Tagwatch/Descriptions/nl

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
 • highway = motorway: Een autosnelweg, gewoonlijk met 2 of meer banen en een vluchtstrook (meestal 120 km/h) aangeduid met een G1 verkeersbord. Staat gelijk aan een Freeway, Autobahn etc..
 • highway = motorway_link: De op- en afritten die autosnelwegen onderling en mogelijk met andere typen wegen verbinden. Normaal gesproken gelden hiervoor dezelfde restricties als voor de autosnelweg.
 • highway = trunk: Een autoweg, gewoonlijk met gescheiden rijbanen zonder vluchtstrook meestal 100 km/h) aangeduid met een G3 verkeersbord.
 • highway = trunk_link: De op- en afritten naar een autoweg.
 • highway = primary: Belangrijke provinciale wegen aangeduid met N-nummer niet groter dan 400 en belangrijke wegen die een stad doorkruisen met S... nummering
 • highway = primary_link: De op- en afritten naar een primary road.
 • highway = secondary: Minder belangrijke provinciale wegen aangeduid met N-nummer groter dan 400 en wegen binnen een stad die vaak wijken scheiden. Soms gescheiden banen.
 • highway = tertiary: Grotere wegen buiten de bebouwde kom en doorvoerwegen binnen de bebouwde kom, geen N-wegen. Tweebaans wegen tussen dorpen zonder direct voor doorgaand verkeer geschikt te zijn, met of zonder middenstreep. Twee auto's kunnen elkaar moeiteloos passeren. Doorgaande wegen binnen wijken; denk aan de 50km weg door een 30km woongebied, beter geschikt voor bestemmingsverkeer dan de meeste 'residential' wegen.
 • highway = unclassified: Geen administratieve classificatie. De niet geclassificeerde wegen vormen typisch de laagste vorm van het onderling verbonden netwerk. Enkelbaans wegen voor het ontsluiten van buitengebied. Auto's moeten de berm in om elkaar te laten passeren.
 • highway = unsurfaced: onverhard
 • highway = track: Bijvoorbeeld onverharde wegen in landbouwgebieden of grindpaden in het bos.
 • highway = residential: Wegen binnen de bebouwde kom. Wegen binnen woonwijken, maar geen doorgaande weken binnen wijken (tertiary).
 • highway = service: Toegangswegen naar parkeerplaatsen, stadions, grote bedrijvenparken etc die niet een normale weg zijn.
 • highway = bridleway: Ruiterpad.
 • highway = cycleway: Fietspad.
 • highway = footway: Voetpad.
 • highway = pedestrian: Voetgangerszone.
 • highway = steps: Trap op een wandelpad
 • highway = mini_roundabout: Mini rotonde, aangegeven door lijnen op het wegdek.
 • highway = stop: een stop bord.
 • highway = traffic_signals: Verkeerslichten.
 • highway = crossing: Oversteekplaats zoals een zebrapad.
 • highway = gate: doorgang door een poort
 • highway = cattle_grid: Veerooster: een rooster in het wegdek dat verhindert dat hoefdieren een gebied verlaten, maar toelaat dat voertuigen het gebied kunnen binnengaan en verlaten.
 • highway = toll_booth: Tolhuisje: hier wordt de geldelijke bijdrage voor het gebruik van een (bepaalde) weg geïnd.
 • highway = incline: Een steile helling, u kunt traag rijdende vrachtwagens tegenkomen
 • highway = incline_steep: nog steilere helling
 • highway = viaduct: Een hoge en/of lange brug
 • highway = services: Toegangsweg voor diensten
 • highway = ford: Plek waar een weg een water kruist en voertuigen door het water moeten om de kruising over te steken.
 • highway = bus_stop: Bushalte.
 • junction = roundabout: Rotonde
 • cycleway = lane: Een fietspad dat bij een weg hoort
 • cycleway = track: Een fietspad dat niet bij een weg hoort
 • cycleway = opposite: Toegestaan om in twee richtingen te fietsen (eenrichtingsstraat behalve voor fietsen)
 • waterway = river: Rivier.
 • waterway = canal: Kanaal.
 • waterway = stream: Sloot.
 • waterway = drain: Een kunstmatige waterweg voor afvoer van regenwater of (industrieel) afvalwater.
 • waterway = dock: van sluizen voorziene inrichting voor beladen, ontladen, bouwen of repareren van schepen.
 • waterway = lock_gate: Een sluisdeur.
 • waterway = turning_point: Keerpunt.
 • waterway = aqueduct: Een brug die een kanaal bevat.
 • waterway = boatyard: Scheepswerf, een gebied voor bouwen en repareren van vaartuigen buiten het water.
 • waterway = waste_disposal: Afvalwaterkanaal
 • waterway = mooring: Aanlegplaats.
 • waterway = weir: Stuw - een barriere in een rivier om water te bufferen of af te leiden. Het water kan over de bovenkant van de stuw vloeien.
 • railway = station: Treinstation.
 • railway = halt: Halte, een klein station zonder officiële perrons.
 • railway = viaduct: Een hoge en/of lange brug met pijlers
 • railway = crossing: Voetgangerskruising.
 • railway = level_crossing: Overweg (spoor/weg kruising).
 • railway = rail: Spoorweg voor reizigers- en/of goederenvervoer in de voor dat land normale spoorbreedte (Nederland: 1435 mm)
 • railway = tram: Tramlijn, kan de weg delen met ander verkeer.
 • railway = light_rail: Light-rail treinen, metro's.
 • railway = subway: Een ondergrondse trein, beter bekend als een Metro.
 • railway = preserved: Touristische of historische spoorweg.
 • railway = disused: Niet meer gebruikt spoor waar wel nog spoor aanwezig is.
 • railway = abandoned: Het baanlichaam van een voormalige spoorweg waar het spoor verwijderd is. Niet gebruiken als het object nu voor een ander doeleinde (b.v. fietspad) gebruikt wordt.
 • railway = narrow_gauge: Smalspoor voor reizigers en/of goederenvervoer.
 • aeroway = aerodrome: Vliegveld
 • aeroway = terminal: Terminal
 • aeroway = helipad: Helikopterplatform.
 • aeroway = runway: Landingsbaan, een strook grond wat vrijgehouen is voor start en landing van vliegtuigen.
 • aeroway = taxiway: Taxibaan
 • aeroway = apron: Parkeergebieden voor vliegtuigen.
 • power = tower: hoogspanningsmast
 • power = line: electriciteitskabel/hoogspanningskabels
 • man_made = works: bouwplaats
 • man_made = beacon: baken
 • man_made = survey_point: uitkijkpunt
 • man_made = power_wind: windturbine
 • man_made = power_hydro: waterkrachts centrale
 • man_made = power_fossil: fossiele elektriciteitscentrale
 • man_made = power_nuclear: nucleaire elektriciteitscentrale
 • man_made = tower: Toren.
 • man_made = water_tower: Watertoren
 • man_made = gasometer: gas opslag
 • man_made = lighthouse: vuurtoren
 • man_made = windmill: windmolen
 • man_made = pier: pier
 • leisure = stadium: Een redelijk formaat stadion met tribunes
 • leisure = marina: (Jacht)haven, waar bijvorbeeld plezierjachten en motorboten worden afgemeerd
 • leisure = track: Bijvoorbeeld renbaan, fietsbaan, hondenrenbaan, paardenbaan etc.
 • leisure = pitch: Een veld om op te sporten. Bijvoorbeeld voetbal, cricket, basketbal, tennis etc.
 • leisure = water_park: Waterpark, bijvoorbeeld een kunstmatig meer om in te varen/zwemmen/waterskieen.
 • amenity = pub: Cafe en/of herberg
 • amenity = parking: Parkeerplaats
 • amenity = bicycle_parking: Fietsenstalling
 • amenity = fuel: Tankstation
 • amenity = telephone: Telefooncel
 • amenity = toilets: Toiletten / WC's
 • amenity = recycling: recycling inzamelpunt (lege flessen, karton...)
 • amenity = grave_yard: begraafplaats
 • amenity = post_office: postkantoor
 • amenity = post_box: postbus
 • amenity = school: school en speelplaats
 • amenity = university: een universiteits campus of gebouwen
 • amenity = college: een College campus of gebouwen
 • amenity = pharmacy: Apotheek
 • amenity = library: Bibliotheek
 • amenity = bus_station: Bus Station
 • amenity = theatre: een theater
 • amenity = cinema: een cinema/bioscoop
 • amenity = arts_centre: kunst galerie
 • amenity = courthouse: gerechtsgebouw
 • amenity = prison: gevangenis
 • amenity = bank: bank
 • amenity = atm: pinautomaat
 • shop = bakery: Bakker
 • shop = butcher: Slager