Template:Pl:Iotw text/2011-14

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

OSM-3D działa już dla obszaru dla całej Europy jako wirtualny globus (zrzuty ekranu, wideo)