Poznań/System informacji miejskiej

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

UWAGA: artykuł to wstępny szkic, niektóre zapisy zostaną zmienione lub uszczegółowione.

Strona powstaje jako dokumentacja sposobu mapowania jednostek SIM w Poznaniu, w celu upowszechnienia ich wprowadzania i wykorzystania.

System Informacji Miejskiej (SIM) system oznakowania miasta. Zarządcą elementów SIM jest Zarząd Dróg Miejskich i inni. Nowy wzór SIM: http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-informacji-miejskiej,p,3842,39651.html.

Niniejsza strona poświęcona jest głównie jednostkom obszarowym SIM. Poniżej opisano powód wprowadzania ich na mapę oraz wytłumaczono sposób mapowania.

Słowniczek

Jednostki obszarowe SIM-obszary wprowadzone przez SIM, rysowane jako granice z admin_level=10. Funkcjonują wyłącznie w Systemie informacji miejskiej

Jednostki pomocnicze (osiedla)-osiedla administracyjne, stanowiące samorząd lokalny. Posiadają zarząd i radę, dysponują budżetem, wykonują pewne zadania miasta. osiedla

Osiedla mieszkaniowe-obszary zabudowane (zazwyczaj) blokami, na mapie SIM oznaczone przeywanymi granicami. Zazwyczaj Funkcjonują w systemie adresowym, budynki znajdują się pod adresem np. Osiedle Zwycięstwa 15. W OSM docelowo oznaczane zgodnie z jednostami obszarowymi z tagiem admin_level=11 oraz place quarter.

Czym są jednostki obszarowe SIM?

Jednostki obszarowe SIM to nieurzędowy (tj. nieujęty przez MSW w wykazie miejscowości i ich części) sposób podziału miasta. Ich zadaniem jest pomoc w lokalizacji adresu. Nazwy jednostek obszarowych SIM znajdują się m. in. na tablicach z nazwami ulic (niedługo dodam zdjęcia), tablicach z adresami, gablotach z mapami.

Warto podkreślić, że nie są one tożsame jednostkom pomocniczym miasta (osiedla), choć mogą mieć takie same lub zbliżone nazwy.

Mapa jednostek obszarowych (wyłącznie pomocniczo):

Lista jednostek:

Dlaczego potrzebne są one na mapie?

Obecnie w mieście znajduje się dużo (często pochodzących z importów) punktów place=neighbourhood. Takie punkty rozsypują swoją nazwę na adresy w bliżej nieokreślonej okolicy, często błędnie. Dużo lepiej w tej roli sprawdzają się obszary (relacje), ponieważ "sieją" swoją nazwą tylko na adresy wewnątrz. Jednocześnie SIM jest jedynym, kompletnym w skali miasta, opracowaniem które wyznacza granice między tymi punktami.

Jak rysować jednostki obszarowe?

Jednostkę obszarową rysujemy jako relację której członkami (z rolą outer) są granice obszaru (ulice, rzeki, brzegi jezior, lub istniejące granice wykorzystywane przez relacje wyższego stopnia) oraz punkt z nazwą (place=suburb, jeśli punkt o danej nazwie ma inny tag np. neighbourhood, należy go zmienić) z rolą label. Taka relacja powinna przyjąć następujące tagi:

  • admin_level=10 (ewentualnie 11, dla jednostek niższego stopnia zazwyczaj osiedli mieszkaniowych)
  • boundary=administrative
  • name=* (tu wpisać faktyczną nazwę)
  • note=granica wg Systemu Informacji Miejskiej
  • place=suburb (uwaga, dla mniejszych jednostek oraz jednostek admin_level=11 zastosowano wartość quarter)
  • source=System Informacji Miejskiej
  • type=boundary

Punkt z rolą label należy otagować:

  • name=* (koniecznie identyczne z name w relacji)
  • place=suburb (uwaga dotycząca quarter jak wyżej, koniecznie ta sama wartość)
  • wikipedia= (opcjonalnie, jeśli istnieje)
  • wikidata= (opcjonalnie, wskazane jeśli wypełniono wikipedia)
  • inne istniejące np. source, teryt

Przykład relacji: https://www.openstreetmap.org/relation/9588541

Czego nie robić?

Nie należy zmieniać granic oznaczonych admin_level=9, opisują one wspomniane granice jednostek pomocniczych (osiedli). Są one formalnym podziałem miasta, mają radę, zarząd oraz dysponują budżetem.