Template:Cs:Iotw text/2012-16

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

OSM2world předvedle první mapu ve které lze otáčet 3D pohledem.