Template:Pl:Iotw text/2010-49

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Dwie godziny rysowania z podkładem zdjęć Bing w JOSMie pokazane jako animacja. Nazwy ulic zostały uzupełnione na podstawie węzłów addr:.