Talk:Cs:Key:bicycle road

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Nikde v českém zákoně jsem nenašel značku pro "Zónu pro cyklisty" - uvidíme, jestli se v nějaké prováděcí vyhlášce objeví. Prozatím tedy jen zmínka o české legislativě, která je v tomto shodná s německou. Piskvor (talk) 13:34, 21 January 2016 (UTC)