Pl:UMP2OSM

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Treść tej strony jest mocno nieaktualna. Regulamin użytkownika OpenStreetMap aktualnie wyklucza wykorzystanie informacji z map UMP z powodów licencyjnych, prosimy ich nie używać w OpenStreetMap!


Ta strona opisuje jak używać skryptu UMP2OSM, do importowania danych z projektu http://ump.waw.pl/ do OSM. Są to mapy Polski na licencji CC-By-SA.

Przewodnik

 1. Wejdź na http://www.openstreetmap.pl/ump/ i znajdź obszar, który chcesz zaimportować (mniej kompletne ekstrakty z UMP dostępne też na http://www.cd-sulewski.de/osmfiles/).
 2. Dodaj nazwę pliku i swój login do listy importów na stronie UMP2OSM Importing
 3. Ściągnij wybrany plik.
 4. Otwórz go w JOSM (NIE IMPORTUJ GO DO OSM BEZ SPRAWDZENIA!!!)
 5. Ściągnij importowany obszar jako nową warstwę (zaznaczając download as new layer)
 6. Zapisz tę warstwę do nowego pliku i zrób dwie kopie zapasowe ;)
 7. Usuń z warstwy UMP wszystkie ulice, które już są w OSM - Nigdy nie usuwaj istniejących danych z OSM (jeśli jesteś pewien że dany obiekt jest dokładniej wyrysowany w UMP to zrób wyjątek)
 8. Nadaj ulicom z UMP prawidłowe nazwy i atrybuty ( UWAGI PONIŻEJ )
 9. Usuń z UMP miejscowości już istniejące w OSM. Miejscowości w UMP mają ogromną ilość literówek, należy je poprawić.
 10. Połącz warstwy.
 11. Połącz nowe drogi ze starymi (początek jednej i koniec drugiej powinny być w jednym punkcie).
 12. Sprawdź całość.
 13. Sprawdź jeszcze raz ;)
 14. Załaduj całość do OSM.
 15. Sprawdź jak wyszło.
 16. Przenieś nazwę pliku i swój login do listy ukończonych importów na UMP2OSM Importing


Uwagi odnośnie importu

 • Nazwy ulic powinny składać się z wszystkich członów, np. Adama Mickiewicza, a nie Mickiewicza. Niektóre z nich zaczynają się spacją, którą wypada usunąć. Rozwinąć skróty.
 • W UMP nie ma rozróżnienia na klasy track i unclassified - należy koniecznie ręcznie popoprawiać klasy dróg. Tak samo z living_street i service. Klasa track zwykle musi zostać zamieniona na pedestrian albo footway (zaleznie od tego czy jest ulicą czy nie), a unclassified na highway=residential + surface=unpaved lub highway=track.
 • Relacje nakazu skrętu muszą mieć poprawione typy bo w UMP wszystkie relacje oznakowane są jako zakazy (zarówno nakazy jak i zakazy).
 • Linie kolejowe w UMP zwykle mają nie połączone końce, należy je połączyć.
 • Podobnie rzeki, należy też odwracać je tak zeby wskazywały kierunek ruchu wody -- w UMP mają praktycznie przypadkowe kierunki.
 • Atrybuty debug i UMP_level nie są potrzebne, możesz je usunąć. Naciskając CTRL+A możesz dokonać tego od razu dla wszystkich ulic.
 • Jeśli ulica jest jednokierunkowa powinna posiadać tag oneway=yes, jeśli są wrysowane osobne dwie nitki w każdą stronę, obie powinny posiadać ten znacznik.
 • Do każdego ronda należy dodać tag junction=roundabout, a także ustawić odpowiednio tag highway.
 • Zwróć uwagę, czy na drogach które już były w OSM nie było jakiś relacji, lub dodatkowych tagów. Jeśli były zadbaj, aby w danych, którymi je zastąpisz również się znalazły.