdu rowerów wielośladowych
Znak B-12.svg
traffic_sign=PL:B-12
B-12: zakaz wjazdu z wózkami ręcznymi
Znak B-13.svg
traffic_sign=PL:B-13
B-13: zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi hazmat:explosive=no
Znak B-13a.svg
traffic_sign=PL:B-13a
B-13a: zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi hazmat=no
Znak B-14.svg
traffic_sign=PL:B-14
B-14: zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę hazmat:water=no
Znak B-15.svg
traffic_sign=PL:B-15
B-15: zakaz wjazdu pojazdów szerszych, niż określono na znaku (tu: 2 m) maxwidth=2
Znak B-16.svg
traffic_sign=PL:B-16
B-16: zakaz wjazdu pojazdów wyższych, niż określono na znaku (tu: 3,5 m) maxheight=3.5
Znak B-17.svg
traffic_sign=PL:B-17
B-17: zakaz wjazdu pojazdów dłuższych, niż określono na znaku (tu: 6 m) maxlength=6
Znak B-18.svg
traffic_sign=PL:B-18
B-18: zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej większej niż określono na znaku (tu: 7 t) maxweight=X + source:maxweight=PL:sign_B-18

Opcjonalnie jeśli jest tabliczka warunkowa note:maxweight=* + maxweight:conditional=*

maxgcweight=* ma też pewne użycie

Znak B-19.svg
traffic_sign=PL:B-19
B-19: zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż określono na znaku (tu: 5 t) maxaxleload=5
Znak B-20.svg
traffic_sign=PL:B-20
B-20: bezwzględny nakaz zatrzymania się highway=stop
Znak B-21.svg
traffic_sign=PL:B-21
B-21: zakaz skrętu w lewo
Znak B-22.svg
traffic_sign=PL:B-22
B-22: zakaz skrętu w prawo
Znak B-23.svg
traffic_sign=PL:B-23
B-23: zakaz zawracania
Znak B-24.svg
traffic_sign=PL:B-24
B-24: koniec zakazu zawracania
Znak B-25.svg
traffic_sign=PL:B-25
B-25: zakaz wyprzedzania overtaking=no
Znak B-26.svg
traffic_sign=PL:B-26
B-26: zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe overtaking:hgv=no
Znak B-27.svg
traffic_sign=PL:B-27
B-27: koniec zakazu wyprzedzania
Znak B-28.svg
traffic_sign=PL:B-28
B-28: koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Znak B-29.svg
traffic_sign=PL:B-29
B-29: zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Znak B-30.svg
traffic_sign=PL:B-30
B-30: koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
Znak B-31.svg
traffic_sign=PL:B-31
B-31: pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka priority=forward lub priority=backward (w zależności od kierunku drogi w OSM)
Znak B-32.svg
traffic_sign=PL:B-32
B-32: stój - kontrola celna
Znak B-33.svg
traffic_sign=PL:B-33
B-33: ograniczenie prędkości (tu: 50 km/h) maxspeed=50 + source:maxspeed=sign
Znak B-34.svg
traffic_sign=PL:B-34
B-34: koniec ograniczenia prędkości (tu: 50 km/h)
Znak B-35.svg
traffic_sign=PL:B-35
B-35: zakaz postoju
Znak B-36.svg
traffic_sign=PL:B-36
B-36: zakaz zatrzymywania się
Znak B-37.svg
traffic_sign=PL:B-37
B-37: zakaz postoju w dni nieparzyste
Znak B-38.svg
traffic_sign=PL:B-28
B-38: zakaz postoju w dni parzyste
Znak B-39.svg
traffic_sign=PL:B-39
B-39: strefa ograniczonego postoju
Znak B-40.svg
traffic_sign=PL:B-40
B-40: koniec strefy ograniczonego postoju
Znak B-41.svg
traffic_sign=PL:B-41
B-41: zakaz ruchu pieszych foot=no
Znak B-42.svg
traffic_sign=PL:B-42
B-42: koniec zakazów
Znak B-43.svg
traffic_sign=PL:B-43
B-43: strefa ograniczonej prędkości (tu: 30 km/h) maxspeed=30 + source:maxspeed=PL:zone30
Znak B-44.svg
traffic_sign=PL:B-44
B-44: koniec strefy ograniczonej prędkości (tu: 30 km/h)

Znaki nakazu

Znak Opis Tagi / uwagi
PL road sign C-1.svg
traffic_sign=PL:C-1
C-1: nakaz skrętu w prawo przed znakiem
PL road sign C-2.svg
traffic_sign=PL:C-2
C-2: nakaz skrętu w prawo za znakiem
PL road sign C-3.svg
traffic_sign=PL:C-3
C-3: nakaz skrętu w lewo przed znakiem
PL road sign C-4.svg
traffic_sign=PL:C-4
C-4: nakaz skrętu w lewo za znakiem
PL road sign C-5.svg
traffic_sign=PL:C-5
C-5: nakaz jazdy na wprost
PL road sign C-6.svg
traffic_sign=PL:C-6
C-6: nakaz jazdy prosto lub skrętu w prawo
PL road sign C-7.svg
traffic_sign=PL:C-7
C-7: nakaz jazdy prosto lub skrętu w lewo
PL road sign C-8.svg
traffic_sign=PL:C-8
C-8: nakaz skrętu w lewo lub w prawo
PL road sign C-9.svg
traffic_sign=PL:C-9
C-9: nakaz jazdy z prawej strony znaku
PL road sign C-10.svg
traffic_sign=PL:C-10
C-10: nakaz jazdy z lewej strony znaku
PL road sign C-11.svg
traffic_sign=PL:C-11
C-11: nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
PL road sign C-12.svg
traffic_sign=PL:C-12
C-12: ruch okrężny junction=roundabout lub highway=mini_roundabout
PL road sign C-13.svg
traffic_sign=PL:C-13
C-13: droga dla rowerów highway=cycleway
PL road sign C-13a.svg
traffic_sign=PL:C-13a
C-13a: koniec drogi dla rowerów
PL road sign C-14-30.svg
traffic_sign=PL:C-14
C-14: nakaz utrzymywania prędkości minimalnej 30 km/h minspeed=30
PL road sign C-15-30.svg
traffic_sign=PL:C-15
C-15: koniec obowiązywania nakazu utrzymywania prędkości minimalnej
PL road sign C-16.svg
traffic_sign=PL:C-16
C-16: droga dla pieszych highway=pedestrian lub highway=footway
PL road sign C-16a.svg
traffic_sign=PL:C-16a
C-16a: koniec drogi dla pieszych
PL road sign C-17-2.svg
traffic_sign=PL:C-17
C-17: nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi
PL road sign C-18.svg
traffic_sign=PL:C-18
C-18: nakaz stosowania łańcuchów przeciwśniegowych
PL road sign C-19.svg
traffic_sign=PL:C-19
C-19: koniec nakazu stosowania łańcuchów przeciwśniegowych

Znaki informacyjne

Znak Opis Tagi / uwagi
Znak D-1.svg
traffic_sign=PL:D-1
D-1: droga z pierwszeństwem priority_road=designated
przeważnie występuje na highway=tertiary lub lepszych
Znak D-2.svg
traffic_sign=PL:D-2
D-2: koniec drogi z pierwszeństwem priority_road=end
Znak D-3.svg
traffic_sign=PL:D-3
D-3: droga jednokierunkowa oneway=yes (dawniej też oneway=-1) (w zależności od kierunku drogi w OSM)
Znak D-4a.svg
traffic_sign=PL:D-4a
D-4a: droga bez przejazdu
Znak D-4b.svg
traffic_sign=PL:D-4b
D-4b: wjazd na drogę bez przejazdu
Znak D-5.svg
traffic_sign=PL:D-5
D-5: pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi priority=forward lub priority=backward (w zależności od wektora kierunku drogi w OSM)
Znak D-6.svg
traffic_sign=PL:D-6
D-6: przejście dla pieszych highway=crossing
Znak D-6a.svg
traffic_sign=PL:D-6a
D-6a: przejazd dla rowerzystów węzeł z highway=crossing + bicycle=yes + opcjonalnie foot=no
Znak D-6b.svg
traffic_sign=PL:D-6b
D-6b: przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów węzeł z highway=crossing + bicycle=yes + opcjonalnie foot=yes
PL road sign D-7.svg
traffic_sign=PL:D-7
D-7: droga ekspresowa highway=trunk lub highway=trunk_link
Znak D-8.svg
traffic_sign=PL:D-8
D-8: koniec drogi ekspresowej
Znak D9.svg
traffic_sign=PL:D-9
D-9: autostrada highway=motorway lub highway=motorway_link
Znak D-10.svg
traffic_sign=PL:D-10
D-10: koniec autostrady
Znak D-11.svg
traffic_sign=PL:D-11
D-11: początek pasa ruchu dla autobusów lanes:bus=1 + (lanes:bus:forward=1 lub lanes:bus:backward=1) (w zależności od kierunku drogi w OSM)
Znak D-12.svg
traffic_sign=PL:D-12
D-12: pas ruchu dla autobusów lanes:bus=1 + (lanes:bus:forward=1 lub lanes:bus:backward=1) (w zależności od kierunku drogi w OSM)
Znak D-13.svg
traffic_sign=PL:D-13
D-13: początek pasa ruchu powolnego minspeed:lanes=30|
Znak D-14.svg
traffic_sign=PL:D-14
D-14: koniec pasa ruchu powolnego
Znak D-15.svg
traffic_sign=PL:D-15
D-15: przystanek autobusowy highway=bus_stop + public_transport=platform + bus=yes
Znak D-16.svg
traffic_sign=PL:D-16
D-16: przystanek trolejbusowy public_platform=stop_position + trolleybus=yes
Znak D-17.svg
traffic_sign=PL:D-17
D-17: przystanek tramwajowy railway=tram_stop + public_transport=stop_position + tram=yes
Znak D-18.svg
traffic_sign=PL:D-18
D-18: parking amenity=parking
Znak D-18a.svg
traffic_sign=PL:D-18a
D-18a: parking - miejsce zastrzeżone amenity=parking_space + access=private
Znak D-18b.svg
traffic_sign=PL:D-18b
D-18b: parking zadaszony amenity=parking
Znak D-19.svg
traffic_sign=PL:D-19
D-19: postój taksówek amenity=taxi
Znak D-20.svg
traffic_sign=PL:D-20
D-20: koniec postoju taksówek
Znak D-21.svg
traffic_sign=PL:D-21
D-21: szpital amenity=hospital
Znak D-21a.svg
traffic_sign=PL:D-21a
D-21a: policja amenity=police
Znak D-22.svg
traffic_sign=PL:D-22
D-22: punkt opatrunkowy
Znak D-23.svg
traffic_sign=PL:D-23
D-23: stacja paliwowa amenity=fuel
Znak D-23a.svg
traffic_sign=PL:D-23a
D-23a: stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów amenity=fuel + fuel:lpg=yes
Znak D-24.svg
traffic_sign=PL:D-24
D-24: telefon amenity=telephone
Znak D-25.svg
traffic_sign=PL:D-25
D-25: poczta amenity=post_office
Znak D-26.svg
traffic_sign=PL:D-26
D-26: warsztat samochodowy shop=car_repair
Znak D-26a.svg
traffic_sign=PL:D-26a
D-26a: warsztat wulkanizacyjny shop=tyres
Znak D-26b.svg
traffic_sign=PL:D-26b
D-26b: myjnia amenity=car_wash
Znak D-26c.svg
traffic_sign=PL:D-26c
D-26c: toaleta publiczna amenity=toilets
Znak D-26d.svg
traffic_sign=PL:D-26d
D-26d: natrysk amenity=shower
Znak D-27.svg
traffic_sign=PL:D-27
D-27: bufet lub kawiarnia amenity=cafe lub amenity=fast_food
Znak D-28.svg
traffic_sign=PL:D-28
D-28: restauracja amenity=restaurant
Znak D-29.svg
traffic_sign=PL:D-29
D-29: hotel (motel) tourism=hotel lub tourism=motel
Znak D-30.svg
traffic_sign=PL:D-30
D-30: obozowisko (kemping) tourism=camp_site
Znak D-31.svg
traffic_sign=PL:D-31
D-31: obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep tourism=camp_site + caravans=yes + power_supply=yes
Znak D-32.svg
traffic_sign=PL:D-32
D-32: pole biwakowe tourism=picnic_site
Znak D-33.svg
traffic_sign=PL:D-33
D-33: schronisko młodzieżowe tourism=hostel
Znak D-34.svg
traffic_sign=PL:D-34
D-34: punkt informacji turystycznej tourism=information
Znak D-34a.svg
traffic_sign=PL:D-34a
D-34a: informacja radiowa o ruchu drogowym
Znak D-35.svg
traffic_sign=PL:D-35
D-35: przejście podziemne dla pieszych highway=footway + tunnel=yes + (przeważnie) layer=-1
Znak D-35a.svg
traffic_sign=PL:D-35a
D-35a: schody ruchome w dół highway=steps + conveying=forward + incline=down (dla schodów zgodnie z kierunkiem drogi w OSM)
Znak D-36.svg
traffic_sign=PL:D-36
D-36: przejście nadziemne dla pieszych highway=footway + bridge=yes + (przeważnie) layer=1
Znak D-36a.svg
traffic_sign=PL:D-36a
D-36a: schody ruchome w górę highway=steps + conveying=forward + incline=up (dla schodów zgodnie z kierunkiem drogi w OSM)
Znak D-37.svg
traffic_sign=PL:D-37
D-37: tunel tunnel=yes + (przeważnie) layer=-1
Znak D-38.svg
traffic_sign=PL:D-38
D-38: koniec tunelu
Znak D-39. Ograniczenia prędkości w Polsce od 2011.svg
traffic_sign=PL:D-39
D-39: dopuszczalne prędkości występuje na granicy państwowej
Znak D-39a.svg
traffic_sign=PL:D-39a
D-39a: opłaty drogowe występuje na granicy państwowej
PL road sign D-40.svg
traffic_sign=PL:D-40
D-40: strefa zamieszkania highway=living_street + maxspeed=20 + source:maxspeed=PL:living_street
Znak D-41.svg
traffic_sign=PL:D-41
D-41: koniec strefy zamieszkania
Znak D-42.svg
traffic_sign=PL:D-42
D-42: obszar zabudowany maxspeed=50 + source:maxspeed=PL:urban
Znak D-43.svg
traffic_sign=PL:D-43
D-43: koniec obszaru zabudowanego
Znak D-44.svg
traffic_sign=PL:D-44
D-44: strefa parkowania zone=parking
Znak D-45.svg
traffic_sign=PL:D-45
D-45: koniec strefy parkowania zone=parking
Znak D-46.svg
traffic_sign=PL:D-46
D-46: droga wewnętrzna
Znak D-47.svg
traffic_sign=PL:D-47
D-47: koniec drogi wewnętrznej
Znak D-48.svg
traffic_sign=PL:D-48
D-48: zmiana pierwszeństwa
Znak D-49.svg
traffic_sign=PL:D-49
D-49: pobór opłat barrier=toll_booth
Znak D-50.svg
traffic_sign=PL:D-50
D-50: zatoka highway=emergency_bay
Znak D-51.svg
traffic_sign=PL:D-51
D-51: automatyczna kontrola prędkości highway=speed_camera
Znak D-52.svg
traffic_sign=PL:D-52
D-52: strefa ruchu
Znak D-53.svg
traffic_sign=PL:D-53
D-53: koniec strefy ruchu
traffic_sign=PL:D-54 D-54: strefa czystego transportu
traffic_sign=PL:D-55 D-55: koniec strefy czystego transportu

Zobacz też