Template:Pl:Iotw text/2010-38

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Plan Nowego Jorku w stylu ośmio-bitowych gier wideo, oparty na danych OSM. http://8bitnyc.com/