Talk:WikiProject Sweden/trafikverket/datadescription/nvdb

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Hastighetsgränser

Hastighetsgränserna är delvis artificiella och ändras utan att det är skyltat ex i Gävle det är 30 till bommen efter det är det 50 ett tag och sedan 70. Liknande på väger några hundra meter österut som går ner till sjötorp. Där det ändras 30-50 stämmer bra överens med bostads område polygonerna på LMs kartor och lagret "Tättbebyggt område" är gränsen för 50-70. Dalkvist (talk) 08:46, 16 April 2017 (UTC)