Sigtuna kommun

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Övergripande information

VTE
Sigtuna, Sweden
Wikidata

latitud: 59.6167, longitud: 17.8289
Bläddra i kartor över Sigtuna 59°37′00.12″ N, 17°49′44.04″ E
Redigera karta
Externa länkar:
Använd den här mallen för din stad

Sigtuna is a municipality in Sweden at latitude 59°37′00.12″ North, longitude 17°49′44.04″ East.Hjälp översätta det till svenska!

Loading map...

Status för Sigtuna kommun

Denna tabell är ett litet experiment för att se hur man på ett bra sätt dels kan dela in kartritandet i olika delprojekt och dels följa upp dessa i en kommun.

Projekt Bilkarta Turistkarta Järnväg
Område Europa-, riks- & länsvägar Övriga bilvägar Vägpunkter Markområden Gränser Vatten Platser Byggnader Järnvägar Järnvägsstationer Anmärkning
Märsta tätort
inkl Valsta
4. Komplett täckning 3. Bra täckning 2. Hyfsad täckning 2. Hyfsad täckning 3. Bra täckning 1. Dålig täckning 1. Dålig täckning 4. Komplett täckning 3. Bra täckning
Sigtuna stad
inkl Munkholmen/Til
3. Bra täckning 3. Bra täckning 2. Hyfsad täckning 3. Bra täckning 2. Hyfsad täckning 1. Dålig täckning 4. Komplett täckning
Rosersberg tätort 3. Bra täckning 3. Bra täckning 2. Hyfsad täckning 2. Hyfsad täckning 2. Hyfsad täckning 1. Dålig täckning 4. Komplett täckning
Arlandastad
inkl Brista industriområde
3. Bra täckning 3. Bra täckning 2. Hyfsad täckning 2. Hyfsad täckning 2. Hyfsad täckning 2. Hyfsad täckning 4. Komplett täckning
Arlanda flygplats 4. Komplett täckning 4. Komplett täckning 2. Hyfsad täckning 3. Bra täckning 2. Hyfsad täckning 3. Bra täckning 4. Komplett täckning

4. Komplett täckning

Övriga kommunen


Statusförklaring

Det finns sex nivåer på hur bra täckningen av ett område är, från okänd till verifierad. Nivåerna beskriver på ett ungefär vilken täckning en viss kategori av kartdata har, d.v.s hur mycket som är kartlagt. Här är förklaringen av dem:

Nivå Symbol Text Förklaring Anmärkning
- Okänd Ingen har kontrollerat kartläggningen av området ännu.
0 0. Ingen/okänd Ingen Ingenting är kartlagt eller så är det bara obetydligt kartlagt.
1 1. Dålig Dålig En liten del är kartlagt, men det mesta saknas. Normalt inte användbart utom möjligen enstaka, begränsade områden.
2 2. Hyfsad Hyfsad Ganska mycket kartlagt, men en hel del saknas ännu. Kan vara användbart, men var uppmärksam på varierande täckning.
3 3. Bra Bra Det mesta är kartlagt, men en del kan ännu saknas. Datat är användbart, men enstaka områden kan ha sämre eller obefintlig kartläggning.
4 4. Komplett Komplett Allt ska vara kartlagt. Med reservation för att fel kan förekomma och felaktigt underlag (t.ex gamla satellitbilder) kan ha använts. Normal är kartdatat fullt användbart, bara inte verifierat. Ange datum & namn / signatur när datat anses komplett!
9 9. Verifierad Verifierad Allt är kartlagt och kontrollerat. Kartritaren har antingen dubbelkollat själv (inte ritat från minnet) eller så har en oberoende person kontrollerat datat. Ange datum & namn / signatur när datat har verifierats!

Statusförklaring:

- = Okänd 0. Ingen/okänd täckning = 0. Ingen 1. Dålig täckning = 1. Dålig 2. Hyfsad täckning = 2. Hyfsad 3. Bra täckning = 3. Bra 4. Komplett täckning = 4. Komplett 9. Verifierad täckning = 9. Verifierad

Mallar som används är: Template:StatP (stående status) och Template:StatL (liggande status)