Template:Pl:Iotw text/2010-26

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Uczestnicy OSMit2010, drugiego włoskiego spotkania OSM w Genui od 3 do 5 czerwca