Template:Pl:Iotw text/2010-15

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Promenade Gardens w Georgetown w Guyanie. Ścieżki wiodą między kwiatami i drzewami w tym miejskim ogrodzie.