Talk:WikiProject Poland/Wrocław

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Myślę, że obecne ustalenia co do tagowania dróg są za bardzo uznaniowe.

Sugerowałbym zmienienie ich na zależne wyłącznie od klasy i kategorii dróg, to jest kryterium jednoznaczne i nie ma wtedy zgadywania...

tertiary vs residental

Dokładnie to samo uważam.

Szczególnie niejasny jest podział residental vs tertiary. Ja bym po prostu użył tego:

http://zdium.wroc.pl/view/index/33

http://zdium.wroc.pl/attachment/file/344/wykazdrogmiasto-wroclaw.pdf


i przemapował:

 • drogi krajowe - primary
 • drogi wojewódzkie - secondary
 • drogi powiatowe - tertiary
 • drogi gminne - residental
 • drogi wewnętrzne - service

do tego dopisałbym:

 • strefy zamieszkania - jako living_street

Podział jest jasny i jednoznaczny. Dyskusyjne jest to czy wziąć pod uwagę ostatnią kolumnę i do tertiary dołączyć drogi lokalne i zbiorcze.

PS. Umie ktoś wyeksportować .txt z tego pliku?


--Decomposed06 19:20, 21 February 2009 (UTC)

Nie tak szybko :-)
Trzeba jeszcze uwzględnić klasę drogi.
Poza tym: nie każda gminna jest "residential"
I nie każda wewnętrzna jest "service". Niektóre mają status wewnętrznej tylko dlatego, że włąścicielem działki nie jest miasto. Patrz na przykład odnoga Ślicznej (na przedłużeniu Orzechowej), Joliot-Curie.
A, no i zapomniałeś o jednej kategorii (zakładowe -- te są oczywiście service bez wyjątków).
Co do eksportu... można poprosić o oryginalnego excela. Ino po co?
BTW -- uważaj z domeną, lada chwila wyłączają :-)
--Coven 19:37, 21 February 2009 (UTC)
Zmobilizowany przygotowałem szkic DobregoSystemu(tm).
Koncept oparty jest o zalecenia z Klasyfikacja_dróg_(po_Polsku_/_in_Polish_language, analizę wykazu dróg (patrz wyżej) i zdrowy rozsądek.
I tak idąc kategoriami dróg:
* krajowe: wystepują u nas w klasach GP, G i Z, to ostatnie jest trochę niskie jak uznanie za primary, ale proponuję wszystkie tak zaklasyfikować. Nie ma u nas krajowych klasy A ani S (A będzie...), które oznaczamy oczywiście jako motorwayi trunk, odpowiednio
* wojewódzkie występują u nas w klasach G, Z i L. Te ostatnie sugerowałbym oznaczyć jako tertiary, resztę jako secondary.
* powiatowe występują u nas aż w pięciu klasach: GP, G, Z, L, D. Zasadniczo powinny być sklasyfikowane jako tertiary, ale uważam, że wyjątkami powinny być D (unclassified) oraz anomalia jaką jest powiatowa droga GP (secondary)
* gminne występują u nas w klasach Z, L, D i bez klasy. Zbiorcze powinny być oznaczone jako tertiary, lokalne jako unclassified, dojazdowe i bez kategorii proponuję oznaczać jako residential lub unclassified, stosownie do charakteru.
* wewnętrzne występują u nas jako bez klasy oraz D (to ostatnie to anomalia, nie ma też się co nią przejmować, bo jest oznaczona jako strefa zamieszkania, patrz niżej). Zasadniczo powinny być oznaczone jako service lub residential, w zależności od charakteru.
* drogi zakładowe powinny być oznaczone jako service. W wykazie ich nie ma, gdyż żadna z nich nie jest w zarządzie miasta.
* drogi bez nadanej kategorii należy oznaczać na podstawie innych przesłanek, na przykład klasy z jaką były projektowane (według MPZP o ile istnieje). Jest och na tyle mało, że nie powinno być z nimi problemu.
Niezależnie od powyższego:
* wszystkie drogi oznakowane jako strefa zamieszkania muszą być oznaczone jako living_street
* drogi "spieszone" (deptaki itp.) jako pedestrian
* ulice w strefach uspokojonego ruchu jako co najwyzej residential
* jako track (koniecznie z dodanym stosownym tracktype) drogi o charakterze dróg polnych, leśnych, nieutwardzone drogi serwisowe (takie jak wzdłuż nasypu obwodnicy kolejowej)
* drogi nieutwardzone o charakterze mieszkalnym jako unsurfaced, chyba, że decydujemy się zrezygnować z tej wartości (w dyskusjach na wiki pojawiają się opinie, że zamiast tego należy klasyfikować stosownie do pozostałych kryteriów i dodatkowo surface=unsurfaced)
Mam nadzieję, że o niczym istotnym nie zapomniałem.
--Coven 22:27, 21 February 2009 (UTC)

Byłoby pięknie, ale

 • System poprzedzający DobrySystem nie bierze pod uwagę wielkości/klasy drogi, tylko jej status jako gminna/powiatowa/wojewódzka --- IMHO zupełnie nieprzystający do idei tagu highway
 • DobrySystem jest lepszy, ale wymaga nie dość, że znajomości klasy drogi, to jeszcze jej statusu jako gminnej/powiatowej/wojewódzkiej --- dane owszem są dostępne w tym pdf-ie, ale ich analiza wymaga sporo zachodu, więc system oparty o dane dostępne na oko w trakcie poruszania się drogą (znaki, ilość jezdni i pasów, etc.) też jest moim zdaniem potrzebny
 • Klasyfikowanie powiatowej G po 3 pasy ruchu w każdą stronę jako teritiary jest nieuprawnione, taka droga jak najbardziej pasuje na primary! Podobnie dwujezdniowa GP o takich parametrach powinno być primary, a nie secondary. Disclaimer --- nie wiem czy takie drogi występują w tej chwili w przyrodzie, ale DobrySystem powinien brać pod uwagę takie możliwości teoretyczne

Podsumowując, proponuję pozostawić system organoleptyczny. Myślę, że poza kwestią teritiary jest ok. W tym względzie można dodać dla ambitnych definicje oparte o klasę/status drogi na podstawie pdf-a --- np. klasa Z niesklasyfikowana wyżej z innych powodów to teritiary.

Slimak 18:55, 17 November 2009 (UTC)

zdik_ref

Zauważyłem, że sporo przystanków ma wpis "zdik_ref". Czy nie lepiej jest użyć po prostu "ref"?

--Artur Frysiak 20:05, 6 October 2008 (UTC)

Trzebaby się chyba zastanowić kto go wymyślił :-) Dawno to było, ja osobiście obstawiam takiego jednego ludka, który straszne ilości błędów w nazwach robił ;-)
Ponieważ przystanki nie mają innych numerół identyfikacyjnych niż te zdikowe to raczej byłoby lepiej. Pytanie jeszcze co z zdik_ref_left i zdik_ref_right.
--Coven 12:23, 21 February 2009 (UTC)

gisserver

Bardzo często powtarzana jest w OSM informacja "nie kopiuj danych z map, które nie są public domain". Czy odwołanie do gisserver z mapą Wrocławia nie jest zachętą do używania tej mapy jako źródła danych dla OSM? A może jest zgoda Urzędu Miasta na użycie tych danych?

Na stronie http://www.wroclaw.pl/m95859/ jest opis ortofotomapy zrobionej dla Wrocławia. Czy jednak można użyć tych danych? Jest w ogóle sens starać się o zgodę na wykorzystanie?

--Artur Frysiak 20:28, 6 October 2008 (UTC)

Ja to widzę w ten sposób: przerysowywanie map stanowi pracę pochodną (derivative work), a jeśli licencja nie stanowi inaczej, tworzenie prac pochodnych z materiałów chronionych prawem autorskim jest zabronione. Natomiast np. użycie tych map jako referencji dla nazw ulic albo klasyfikacji dróg według mnie nie stanowi pracy pochodnej, więc z prawem autorskim nie powinno być problemów.
--Marian 22:39, 30 October 2008 (UTC)

Skrzyżowania z tagiem area=yes

W co najmniej dwóch miejscach Wrocławia (Ślężna-Wiśniowa i Oławska-Traugutta) zauważyłem skrzyżowania z tagiem area=yes. Potrzebujemy tego? Większość skrzyżowań tego nie ma, więc apeluję o konsystencję. Nie wiem też jak sobie z czymś takim radzą systemy routingowe; połączenie każdej możliwej trasy, którą można obrać powinno być wystarczające i nie budzi takich wątpliwości.

--Marian 11:57, 11 November 2008 (UTC)

Rozumiem, że ideą jest to, żeby rysunek mapy możliwie wiernie oddawał rzeczywistość. Problemy są IMHO trzy: (1) i tak mamy znaczne przybliżenie, bo drogi są liniami (a nie wielokątami jak na miejskiej mapie), (2) renderery sobie z tym kiepsko radzą, (3) na potrzeby relacji (linii autobusowych choćby) i tak potrzebne są drogi na skrzyżowaniach...
--Coven 12:23, 21 February 2009 (UTC)

Skrzyżowania z area:yes dodałem swego czasu ja. Z tego co widzę, już ich nie ma. Ideą było, aby dane w osm odzwierciedlały topologię dróg. Dodając je, stałem na stanowisku, że kwestie routingowe powinny zostać załatwione dodatkowymi tagami/relacjami (bo zakazy skrętów, zawracania itd. itp. są różne --- najweselsze są zakazy zawracania kiedy światła działają, a brak zakazu, kiedy są wyłączone :). Co więcej, skrzyżowanie z area=yes ułatwiłoby chyba zarządzanie relacjami opisującymi zabronie/dozwolone sposoby poruszania się --- jest wtedy mniej elementów do sprawdzenia. Dodaje się drogę dochodzącą jako "from", skrzyżowanie z area=yes jako "via" i drogę wychodzącą zabronioną jako "to". W przypadku skrzyżowania narysowanego jako # z zabronionymi wszystkimi u-turnami, każda relacja opisująca zakaz obejmowałaby zestaw innych dróg.

Co do rendererów --- nie przejmowałem się nimi, jak już napisałem, interesowało mnie poprawne odwzorowanie topologii w bazie. Jak się komuś będzie chciało, to poprawi renderery.

Co do relacji, to nie bardzo rozumiem problem --- dodaje się takie skrzyżowanie jako element relacji i powinno działać --- mylę się?

Slimak 19:33, 17 November 2009 (UTC)

Podział administracyjny

Moim zdaniem istnieją dziś równolegle trzy podziały miasta.

 1. Obecnie oficjalnie obowiązujący podział administracyjny według uchwały rady miejskiej z 1991 r. Problem z nim to taki, że to właśnie ten oficjalny podział oprócz w sferze prawa i administracji jest najmniej znany i praktycznie jest bez znaczenia w życiu codziennym. Chyba nikt normalny na ulicy spytany o położenie ulicy 9. Maja by odpowiedział: "Na osiedlu Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice".
 2. Byłe dzielnice, czyli Krzyki, Psie Pole, Fabryczna, Stare Miasto i Śródmieście. Mimo że ten podział miasta już nie obowiązuje, to i tak występuje np. w Urzędzie Skarbowym lub Statystycznym. Terytoria działania US wciąż pokrywają się ze starym podziałem. Każdy który ma do czynienia z US wie w której dzielnicy mieszka. Ten podział też często występuje w różnych wyszukiwarkach internetowych z kryterium geograficznym, jak np. na wielu portalach nieruchomości.
 3. Pojedyncze osiedla, tak jak Księże Małe, Kozanów czy Biskupin. Moim zdaniem ten podział jest najczęściej używany jeżeli chodzi o opis położenia jakiegoś obiektu w mieście, i najbardziej zakorzeniony w świadomości mieszkańców. Występuje on na planach miasta rozwieszonych w mieście, często imię takiego osiedla działa jako nazwa przystanku MPK, widać go na kierunkowskazach drogowych (patrz http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/673117,ksiaze-we-wroclawiu-zamiast-ksieza-zdjecia,id,t.html). Ten podział ma jednak mały problem że jest chyba nieformalny, co najmniej ja nie znam żadnej oficjalnej definicji, więc może być kłopot przy malowaniu granic.

Te trzy podziały są też opisane na http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Wroc%C5%82awia. Na szczęście są dość hierarchiczne, czyli wychodząc od najdrobniejszego podziału wiemy jednoznacznie w której jednostce grubszego podziału jesteśmy (pomijając brak dokładnych granic osiedli). To trochę ułatwia sprawę. Do kompletnego zamieszania to rada miejska zastanawia się nad kolejną reformą miasta, która by miała na celu stworzenie podział na około 15 osiedli. Patrz http://www.psiepole.com.pl/wiadomosci/aktualnosci/1880-spor-o-dzielnice-i-osiedla-wrocawia

Więc mamy trzy podziały. W OSM istnieją dwa tagi na dzielenie miast, mianowicie place=neighbourhood oraz place=suburb. Jest też propozycja na nowy tag place=quarter. Moim zdaniem najbardziej w myśl obecnych tagów place=? byłoby następujące rozwiązanie:

 • suburb ~ stare dzielnice (podział 2.)
 • neighbourhood ~ małe osiedla (podział 3.)
 • quarter ~ oficjalne osiedla (podział 1.), jeżeli quarter zostanie przyjęty

Jednak przy takim rozwiązaniu mamy problem praktyczny że każdy ważny renderer uwzględnia jedynie suburb. Wynikiem było by że na mapach OSM są widoczne jedynie stare dzielnice, co mi się średnio podoba. Przypominam, na planach miasta rozwieszonych w mieście i też na większości drukowanych figurują właśnie małe osiedla jako opisy.

Może renderery kiedyś się zmienią, ale dla przydatności mapy OSM proponuje na razie używać teraz wyłącznie tag

 • suburb ~ małe osiedla (podział 3.)

Kiedy renderery będą uwzględniały różne tagi typu place=? to wtedy można zmienić na podane powyżej rozwiązanie.

--Zoidberg 19:26, 10 October 2012 (BST)

jaka jest licencja "docelowy układ dróg" z wrosystem podlinkowany w sekcji "References"?

Mógłby być przydatny do werfikacji highway=proposed - ale jaka jest jego licencja? Jeśli ni wiemy to nie wolno nam z niego korzystać Mateusz Konieczny (talk) 09:19, 8 June 2018 (UTC)