Tagwatch/Interface/Pl

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
 • headertitle = OpenStreetMap Tagwatch dla %s
 • headertext = Informacje oparto na wycinku %s z %s.
 • interlang = W innych językach
 • upmain = Powróć do strony głównej
 • uptag = Powróć do przeglądu kluczy
 • upkeylist = Powróć do listy kluczy
 • upover = Powróć do listy państw
 • uprelations = Powróć do listy relacji
 • credits = Wygenerowano przy pomocy %s
 • key = Klucz
 • tag = Znacznik
 • node = Węzeł
 • value = Wartość
 • relation = Relacja
 • member = Członek
 • role = Rola
 • type = Typ
 • elements = Element
 • group = Grupa
 • desc = Opis
 • trans = Tłumaczenie
 • wikidesc = Opis na wiki
 • usage = Sposób użycia
 • details = Szczegóły
 • statistics = Statystyki
 • mflist = Lista "Map Feature"
 • mflisttext1 = Strona ta przedstawia %s różnych kluczy, które zostały odnalezione w OSMWiki. Są one zgrupowane zgodnie ze stronami kluczy lub zgodnie z szablonem cech map.
 • mflisttext3 = %s brak dokumentacji na wiki (%s są wykorzystywane w tym fragmencie)
 • mflisttext4 = %s brak tłumaczenia (%s są wykorzystywane w tym fragmencie)
 • watchlist = Obserwowane
 • watchlisttext1 = Ta strona zawiera listę wszystkich %s Keys które są wymienione w liście obserwowanych "Tagwatch". Więcej kluczy może być dodanych na odpowiednich stronach Wiki.
 • indextags = Przegląd użytkowania kluczy.
 • allkeys = This site lists all %s different Keys with some example Tags, which are used in the %s excerpt.
 • examplevalues = Przykładowe znaczniki
 • tabletaginfo = Tag informations from the Wiki
 • wikidiscussion = Discusja %s na OSMWiki
 • generalstats = Ogólne statystyki
 • diffvalues = Różne wartości
 • usedintotal = Używane w sumie
 • usedonnodes = Używane dla węzłów
 • usedonways = Używane dla dróg
 • usedinrelations = Używane dla relacji
 • tablerelationinfo = Relations informations from the Wiki
 • othertags = Other tags used with this tag
 • tagcombi = This list contains all Tags that are used together with %s.
 • diffmembers = Different Member
 • difftags = Different Tags
 • listofmember = List of Members that are used in this Relation type.
 • listoftags = List of Tags that are used in this Relation type.
 • relationslist = Lista relacji
 • rlisttext1 = This page lists all %s different Relations that could be found in the Wiki or the osm file.
 • tablekeyinfo = Tag informations from the Wiki
 • tagstatistics = Statystyki znaczników
 • topundocumented_keys = Top %s undocumented Keys
 • topundocumented_tags = Top %s undocumented Tags
 • topundocumented_relations = Top %s undocumented Relations
 • generalstats1 = The %s excerpt contains
 • generalstats2 = which are last edited by %s different users.
 • mentioned = Mentioned in the OSMWiki
 • editorstats = Used Editor Statistics
 • editorstats1 = Lista wszystkich użytych edytorów znajduje się %s.
 • editorstats2 = tutaj
 • editors = Nazwa
 • osmrexampleheader = Omsarender 6 example rendering
 • countrytoplist = Country top list
 • ignorekey = Wartość
 • ignorecount = Liczebność
 • ignorelist = The key %s has been set on the automatical ignore list. Below are the first %d entries, which have been found.
 • ignoreentries = first %s found entries