Template:Cs:Iotw text/2010-34

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Třikrát ročně se v Hamburku koná čtyřtýdení karneval. Uživatel mbuege zmapoval umístění všech atrakcí a stánků s jídlem.