Template:Pl:Iotw text/2011-3

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Użytkowanie terenu w Rumunii - dane z EEA stanowią 100 tys. wielokątów zaimportowanych w OpenStreetMap do grudnia 2010.