Talk:WikiProject Sweden/Cycle networks

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Dela upp sverigeleden?

Sverigeleden bör nog delas upp i avsnittsnumren. Ska man tagga dom som name=Sverigeleden, ref=nummer? Norpan 17:16, 1 December 2008 (UTC)

Förvirring

Ang ev förvirring för hur "nya" cykelbanor ska klassas, ville jag bara påpeka att jag bidragit med ett utkast till förslag på sidan Talk:Sv:Map_Features.

Borde vi ha en liknande text här?

Att de som påbörjats eller är klara förs upp i en tabell, med status och liknande, är väl bra.

--Henriko 16:23, 4 April 2009 (UTC)

Flera relationer?

Vad är poängen med att Västgötaleden är gjord som 13 olika relationer? Vad är då poängen med relationen?

--Henriko 17:08, 4 April 2009 (UTC)