Template:Pl:Iotw text/2011-7

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

glosm to renderer danych OpenStreetMap wykorzystujący sprzętową akcelerację OpenGL do trójwymiarowych wizualizacji takich jak ten widok fragmentu Moskwy