Template:Pl:Iotw text/2010-3

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Wynik natychmiastowej reakcji OpenStreetMap na katastrofę -- WikiProject Haiti (informacja po polsku)