Template:Pl:Iotw text/2010-7

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Nowa wtyczka dla JOSMa pozwala nagrywać ślady GPS jeżdżąc samochodem sportowym z wczesnych lat dziewięćdziesiątych w świecie ortofotomap WMS.