Talk:WikiProject Sweden/Railways

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Key:railway på svenska

Jag la in en översättning av mallen Template:Map Features:railwaySv:Map_Features#Järnvägar och annan spårbunden trafik. Det vore jättebra om de som är inblandade i detta WikiProjekt kunde se efter om de översättningar jag gjort överensstämmer med bruket av Key:railway för svenska spår...--sanna 10:09, 7 June 2008 (UTC)

light_rail: Borde inte railway=light_rail användas på "snabbspårvägssträckor" med egen banvall, som t.ex. på Tvärbanan i SL-området och kanske vissa sträckor även i Göteborg? --Malu (talk) 12:36, 6 September 2013 (UTC)