Sandbox Jemily1 sala 4

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = motorway
A4-passante di mestre dd.png
Description
Vías de alta capacidad diseñadas para llevar tráfico motorizado rápido. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Group: Viales
Used on these elements
should not be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations
Implies
Useful combination
Status: de facto

Wikidata

Descripció

Véase Autopista on Wikipedia i Autovia on Wikipedia

Una autopista és una via més gran que té l'accés restringit des de les propietats adjacents, dissenyada per a vehicles de motor, normalment equipada amb un mínim de dos o més carrils. Normalment tenen dues calçades separades, el que implica una separació física (per mitjà d'una barrera, o una porció de terreny) entre els dos sentits de la via.

És equivalent a les freeway, Autobahn, etc.

El seu límit de velocitat depèn del tram, encara que a Espanya, com a límit superior, està establert 120 km/h. Les autopistes que discorren per sòl urbà habitualment tenen el seu límit reduït a 80 km/h.

Les autopistes que no reuneixen tots els requisits normalment s'etiqueten com a autovies, o bé com highway=trunk.

Com cartografiarr

Map dual carriageway.png

Per cartografiar una autopista simple pots simplement dibuixar una línia. Tria totes les vies que pertanyin a l'autopista i etiqueta-les amb highway=motorway. Assegura't que els punts de la via segueixen el mateix sentit del trànsit.

Nota: si bé una autopista tècnicament implica oneway=yes, molts editors i renderitzadors estàndard no manegen això correctament. Per això, és comú veure autopistes etiquetades com oneway=yes, etiqueta que no s'ha d'eliminar.

Assegura't de col·locar els nodes per a cada direcció junts, això proporciona un resultat molt millor quan es renderitza el mapa, a més de servir com a indicació visual que ambdues vies pertanyen a la mateixa autopista.

Més informació sobre el cartografiat d'autopistes a Espanya a WikiProject Spain/Autopista y a Normalització.

Etiquetatge

Tagging scheme for highway=motorway
Etiqueta Descripció Exemple
name=* Nom de l'autopista. Autopista de la Mediterrània
ref=* Referència. AP-7
oneway=yes Vegeu secció #How to map
lanes=* Nombre de carrils. 3
maxspeed=* Velocitat màxima permesa (en km/h). 120
minspeed=* Velocitat mínima que un vehicle ha de mantenir per a permetre-se-li usar l'autopista (en km/h). 60
destination=* Nom de la ciutat per a la direcció de l'autopista. Normalment és la ciutat escrita als senyals presents al tram d'autopista. València

Exemples

Renderitzat

Mapnik OpenCycleMap

Loading map...

Loading map...

Notes

  • Les autopistes hauran d'agregar-se a una relació que contingui totes les vies pertanyents a una mateixa autopista, vegeu Relation.

Equivalència internacional

Country Roadsign Description More
Austràlia Motorways, freeways, and freeway-like roads.
Divided roads with 2 or 3 lanes in each direction, limited access via interchanges, no traffic lights. Generally 100 or 110 km/h speed limit. For example: Hume Freeway.
Australian Roads Tagging
Austria Autobahn
Belarus автомагистраль (avtomagistral')
Bélgica nl:autosnelweg fr:autoroute d:autobahn maxspeed=120 km/u
Brasil Auto-estrada
Czech Republic Dálnice Dálnice WikiProject Czechia/roads tagging
Dinamarca Motorvej Motorvej Danish Map Features]
Dominican Republic Autopista
Francia autoroute (A) Fr:Map Features
Italia Autostrada, compresi i raccordi autostradali come le tangenziali di Milano e il Grande Raccordo Anulare di Roma. It:Italian Roads Tagging
Alemania Autobahn WikiProject Germany/Autobahn
Hong Kong Hong Kong road sign (Expressway Begins).svg Designated expressways and other public roads with expressway-like rules. Zh-hant:Hong Kong tagging
Hungría Autópálya
Korea Korean Highway 3.svg Divided, grade-separated highway with 2 or more lanes in each direction designated by a red and blue shield (toll roads). Also, some National Routes (blue oval) which have been upgraded to Motorway status (toll-free). Ko:Map Features
Korea_Motorways
Netherlands Autosnelweg Kaarteigenschappen
Norway No sign-MotorwayStart Duel-502.pngNo sign-MotorwayStart Singel-503.png Motorvei & Motortrafikkveg
Poland Autostrada WikiProject Poland/Klasyfikacja dróg
Portugal Auto-estrada
Rumanía 5.1 (Road sign).gif Autostradă
Russia 5.1 (Road sign).gif автомагистраль (avtomagistral'), которая уже имеет статус trunk. RU:Map_Features:highway
Spain Autopista/Autovía WikiProject Spain/Autopista Normalización
Sweden Motorväg Sv:Map_Features#Vägar
Switzerland Autobahn / autoroute
UK motorway
US A freeway, turnpike, or interstate
Grade-separated highway, normally divided with 2 or more lanes in each direction. Access by ramps only. This includes all Interstate Highways (with a couple of rare exceptions) and some US and state highways (or portions thereof).
Venezuela Se califica como autopista a una vía rápida que cumpla con las características de:

1. Tener un separador físico en el medio, ya sea un muro de concreto o una gran extensión de tierra, que divida las dos calzadas de flujo.

2. La misma debe ser accedida exclusivamente a través de un distribuidor vial y no contener cruces ni semáforos a lo largo de su travesía.

Si la vía rápida no cumple con ambas características, se le debe clasificar como una Principal (trunk)
Ejemplos de autopistas pueden ser la Regional del Centro de Caracas a Valencia o la José Antonio Páez de San Carlos (Portuguesa) a Barinas.

Véase también

  • highway=motorway_link - Las vías que enlazan con y desde una autopista.
  • highway=motorway_junction - Indica una incorporación o una salida. Habrá que añadirle una referencia, normalmente indicada en los carteles de la autopista, que identifica de manera única dicha salida.