Template:Pl:Iotw text/2010-13

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Warsztaty OpenStreetMap na Uniwersytecie FEATI w Filipinach. Uczestnik projektu OpenStreetMap uczy studentów geodezji korzystania z odbiorników GPS a na pierwszym planie widać podział miejscowości na obszary do zmapowania.