Template:Pl:Iotw text/2010-11

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Mapa ukazująca część Londynu która została zaktualizowana w ciągu ostatniego roku (źródło OSM Mapper)