Template:Pl:Iotw text/2011-13

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Przyklad z mySociety's travel maps, pokazujacy punkty startu z których jeden srodek komunikacji jest szybszy od drugiego. Przyklad porównuje srodki komunikacji miejskiej z autem.