Template:Pl:Iotw text/2011-5

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Władze gminy wykorzystały mapkę niebezpieczeństwa powodzi, pożarów i powstawania zapadlisk autorstwa Nicolasa Dumoulina.